Frivillige i kirken

 > Tilbage til Emmauskirkens forside

I Emmauskirken udføres en stor del af arbejdet af frivillige. Det er med til at skabe engagement, og det giver en god mangfoldighed, at der er mange ud over de ansatte, som er med til at sætte sit præg på kirken.

I Emmauskirken kan man være frivillig ved gudstjenester som kirketjener, kordegn eller i koret. Vi har også brug for frivillige  i Kor for psykisk sårbare.

Har du lyst til at være frivillig ved Emmauskirken, kan du kontakte en af kirkens medarbejdere.

Læs mere om Diakonissestiftelsens arbejde med frivillighed på dette link