Diakonfællesskabet

Diakonfællesskabet på Diakonissestiftelsen består af diakonisser og diakoner på tværs af generationer og med det bedste fra en 150-årig tradition i ryggen.

Diakoniens tradition

  • Vores sigte er at bevare og udvikle diakoniens tradition og at medvirke til fornyelse af diakonale arbejdsformer - både nationalt og internationalt. Vi ser en afgørende opgave i at fastholde Diakonissestiftelsen på dens diakonale identitet og værdigrundlag.

Kristent grundlag

  • Vi har det fælles mål at hjælpe andre ud fra et kristent grundlag. Diakonfællesskabet supplerer vores øvrige sociale kontakter og familieliv med et åndeligt, personligt og fagligt netværk. Diakonfællesskabet optager nye medlemmer med folkekirkelig baggrund.

Optagelse

Vedtægt og introduktion