Bæredygtighed

Det er en del af Diakonissestiftelsens historie og DNA at bidrage til bedre livskvalitet for den enkelte og et bedre velfærdssamfund. Det er derfor, vi blev sat i verden i 1863. Og det er derfor, vi stadig har en berettigelse.

Målinger siden 2019

Diakonissestiftelsens sociale ansvar har altid været tydeligt gennem de velfærdsydelser, vi har stået i spidsen for udviklingen af, og som senere er blevet en offentlig del af velfærdsopgaverne. 

Miljø har ligeledes været et fokusområde i mange år, hvor vi bl.a. har mindsket vores forbrug af el, vand og varme og dermed også vores negative klimaaftryk, har bygget nyt med fokus på klima og bæredygtighed, har udviklet vores genbrugsområde og en omfattende affaldssortering.

2019 er året, hvor vi har skabt overblik over vores bæredygtige landkort og sat tal og ord på de positive såvel som negative aftryk, vi sætter på vores omverden. 2019 er vores nulpunktmåling og afsæt for bestyrelsens og resten af organisationens ambitioner for det fremadrettede arbejde med bæredygtighed. Følg udviklingen i vores årlige bæredygtighedsrapporter.

Rapporter

Billedet viser forsiden af bæredygtighedsrapporten for 2021

 

Politikker

Diversitetspagten

Diakonissestiftelsen har i 2022 tilsluttet sig Diversitetspagten under Dansk Erhverv.

Som deltager i Diversitetspagten forpligter man sig til at arbejde for forandring lokalt i
virksomheden og til at arbejde for forbedring af de rammevilkår, som påvirker arbejdet med diversitet og inklusion i danske virksomheder.

Det er en vigtig og bunden opgave, at danske virksomheder og organisationer skal arbejde for at forbedre kønsfordelingen i direktioner, bestyrelser og på øvrige ledelsesniveauer, hvor det er relevant, så en lige kønsrepræsentation (40/60) kan realiseres bredt i dansk erhvervsliv.

Derudover skal virksomheder og organisationer fremme udviklingen af en inkluderende kultur, der kan understøtte trivsel blandt alle medarbejdere. Ellers går vi som land glip af talent, innovation, konkurrencekraft, vækst og velfærd.

Fem transformationsprincipper

Diversitetspagten har fem transformationsprincipper: Målbarhedsprincippet, Inklusionsprincippet, Fødekædeprincippet, Rollemodelsprincippet og Bestyrelsesprincippet.

Blandt vores ambitioner under de fem principper kan nævnes:

Diakonissestiftelsens ambition er, at der senest 31. december 2023 er en ligelig kønsmæssig fordeling dvs. en 40/60 fordeling mellem kønnene i bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer.

Vi arbejder desuden indgående med værdibaseret ledelse, så alle medarbejdere kan føle sig set og rummet. Som en del af de årlige MUS-samtaler drøftes karrieremuligheder og -ønsker.

I kommunikationsmaterialer bestræber vi os altid på at vise en mangfoldig repræsentation af medarbejdere og rollemodeller.

Grafisk element
Vi forpligter os til at sikre anvendelse af mangfoldige rollemodeller for eksempel til kommunikationsmateriale.
Vi forpligter os til at lave en vurdering af de nuværende processer for bestyrelsesrekruttering.
Grafisk element

Vi forpligter os til at opstille et ambitiøst og realistisk måltal for det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan, (direktionen eller bestyrelsen), samt på øvrige ledelsesniveauer.

Grafisk element

Vi forpligter os til at arbejde med inkluderende ledelse og at sikre en inkluderende virksomhedskultur.

Grafisk element

Vi forpligter os til at opbygge en balanceret fødekæde til ledende stillinger.