Vores ydelser

Personlig pleje og praktisk hjælp

Hjemmehjælp består helt grundlæggende af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Frederiksberg Kommune afgør, om du kan få bevilliget hjemmehjælp og i hvilken udstrækning. De ydelser, du er visiteret til, er gratis.

Er du ikke visiteret til hjemmepleje, kan du naturligvis alligevel købe vores ydelser. Du skal bare ringe til os.

  • Tlf. 38 38 45 00.

Tilkøb af ekstra hjælp og pleje

Har du brug for anden hjælp end den, du er visiteret til, tilbyder vi dig at købe ekstra ydelser hos os. Det kan være inden for både personlig pleje og praktisk hjælp, og mulighederne er mange. Husk, at ekstraydelser som almindelig rengøring og vinduespudsning kan trækkes fra på din selvangivelse (håndværkerfradrag).  

Vi kan også hjælpe med aflastning i eget hjem, hvis du for eksempel har brug for støtte til en ægtefælle med demens.

Personlig pleje - kan eksempelvis være:

Ekstra bad, hjælp til at komme i seng eller stå op, assistance til besøg hos læge eller sygehus, hjælp til afklædning eller iklædning af tøj i dagligdagen eller til fest, få sat eller redt hår, hjælp til fodbad, lakering af negle etc. Det kan også være hjælp til meget andet, så spørg os endelig.

Praktisk hjælp - kan eksempelvis være:

Rengøring, hovedrengøring, tøjvask, nedtagning og vask af gardiner, vinduespudsning, oprydning, assistance til besøg hos frisør, indkøb/shoppe, koncerter o.lign. Det kan også være hjælp til meget andet, så spørg os endelig.

Frivillige kræfter en mulighed

Som en væsentlig del af Diakonissestiftelsens profil, historie og tradition er frivillige en vigtig medspiller i alle grene af organisationen. I øjeblikket arbejder vi på at opbygge et team af frivillige, som du kan trække på ved særlige behov.

Billedet viser en plejesituation.

Du kan selv vælge at købe hjemmepleje, hvis du ikke er visiteret af kommunen, eller hvis du ønsker mere hjælp.

Priser på privat hjemmepleje:

Praktisk hjælp, hverdage til kl. 15:
340 kr. /time

Praktisk hjælp, hverdage fra kl. 15:
445 kr. /time

Personlig pleje, hverdage til kl. 15:
375 kr. /time

Personlig pleje, hverdage fra kl. 15:
530 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, lørdage til kl. 15:
530 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, lørdage fra kl. 15:
575 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, søndage og helligdage:
575 kr. /time

Mindste bestilling: 30 minutter

Servicefradrag

Du kan fratrække udgifterne til tilkøbsydelserne rengøring og vinduespudsning som servicefradrag på din selvangivelse på op til 6.900 kr. pr. person i husstanden pr. år. 

Link til SKAT - godkendte fradragsydelser (servicefradrag)

Vores CVR-nummer er: 62 57 20 19