>Tilbage til hjemmeplejens forside

Vores ydelser

Personlig pleje og praktisk hjælp
Hjemmehjælp består helt grundlæggende af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er Frederiksberg Kommune, der afgør, om du kan få bevilliget hjemmehjælp, og i hvilken udstrækning. De ydelser, du er visiteret til, er gratis.

Er du ikke visiteret til hjemmepleje, kan du naturligvis alligevel købe vores ydelser. Du skal bare ringe til os.

Tilkøb af ekstra hjælp og pleje
Har du brug for anden hjælp end den, du er visiteret til, tilbyder vi dig at kunne købe ekstra ydelser hos os. Det kan være indenfor både personlig pleje og praktisk hjælp, og mulighederne er mange. Husk at ekstraydelser som almindelig rengøring og vinduespudsning kan trækkes fra på din selvangivelse (håndværkerfradrag).  


Personlig pleje - kan fx. være: 
Ekstra bad, hjælp til at komme i seng eller stå op, assistance til besøg hos læge eller sygehus, hjælp til afklædning eller iklædning af tøj i dagligdagen eller til fx. fest, få sat eller redt hår, hjælp til fodbad, lakering af negle etc. Det kan også være hjælp til meget andet, så spørg os endelig.

Praktisk hjælp - kan fx. være:
Rengøring, hovedrengøring, tøjvask, nedtagning og vask af gardiner, vinduespudsning, oprydning, assistance til besøg hos frisør, indkøb/shoppe, koncerter o.lign. Det kan også være hjælp til meget andet, så spørg os endelig.

Frivillige kræfter en mulighed
Som en væsentlig del af Diakonissestiftelsens profil, historie og tradition er frivillige en vigtig medspiller i alle grene af organisationen. I øjeblikket arbejder vi på at opbygge et team af frivillige, som du kan trække på ved særlige behov.

Priser på tilkøbsydelser:

Praktisk hjælp, hverdage til kl. 15:
335 kr. /time

Praktisk hjælp, hverdage fra kl. 15:
445 kr. /time

Personlig pleje, hverdage til kl. 15:
370 kr. /time

Personlig pleje, hverdage fra kl. 15:
480 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, lørdage til kl. 15:
480 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, lørdage fra kl. 15:
510 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, søndage og helligdage:
575 kr. /time


Mindste bestilling: 30 minutter

Du kan fratrække udgifterne til tilkøbsydelserne rengøring og vinduespudsning som servicefradrag på din selvangivelse på op til 6.000 kr. pr. person i husstanden pr. år.

Se liste over godkendte fradragsydelser her:

SKAT - godkendte fradragsydelser (håndværkerfradrag)

Vores CVR-nummer er: 62 57 20 19