Diakonissestiftelsens whistleblowerordning

Diakonissestiftelsen har en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen kan bruges af Diakonissestiftelsens medarbejdere, frivillige, beboere, pårørende og brugere samt samarbejdspartnere, f.eks. leverandører, til at indberette viden eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder på Diakonissestiftelsen.

Formålet med Diakonissestiftelsens whistleblowerordning

Formålet med whistleblowerordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder samt at sikre, at den person, der indberetter sådanne hændelser, ikke udsættes for repressalier.

Ordningen er et supplement til den interne, daglige dialog. Du skal derfor vurdere, om problemerne eller overtrædelsen kan løses ved henvendelse til ledelsen, tillidsrepræsentanten eller via AMU-systemet/MED-systemet.

Hvem kan bruge Diakonissestiftelsens whistleblowerordning?

Whistleblowerordningen er tiltænkt alle, der har en relation til Diakonissestiftelsen.

Patienter, der ønsker at klage, kan ikke bruge whistleblowerordningen. I stedet henvises til en række andre klagemuligheder. Se vejledning hos Styrelsen for Patientklager.

Hvad kan du indberette?

Du kan indberette oplysninger om alvorlige forhold, herunder om;

  • Strafbare forhold,
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen som f.eks. overtrædelser af sundhedslovgivningen, bogføringslovgivningen eller persondatalovgivningen,
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper f.eks. habilitetsregler,
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer,
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen f.eks. seksuel chikane og sexisme, samt
  • Bevidst urigtige oplysninger i kommunikationen fra Diakonissestiftelsen.

Hvis du indberetter anonymt

Indberetninger skal sendes til os via Diakonissestiftelsens digitale whistleblowerordning. Her kan du logge ind anonymt eller med navn og andre personhenførbare oplysninger. Hvis du vælger at foretage indberetningen anonymt, skal du ikke oplyse dit navn eller andre personhenførbar oplysninger som f.eks. adresse eller telefonnummer. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved vedhæftning af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet kommer til at give oplysninger om din identitet.

Diakonissestiftelsen kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har foretaget indberetning anonymt, kan vi kun kommunikere med dig via Diakonissestiftelsens digitale whistleblowerordning. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på evt. spørgsmål fra os.

Datatilsynets whistleblowerordning

Du kan også vælge at benytte den eksterne whistleblowerordning under Datatilsynet:

Sådan gør du

Hvis du ønsker at foretage en indberetning til whistleblowerordningen, skal du anvende du Diakonissestiftelsens digitale indberetningsløsning, Whistle Advisor.

Her skal du indtaste Diakonissestiftelsens CVR-nr., som er 62572019.

Når du logger på, bliver du guidet gennem indberetningen.

 

Anonymitet

Du kan vælge at indberette med oplysning om dit navn eller anonymt.

Tre gode råd om anonymitet

  • Lav ikke din anmeldelse, mens du er koblet på internettet via et arbejdsnetværk.

  • Lav ikke anmeldelsen fra en arbejdscomputer eller arbejdstelefon.

  • Brug altid inkognito-funktionen i din internetbrowser.

 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at henvende dig fortroligt til HR- og Arbejdsmiljøkonsulent Michelle Læssøe Madsen:

mcma@diakonissen.dk