Coronavirus

Diakonissestiftelsen følger spredningen af ny coronavirus (COVID-19) og udviklingen i det nationale beredskab nøje og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Læs om Diakonissestiftelsens beredskab her (opdateret 14. sep. 2020)

Emmauskirken

Emmauskirken er Diakonissestiftelsens hjerte. Vores over 140 år gamle kirke har altid været fast samlingspunkt i det daglige liv på Diakonissestiftelsen og indgår som fast ressource i vores ydelser på f.eks. plejehjem og hospice.

Udover de almindelige kirkelige aktiviteter med to præster og et stort antal frivillige står kirken også for daglig morgensang, sansegudstjenester for demente, samtaler med ansatte og brugere, arrangementer for børneinstitutioner, biograf for studerende og filminteresserede, refleksionsrum, foredrag, koncerter med mere. Læs mere her: Det sker

Kalenderen

Grøn gudstjeneste ved Marija Krogh Hjertholm

Eksistens med Demens

Et gratis e-læringsværktøj fra Diakonissestiftelsen skal lære plejehjemspersonale at tage medejerskab for kirkens aktiviteter og gøre præster klogere på, hvad demens er, og hvordan man møder mennesker med demens på en værdig måde.

Klik og bliv klogere >>


Klik på billedet og prøv e-læringsværktøjet. Det er rettet mod præster og plejehjemspersonale, men alle kan blive klogere på at møde mennesker med demens på en værdig måde.

Om Emmauskirken

Som virksomhedskirke har Emmauskirken en helt særlig funktion på Diakonissestiftelsen. Her markeres stedets mærkedage, og der foregår arrangementer af meget forskellig karakter for stedets ansatte, studerende, frivillige, børneinstitutioner, lejere eller beboere i vores seniorboliger. Samtidig udgør det smukke kirkerum rammen for gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Der er intet sogn tilknyttet kirken, men alle er altid velkomne, også selvom man ikke har tilknytning til Diakonissestiftelsen. Emmauskirken er en privat kirke og modtager derfor ingen offentlige tilskud.

Om Emmauskirken

Følg med på Facebook

#Emmauskirken

Kontakt

Adresse:
Peter Bangs Vej 3C
2000 Frederiksberg

Jan Nilsson

Præst, leder af Kirke og diakoni
T: 20 62 45 03
E: jnni@diakonissen.dk

Simon Jansfort

Organist
T: 38 38 41 54
E: sija@diakonissen.dk

Marija Krogh Hjertholm

Præst
T: 26 35 15 49
E: maiv@diakonissen.dk