Brænder du for at styrke civilsamfundet? Vil du bygge bro mellem mennesker og skabe nye fællesskaber? Og drømmer du om at arbejde med kommunikation, projektledelse og ledelse af frivillige i en NGO, kirke eller frivillig forening? Så er en professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation måske noget for dig. 

 

Billedet viser en række studerende ved deres computere.

Fakta

Varighed
4 år, 240 ECTS
(inklusive 30 ugers praktik)

Studiestart
September

Få mere at vide om optagelse
T: 60 11 17 72
E: anbe@ucdiakonissen.dk

Her søger du om optagelse
Optagelse.dk

Åbent hus

Overvejer du at uddanne dig inden for kristendom, kultur og kommunikation? Kom til åbent hus på Diakonissestiftelsen og mærk stemningen bag de historiske facader. Du kan få en snak med de studerende, undervisere og studievejledningen og blive klogere på, om dette skal være dit kommende uddannelsessted

Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 17.00-18.00

Mød op i lokale 3.2.22 på
UC Diakonissestiftelsen    
Peter Bangsvej 3A, 2000 Frederiksberg

Vil du vide mere om uddannelsen?

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du kontakte studievejleder:

Anni Bendtsen

T: 60111772
M: anbe@ucdiakonissen.dk

Vores studievejleder kan vejlede dig i forhold til studievalg og give dig information om uddannelsens indhold, opbygning og adgangskrav.


Kristendom, kultur og kommunikation (3K)

Professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation – i daglig tale kaldet 3K-uddannelsen – er en 4-årig tværfaglig uddannelse.

3K-uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med opgaver inden for undervisning, kommunikation, organisationsudvikling og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet.

Som færdiguddannet professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation kan du fx blive ansat som:

 • Frivilligkoordinator
 • Integrationsmedarbejder
 • Boligsocial medarbejder
 • Projektmedarbejder
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Kirke- og kulturmedarbejder

Diakonfællesskabet

Professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation giver direkte adgang til, at man kan indvies som diakon efter aftale med forstanderen og præsten ved Diakonissestiftelsen.

Læs mere om Diakonfællesskabet

Indhold og opbygning

Som studerende ved 3K-uddannelsen stifter du bekendtskab med fem forskellige fagområder: Kristendom, kultur, kommunikation, organisation/ledelse og pædagogik/didaktik. Du får både mulighed for at fordybe dig i de enkelte fag og for at tænke og arbejde på tværs af dem.

Den unikke kombination af fag, som 3K-uddannelsen består af, giver nogle gode tværfaglige kompetencer. Disse kompetencer gør dig i stand til at løse nogle af de komplekse opgaver, man kan støde på i praksis, hvad enten det er i en kirke, en boligforening eller en NGO.

Studieordninger

Du kan læse mere om uddannelsens fag, læringsmål og opbygning i vores studieordninger:

Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation, 2023 (gældende fra 1/9 2023)

Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation, 2022 (gældende)

Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation, 2020

Bilag 1 til studieordningen: Oversigt over forudsætningskrav/læringsaktiviteter og
erstatningsaktiviteter (gældende)

 

Kvalitetssikring

Læs om kvalitetssikring af uddannelsen

Links til Love og bekendtgørelser

Links til retningslinjer

Semestre

3K-uddannelsen består af 8 semestre:

 

Læs fx semesterbeskrivelser ved at klikke på 'Se mere' herunder.

1. semester

Tema: Kristendom, kultur og kommunikation i kirkelige og andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet

1. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2023

2. semester

Tema: Kristendom og kultur- og religionsmøde

2. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2024

3. semester

Tema: Organisation, innovation og ledelse af frivillige

3. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2023

4. semester

Tema A: 1. praktik
Tema B: Diakoni, religionspædagogik og den mellemmenneskelige samtale

4. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2024

5. semester

Tema A: Tværprofessionelt samarbejde
Tema B: Kristendomsfaglig fordybelse

5. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2023

6. semester

Tema: Valgfrie uddannelseselementer

6. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2024

På 6. semester har vi valgfrie elementer. De valgfrie elementers emner skifter fra år til år. Du kan læse mere om de aktuelle valgfrie elementer i vores nyeste kursuskatalog.    

7. semester

Tema: 2. praktik

7. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2023

8. semester

Tema A: Ledelse i en organisatorisk og samfundsmæssig kontekst
Tema B: Bachelorprojekt

8. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2024

Fag

3K-uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, der er bygget op omkring fem fag:

 • Kristendom (35 ECTS)
 • Kultur (35 ECTS)
 • Kommunikation (25 ECTS)
 • Pædagogik og didaktik (25 ECTS)
 • Organisation og ledelse (25 ECTS)

Videnskabsteori indgår som en integreret del af de enkelte fag og udgør i alt 15 ECTS. Derudover består uddannelsen af to praktikforløb (i alt 45 ECTS), et bachelorprojekt (20 ECTS) og et semester med valgfag (30 ECTS).

Kristendom

I kristendomsfaget får du viden om kristendommens mange forskellige forgreninger fra dens tidligste tid og frem til i dag. Det betyder, at du får viden om, hvordan kristendommen kulturelt har formet vores samfund gennem tiden, og hvilken status og betydning den har i dag – både i Danmark og globalt. Du får samtidig en grundlæggende viden om Jødedommens og Islams teologi og historie. Og så lærer du at kommunikere med mennesker om tro på tværs af religiøse grupperinger og skel.

Kultur

I kulturfaget får du viden om, hvordan vi mennesker skaber fællesskaber og hvilken betydning fællesskaber har for vores selvforståelse og identitet. Du får også viden om, hvordan fællesskaber kan inkludere og ekskludere mennesker. Det gælder både de store fællesskaber som fx staten og de små fællesskaber som fx den enkelte organisation, forening eller institution. Det ruster dig til at planlægge og udføre projekter og aktiviteter, der skaber forståelse og fællesskab mellem mennesker på tværs af religiøse, kulturelle og sociale forskelle.

Kommunikation

I kommunikationsfaget får du nogle praktiske redskaber til, hvordan man planlægger og gennemfører en strategisk kommunikationsindsats i fx en kirke, en kirkelig organisation eller en NGO. Du får træning i at formidle forskellige budskaber til udvalgte målgrupper både mundtlig, skriftligt og visuelt. Du lærer samtidig at kommunikere hensigtsmæssigt inden for forskellige genrer og medier. Vi har især fokus på sociale medier og hjemmeside.

Pædagogik og didaktik

I faget pædagogik og didaktik lærer du, hvordan man udvikler, planlægger og gennemfører undervisnings- og aktivitetsforløb for børn, unge og voksne. Du får redskaber til, hvordan du opstiller mål for et læringsforløb og tilrettelægger det, så det er tilpasset målgruppens forudsætninger.

Organisation og ledelse

I faget organisation og ledelse lærer du, hvordan man idéudvikler, planlægger og udfører projekter i fx en kirke, en kirkelig organisation eller en NGO. Du får viden om, hvordan du kan rekruttere, inddrage og lede frivillige i det daglige arbejde i en organisation. Og du får redskaber til, hvordan du arbejder med organisationsudvikling i praksis.

Specialisering og praktik

Du har rig mulighed for at tone din uddannelse på flere måder:

 • Du skal i løbet af uddannelsen i to praktikker, og du vælger selv, hvilken organisation du vil i praktik hos. Praktikken ligger på 4. og 7. semester.
 • På 6. semester er der valgfrie elementer. Valgfrie elementer er undervisningsforløb, hvor emnet skifter fra år til år. Du kan som studerende frit vælge imellem de valgfrie elementer, som udbydes på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, og de valgfrie elementer, som udbydes af 3K-uddannelsen ved VIA i Aarhus. 
 • Uddannelsen afsluttes med en bachelorforløb, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et valgfrit 3K-relevant emne.

Internationale studiemuligheder

Du har mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Du kan fx vælge at tage i praktik i en organisation uden for Danmarks grænser. Praktik i udlandet er en oplevelse for livet, men stiller store krav til den enkelte studerende i forbindelse med planlægning og gennemførelse af opholdet. Det er derfor en forudsætning, at du er engageret, robust og moden.

Du skal selv betale for opholdet, men kan medbringe din SU. Du har også mulighed for at søge om stipendier og legater.

Er du interesseret i at høre mere om praktik i udlandet, kan du kontakte vores internationale koordinator Mie Jørgensen: mioj@ucdiakonissen.dk

Billedet viser en underviser ved en tavle.

Studiemiljø

Vi er et lille uddannelsessted, hvor alle kender hinanden godt – både studerende og undervisere. Vi har et hyggeligt socialt studiemiljø, en festlig bar og forskellige råd og udvalg, du kan være med i. Vi afholder også jævnligt sociale arrangementer, som er for både 3K- og sygeplejerskestuderende. Hvis du vil vide mere om vores sociale miljø, så følg med på vores Instagram-profil 3k_ucd.

Når du begynder på din uddannelse, bliver du ikke kun del af det lille fællesskab på uddannelsen, men også det store fællesskab på Diakonissestiftelsen. Det betyder, at du inviteres til at deltage i nogle af Diakonissestiftelsens mange sociale og faglige tilbud. Det kan fx være foredrag, kor og biografklub. Du medvirker som studerende selv til et godt studiemiljø ved at deltage aktivt i disse tilbud.

Som studerende har du også mulighed for at melde dig som frivillig ved Diakonissestiftelsen. Du kan fx arbejde med redesign i Loppeshoppens kreative værksteder, blive besøgsven hos en af de ældre på vores plejehjem eller blive mentor for en sårbar elev fra SOSU-uddannelserne.  

Som frivillig ved Diakonissestiftelsen gør du en stor forskel for andre. Du bliver samtidig del af et unikt fællesskab og får en masse nye kompetencer og spændende oplevelser. Læs mere om, hvordan du bliver frivillig. 

Mangler du et sted at bo? Så skriv dig op til et kollegieværelse på Diakonissestiftelsen og bliv en del af fællesskabet med andre studerende. Du kan læse mere om kollegieværelser her.

Billedet viser unge mennesker i en sofa.

Artikler om 3K-uddannelsen

Følg os på Facebook

Følg os på Instagram

Kaspers Kristendomshistorie

I mere end 250 undervisningsvideoer fortæller adjunkt og ph.d. Kasper Dalgaard fra 3K-uddannelsen om alt fra jordens skabelse i Det gamle Testamente til David Bowies religiøse rejser. 

Videoerne varer 15-30 minutter, og Kasper Dalgaard lægger to nye ud om ugen på systemet ’Patreon’, hvor man for 14 kroner om måneden kan købe medlemskab. Indtægterne bliver ubeskåret doneret til Naturfonden.dk

En mand skuer mod himlen.

Adjunkt og ph.d. Kasper Dalgaard bruger en dag om måneden på at producere videoer om forskning i kristendom.

Mere om Kaspers Kristendomshistorie

Karriere

3K-uddannelsen er en bred, tværfaglig uddannelse. Uddannelsen klæder dig på til at arbejde med undervisning, kommunikation, organisationsudvikling og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer. Det kan fx være fri- og folkekirker, NGO’er, boligsociale helhedsplaner og frivillige foreninger.

 

Som færdiguddannet 3K’er kan du fx blive ansat som:

 • Frivilligkoordinator
 • Integrationsmedarbejder
 • Boligsocial medarbejder
 • Projektmedarbejder
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Kirke- og kulturmedarbejder

Videreuddannelse

Med en 3K-uddannelse i bagagen kan du også vælge at tage en master- eller kandidatuddannelse.

Færdiguddannede 3K’ere har fx taget master- og kandidatuddannelser i:

 • Læring og forandringsprocesser
 • Pædagogisk filosofi
 • Pædagogisk antropologi
 • Pædagogisk psykologi
 • Socialt Arbejde
 • Performance design
 • Kultur og formidling
 • Interkulturelle studier
 • Socialt entreprenørskab

Du kan læse mere om forskellige kandidatuddannelser på Uddannelsesguiden

 

Vil du være diakon?

3K-uddannelsen giver direkte adgang til, at man kan indvies som diakon efter aftale med forstanderinden og præsten ved Diakonissestiftelsen. Du kan læse mere om optagelse i Diakonfællesskabet her


Mød dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation (3K)

En smilende kvinde.

Julie er inklusionsvejleder ved PPR. Privatfoto.

Mød Julie Jacobsen

Julie Lykke Jacobsen blev færdig med sin uddannelse i 2017 og har siden taget en kandidatgrad i Pædagogisk antropologi fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Hun er nu ansat som inklusionsvejleder hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kalundborg Kommune.

Julie tager rundt til forskellige folkeskoler og rådgiver de lærere, som oplever indlærings- eller trivselsproblemer blandt eleverne. Hun laver observationer af, hvordan læreren og eleverne interagerer med hinanden i klassen. Bagefter giver hun læreren feedback, og de udarbejder sammen en handleplan for, hvordan problemerne kan løses.

Julie udvikler og afholder jævnligt kurser for kommunens ansatte. Kurserne kan fx handle om, hvordan man styrker sine relationskompetencer eller arbejder med inklusion i praksis. Hun tager også rundt i kommunen og holder oplæg om inklusionsvejledernes arbejde.

I sin hverdag bruger Julie de pædagogiske og antropologiske kompetencer, som hun har fået på 3K og bygget videre på gennem sin kandidatuddannelse. Men Julie mener ikke, at 3K-uddannelsen kun har styrket hendes faglighed. Den har også givet hende et helt særligt menneskesyn:

”Noget af det, jeg kan som 3K’er, er at se mennesket frem for problemet. Det handler om at kunne rumme og respektere andres holdninger, selvom man ikke er enig i dem. Det er ret vigtigt, når man arbejder med konfliktløsning i praksis”.

En tænksom mand.

Steffen Reimers-Nielsen er veteranfaglig leder hos KFUMs Soldatermission.

Mød Steffen Reimers-Nielsen

Steffen Reimers-Nilsen dimitterede fra Kristendom, kultur og kommunikation i sommeren 2017 og efter to på Aalborg Universitet har han en kandidatgrad i socialt arbejde.

Efter sin kandidatuddannelse fik han en lederstilling i Kontaktcenter Klippen, der er et socialt tilbud til mennesker i misbrug, hjemløshed og prostitution, og her gjorde han god brug af 3K-fagligheden:

”3K-uddannelsen har klædt mig godt på til at kunne varetage en rolle som fagprofessionel i et komplekst felt. Når jeg sidder over for et menneske, der er ’nedbrudt’ eller måske er flygtet fra et andet land, har det været super vigtigt for mig at have en faglighed inden for sjælesorg og diakoni. Så ved jeg, hvad jeg skal gøre, og det bliver ikke føleri,” fortæller Steffen.

I dag er han veteranfaglig leder hos KFUMs Soldatermission og desuden indviet i Diakonfællesskabet på Diakonissestiftelsen.

”Jeg synes, det er fint og stort at være sendt af kirken for at udføre socialt arbejde. Jeg har personligt et ’drive’ i at være noget for dem, der har svært ved at være noget for sig selv. Det betyder, at jeg har arbejdet med mennesker med autisme, med hjemløse og nu med krigsveteraner.”

En smilende kvinde.

Sara er aktivitets- og frivilligkoordinator ved Værftet. Privatfoto.

Mød Sara Bech Jensen

Sara Bech Jensen dimitterede i sommeren 2021 og har siden været ansat som aktivitets- og frivilligkoordinator ved Værftet i Nexø på Bornholm. Værftet er et fællesskabshus, som arrangerer aktiviteter for børn, unge og familier. Huset rummer både en café, et legeland og en skaterhal. Værftet hviler på et kristent grundlag, men er åbent for alle og bliver flittigt brugt af øens børnefamilier.

Sara står for flere af Værftets aktiviteter. Hun planlægger og afholder fx en ugentlig aktivitet for børn på 0-6 år og deres forældre. Her er der fokus på sang, leg og bevægelse. Hun har også ansvaret for en klub for børn fra 4. til 7. klasse. I klubben er der både plads til sjove lege og dybe samtaler.

Arbejdet med børn og unge kræver gode mellemmenneskelige kompetencer: 

”Værftet skal være et sted, hvor der er plads til alle, og hvor mennesker kan mødes på tværs af tro, kulturer og sociale skel. Derfor tænker jeg meget over, hvordan jeg kan lave nogle aktiviteter, hvor alle føler sig inkluderet,” fortæller Sara.

Sara bidrager også til at udvikle Værftets koncept og brande stedet. Hun promoverer fx stedets aktiviteter via flyers, sociale medier og hjemmeside. Her trækker hun på den viden om kommunikation og organisationsudvikling, som hun har fået gennem sin 3K-uddannelse:

”Det handler om, hvordan vi fortæller den gode historie, men det handler også mere grundlæggende om, hvordan vi skaber et attraktivt produkt og udvikler en bæredygtig forretningsplan. Det er noget af det, vi også arbejder på”.

En smilende kvinde

Lisa Hauge Noldegaard er tværkulturel medarbejder i Apostelkirken.

Mød Lisa Hauge Noldegaard

Lisa Hauge Noldegaard dimitterede i sommeren 2022. Sideløbende med sin professionsbacheloruddannelse har hun været ansat som brobygningsmedarbejder i Apostelkirken på Vesterbro, og efter afslutningen på sin uddannelse er hun i dag ansat som tværkulturel medarbejder og med til at skabe rammerne for de fællesskaber, som hun selv sætter stor pris på.

”Det var i høj grad fællesskaberne omkring kirken, som tiltalte mig, da jeg begyndte at komme i kirken. Jeg blev mødt og taget godt imod. Det er af stor værdi for mig at være sammen med andre mennesker, så det blev afgørende for mit valg,” fortæller hun.

En af opgaverne, som Lisa Hauge Noldegaard løser i Apostelkirken, er en weekend-lejrtur for ca. 100 - primært farsitalende - deltagere, som i nogle dage får mulighed for at indgå i andre fællesskaber end dem, som findes på de asylcentre, hvor en stor del af deltagerne bor.

”Det handler om at give deltagerne nogle gode oplevelser med samtale, leg og spil, mad, sang, musik og gudstjeneste. Vi hjælper også deltagerne med bedre at forstå den danske kultur, de er rejst ind i. Vi når vidt omkring med emner som: ’Hvordan plejer man sit ægteskab? Og hvordan taler man om Gud i familien?'”

En mand med tatoverede arme.

Nicolai er kirke- og kulturmedarbejder. Privatfoto.

Mød Nicolai Halm

Nicolai Halm blev færdig med sin uddannelse i 2018 og arbejder nu som kirke- og kulturmedarbejder i Jersie og Kr. Skensved Sogne, der ligger lidt uden for Solrød Strand.

Nicolais arbejdsopgaver som kirke- og kulturmedarbejder spænder vidt. Han varetager både forskellige administrative og kommunikative opgaver og assisterer præsterne i konfirmandundervisningen. Han er også med til at planlægge kirkens arrangementer og koordinere de frivillige, der skal deltage i arrangementerne.

Nicolai føler sig godt klædt på til de mange forskellige opgaver fra sin 3K-uddannelse. Men han fremhæver især to fagområder som vigtige:

”I min hverdag trækker jeg især på min viden om projektledelse og ledelse af frivillige”.

Nicolai har også haft glæde af at kunne lave en sogneanalyse. En sogneanalyse er en kortlægning af, hvem der bor i sognet:

”Hvis jeg skal målrette arrangementerne til sognets indbyggere, er det vigtigt for mig at vide, hvem der rent faktisk bor her. I vores sogn fandt jeg fx ud af, at der bor mange seniorer.”

Nicolai er dog ikke i tvivl om, hvad det vigtigste, han har lært på 3K-uddannelsen, er:

”Det er helt klart at forstå mekanismerne i Folkekirken. At kunne forstå den måde, kirken er organiseret på, og den rolle, den spiller i samfundet. Det er helt essentielt, når man skal samarbejde med andre både i og uden for organisationen”

Mød Ruben Harbo​


Mød Camilla Sunesen

Adgangskrav

Ansøgningsfrister

 • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
 • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Du søger optagelse med MitID via optagelse.dk

Udannelsescenter Diakonissestiftelsen, 3K-uddannelsens optagelsesområdenummer er 50810

Nummeret skal påføres KOT's ansøgningsskema. 
Der er en udførlig vejledning, som du kan følge.

Ansøgere uden MitID skal sende deres underskriftside senest d. 15. marts kl. 12:00 til uddannelsesinstitutionen på 3k@ucdiakonissen.dk. Udførlig vejledning findes på optagelse.dk.

Der er kun optag én gang årligt, 1. september.

Billedet viser en undervisningssituation.

Praktisk om din ansøgning

Huskeliste

 1. Undersøg, om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2)
 2. Sammenlign adgangskvotienten (grænsekvotienten) fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvilken dokumentation du skal vedlægge
 5. Overvej, om du bør søge en standby-plads
 6. Tidligere studerende på 3K-uddannelsen skal søge kvote 2 og vedlægge studiejournal
 7. Ansøg om optagelse på optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind
 8. Du får svar på din ansøgning ultimo juli

Studiestart én gang om året

På 3K-uddannelsen er der studiestart sommer  (dvs. 1. september eller førstkommende hverdag derefter).

Har du søgt om optagelse både hos Københavns Professionshøjskole og Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, skal du blot aktivere din adgang én gang, og herefter kan du følge dine ansøgninger ved begge institutioner.

Følg din ansøgning

Hvis du har søgt om optagelse på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, 3K-uddannelsen, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning ultimo juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Herefter vil du få adgang til uddannelsens intranet, hvor du finder Studieordning, skema samt generel information om uddannelsen.

Standby-plads

Du kan søge standby, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gennemsnit er højt nok, eller om dine samlede kvote 2 kvalifikationer er tilstrækkelige til, at du kan tilbydes en studieplads.

En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du kan få tilbudt en studieplads med kort varsel enten før eller umiddelbart efter studiestart.

Hvis du ultimo juli får tilbudt en standby-plads, betyder det, at du er kommet på en prioriteret venteliste, som vi bruger, hvis der bliver ledige pladser i forbindelse med den pågældende studiestart. 

Vi har et begrænset antal standby-pladser på hver uddannelse, så dét, at man søger standby, er ikke ensbetydende med, at man får tilbudt en standby-plads.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, så får du ikke tilbudt en studieplads på et af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. En standby-plads “tæller” som et tilbud om optagelse. Du har med andre ord en plads, men du ved ikke, hvornår du kan begynde.

Bemærk at ansøgere, som er omfattet af kandidatreglen, ikke kan søge standby-pladser.

Tilsagn og ansøgning året efter

Står du på en standby-liste og får du ikke tilbudt en studieplads, så er du sikret en studieplads året efter.

Du vil modtage et ”tilsagnsbrev” fra din uddannelsesinstitution, som du skal uploade til din ansøgning året efter. Tilsagnsbrevet er nok. Du skal ikke uploade bilag igen.

Ledige pladser

På Københavns Professionshøjskoles hjemmeside kan du se, om der er ledige pladser på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, som du kan søge, hvis du opfylder optagelseskravene til den pågældende uddannelse.

Ledige pladser på Københavns Professionshøjskole bliver annonceret efter 28. juli.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets liste over ledige pladser kan du desuden se, om der er ledige pladser på andre uddannelsesinstitutioner.

Deadline for bilag til ansøgningen

Bilag til ansøgningen skal uploades på optagelse.dk inden 15. marts kl. 12:00. Eksamensbeviser skal dog først uploades inden 5. juli kl. 12:00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.


Betinget optag

På UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen, 3K-uddannelsen, gives der ikke mulighed for betinget optag, jf. Adgangsbekendtgørelsen.

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i selv at ansøge om optagelse eller svare på, om du ønsker studiepladsen, kan du give en anden person fuldmagt til at gøre det på dine vegne. Du finder en blanket til at give en anden fuldmagt på optagelse.dk.

Dokumentfalsk

Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, fx tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende. Dokumentfalsk politianmeldes altid.


Kvote 1

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du søger i kvote 1, vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen.

Det vil sige:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (eux)

Du skal kun dokumentere dit adgangsgrundlag ved et eksamensbevis i kvote 1. Hvis du er uddannet efter 2004, kan du hente dit eksamensbevis via linket til Eksamensdatabasen på optagelse.dk.

Er gennemsnittet for din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2. Her er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Genberegning af gennemsnit (fra maj 2022)

 • Hvis du afslutter din gymnasiale eksamen efter d. 1. maj 2022, er du omfattet af reglerne om genberegning af gennemsnit, hvis du supplerer i specifikke adgangskrav til den/de uddannelser, du søger ind på.
 • Karakterer for supplering gennemført efter 1. maj 2022 indgår i genberegningen af dit gennemsnit, hvis karakteren for suppleringsfaget trækker gennemsnittet ned. Det er ikke muligt at forbedre dit gymnasiale gennemsnit ved supplering.
 •  Du kan læse mere om genberegning af gennemsnit ifm. supplering her.

Kvote 2

Ansøgningsfristen til kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00. 

Hvis du har en gymnasial eksamen og er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Når du søger i kvote 2, skal du sende os dokumentation for, at du opfylder adgangskravet til uddannelsen, og en motiveret ansøgning.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Du skal også søge i kvote 2, hvis du har en udenlandsk gymnasial eksamen.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

 

Genberegning af gennemsnit (fra maj 2022)

 • Hvis du afslutter din gymnasiale eksamen efter d. 1. maj 2022, er du omfattet af reglerne om genberegning af gennemsnit, hvis du supplerer i specifikke adgangskrav til den/de uddannelser, du søger ind på.
 • Karakterer for supplering gennemført efter 1. maj 2022 indgår i genberegningen af dit gennemsnit, hvis karakteren for suppleringsfaget trækker gennemsnittet ned.
 • Det er ikke muligt at forbedre dit gymnasiale gennemsnit ved supplering.
 • Du kan læse mere om genberegning af gennemsnit ifm. supplering her.

 

Tilbud om optagelsessamtale

Som ansøger bliver du inviteret til en optagelsessamtale. Samtalen har fokus på din personlige motivation for at søge ind på 3K-uddannelsen og din viden om uddannelsen og professionen. Samtalen vil tage udgangspunkt i din motiverede ansøgning, og du vil få mulighed for at uddybe det, du har skrevet i ansøgningen.

Hvornår foregår samtalen?

Hvis du opfylder adgangskravene til uddannelsen, vil du i maj måned få besked om, at du kan booke tid til en optagelsessamtale. Beskeden vil blive sendt til den e-mailadresse, som du har opgivet i din ansøgning. Vær opmærksom på, at e-mailen om samtalen kan ende i dit spamfilter.

Optagelsessamtalen finder sted på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 3A på Frederiksberg.

 


Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen og gøre dig optagelsesberettiget.

Bemærk at du altid skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de individuelle kompetencer, du ønsker inddraget i vurderingen. Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

Imødekommes din ansøgning om særlig tilladelse, vil du blive prøvet i kvote 2 og få endeligt svar om optagelse d. 28. juli som de øvrige ansøgere til den pågældende uddannelse.

Kontakt studievejlederen, hvis du har brug for hjælp til kompetencevurdering.

Sådan søger du om IKV

Ønsker du en individuel vurdering af dine reelle kompetencer, skal du sende os:

 1. En kompetencebeskrivelse
 2. Et CV
 3. Dokumentation for erfaringer

Kompetencebeskrivelse

I kompetencebeskrivelsen beskriver du, hvordan dine erfaringer gør det muligt for dig at gennemføre uddannelsen. Det er vigtigt, at du viser et godt kendskab til uddannelsen og dens fagområder. Kompetencebeskrivelsen skal skrives med udgangspunkt i den specifikke uddannelse, du søger. Beskrivelsen skal fylde 1-1,5 side.

I kompetencebeskrivelsen skal indgå følgende:

  • En redegørelse for dine dokumenterede erfaringer og kvalifikationer og en forklaring af, hvordan de er relevante i forhold til uddannelsens fagområder
  • En begrundelse for, hvorfor du ønsker at blive optaget på netop denne uddannelse og denne uddannelsesinstitution
  • En begrundelse for, hvordan dine erfaringer og kvalifikationer gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen. Her skal du især lægge vægt på dine forudsætninger for at kunne studere på en uddannelse på bachelorniveau
  • En beskrivelse af, hvad du vil bruge uddannelsen til, når du er færdiguddannet
    

CV

I CV'et laver du en oversigt over uddannelser, erhvervserfaring og andre relevante aktiviteter. CV'et skal være målrettet den specifikke uddannelse, du søger.

Dokumentation for erfaringer

Du skal vedhæfte din ansøgning dokumentation for din uddannelseserfaring, arbejdserfaring, kurser, fag, m.v., der understøtter de faglige kompetencer, du har beskrevet i din kompetencebeskrivelse.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse gennem IKV er ikke en særskilt ansøgning. Du søger om optagelse via optagelse.dk, der åbner d. 1. februar. Under faneblandet ”Adgangsgrundlag” vælger du ”Ingen adgangsgivende eksamen”. Under fanebladet ”Bilag” tilføjer du dit CV, din kompetencebeskrivelse og din dokumentation. Når du søger om optagelse gennem IKV, er det særligt vigtigt, at du i ansøgningen beskriver tidligere erhvervede erfaringer og kvalifikationer samt at du vedlægger dokumentation for disse til din ansøgning. Kun dokumenterede erfaringer og kvalifikationer medtages i vurderingen.

Deadline

Sidste frist for ansøgning gennem en IKV er den 15. marts inden kl. 12.00.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din IKV ansøgning ultimo maj. Hvis din IKV ansøgning imødekommes, indgår du i fordelingen af studiepladser i kvote 2 på lige fod med andre kvote 2 ansøgere. Du får svar på din ansøgning sidst i juli, når den koordinerede tilmelding har fordelt pladserne. Hvis du gives afslag på din IKV ansøgning, modtager du en vejledning i forhold til, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at blive vurderet adgangsberettiget til uddannelsen.

Særligt for IKV-ansøgere - merit

Det er ikke muligt at få merit for sit adgangsgrundlag. For dig som er optaget gennem IKV betyder det, at du ikke kan få tildelt merit for de aktiviteter, som har gjort dig kvalificeret til optagelse (det gælder både obligatorisk og ansøgt merit).

Eksempel: Hvis du tidligere har gennemført en akademi- eller professionsbacheloruddannelse, som har medvirket til, at du din IKV ansøgning er blevet imødekommet, kan du ikke få merit på baggrund af denne uddannelse.


Dispensation for adgangskrav

Dispensation skal søges senest 15. marts kl. 12.00. Du skal anvende et særligt skema til at søge dispensation. Du finder skemaet her.

Ansøgning om dispensation skal altid ske gennem kvote 2. Du kan søge om dispensation, hvis du af en eller anden grund ikke opfylder de formelle adgangskrav, men dine kvalifikationer og kompetencer kan sidestilles, dvs. har samme niveau som det formelle adgangskrav. Du kan søge dispensation for følgende:

 

Kandidatreglen

Har du en afsluttet kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse, hvis uddannelsen har ledige pladser.

Adgangsregulering

Hvis usædvanlige forhold har påvirket dit gymnasiale gennemsnit.

Yderligere prøveforsøg

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse og er udmeldt grundet brugte prøveforsøg.

Rudolf Steiner uddannelse

Hvis du en 12-årig Rudolf Steiner uddannelse.

Andet


Sådan søger du i kvote 2

Når du søger i kvote 2, du sende os dokumentation for dit adgangsgrundlag og en motiveret ansøgning. Du skal ikke sende dokumentation for de erfaringer, du beskriver i den motiverede ansøgning.

I kvote 2 foretager vi en helhedsvurdering på baggrund af de kvalifikationer og erfaringer, du har tilegnet dig i tillæg til din adgangsgivende eksamen. Følgende udvælgelseskriterier kan indgå i helhedsvurderingen:

 • Eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • Relevant erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Det kunne fx være arbejde med opgaver inden for undervisning, organisationsudvikling, projektledelse eller ledelse af frivillige i en kirke, forening eller NGO.
 • Ekstra gymnasiale fag eller andre relevante kurser
 • Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse.
 • Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde af minimum 3 sammenhængende måneder. Fx studieophold eller rejse.
 • Højskoleophold, mindst 3 måneder
 • Frivilligt arbejde i minimum 3 måneder. F.eks. humanitært arbejde.
 • Andet erhvervsarbejde, herunder også militær og barsel - mindst 3 måneder i et sammenhængende forløb.

Ifølge Adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

 

Sådan skriver du en kvote 2 ansøgning

Din kvote 2 ansøgning består af en motiveret ansøgning og dokumentation for dit adgangsgrundlag (fx eksamensbevis).

 

Krav til den motiverede ansøgning

En motiveret ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Det er din mulighed for at komme til orde og give os et indtryk af, hvem du er. En motiveret ansøgning indgår i den samlede vurdering i en kvote 2 ansøgning.

Den motiverede ansøgning skal:

 • Beskrive dine kvalifikationer og erfaringer
 • Beskrive, hvad du vil bruge uddannelsen til
 • Beskrive og begrunde sammenhængen mellem dine erfaringer, dine kvalifikationer og dit uddannelsesønske
 • Beskrive, hvilke indsatser du har gjort for at udvikle og forbedre din studieegnethed
 • Være målrettet den specifikke uddannelse, du søger ind på, og kun inddrage oplysninger, der er relevante i forhold til netop denne uddannelse
 • Være klar og veldisponeret
 • Fylde maksimalt én side.

Den motiverede ansøgning indgår i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

 

Krav til dokumentation

I kvote 2 skal du medsende dokumentation, så vi kan se, at du opfylder adgangskravet til uddannelsen. Det kan fx være dit eksamensbevis samt evt. beståede enkeltfag. Hvis du har afsluttet din eksamen efter 2004, kan du hente eksamensbeviset via Eksamensdatabasen på optagelse.dk.

Vi beder som udgangspunkt ikke om dokumentation for dine kvote 2-erfaringer. Det betyder, at du ikke behøver at uploade lønsedler, højskolebeviser, rejsedokumenter, m.v. Det er dog helt afgørende, at du præcist angiver samtlige af dine kvote 2-aktiviteter på optagelse.dk. Du vil kunne blive bedt om at forevise de nævnte kvote 2-aktiviteter på forlangende inden for få dage. Vær opmærksom på, at du underskriver med dit MitID under strafansvar på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte.

 

Deadline for bilag til ansøgningen

Evt. bilag til ansøgningen uploades på optagelse.dk inden 15. marts kl. 12:00. 
Eksamensbeviser dog inden 5. juli kl. 12:00.

 


Merit

Merit kan enten gives efter en konkret vurdering til den enkelte ansøger, til ansøgere med på forhånd fastlagte uddannelsesforudsætninger, eller som en del af regler i forbindelse med optagelse på bestemte uddannelser.

Obligatorisk merit

Når du optages på en videregående uddannelse, er der krav om, at uddannelsesstedet foretager en meritvurdering af dig. Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit. Du skal således ikke selv søge om merit, men du er forpligtet til at oplyse om beståede uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring, som kan være meritgivende.

Bemærk, at det ikke er muligt at få tildelt merit for dit adgangsgrundlag. Det betyder, at beståede uddannelseselementer eller erhvervserfaring, der er brugt som led i din optagelse på uddannelsen, ikke vurderes ved obligatorisk merit.


Merit for andre uddannelsesaktiviteter

Har du afsluttet dele af en videregående uddannelse på et andet niveau, kan du også vælge at søge om merit for dette. Kontakt studievejlederen umiddelbart inden studiestart og hør, hvordan det foregår på 3K-uddannelsen.


Dokumentation for merit, når du søger optagelse

Dokumentationen uploades sammen med din ansøgning om optagelse på optagelse.dk. Har du ikke uploadet den nødvendige dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

Dokumentation, hvis du vil søge om merit, når du har fået en studieplads

Vi skal senest have din detaljerede dokumentation primo august. Du behøver ikke have den færdig, når du søger optagelse, men det er en god idé at gøre dokumentationen klar. Du skal sende fagbeskrivelserne af de fag og kurser, du har bestået. Fagbeskrivelserne kan være en pdf-fil med de konkrete sider fra studieordningen for uddannelsen.


Sådan forbereder du din meritansøgning

Du skal kunne begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder i den påbegyndte uddannelse, du allerede har erhvervet dig kompetencer indenfor. Læs derfor studieordningen på den påbegyndte uddannelse grundigt og foretag en sammenligning med dine allerede erhvervede kompetencer fra anden uddannelses studieordning og evt. relevante praksisforløb. Brug dette til at begrunde din ansøgning.

Meritansøgningen skal vedlægges følgende:

 • Uddannelsesaktivitetens præcise betegnelse
 • Gennemført uddannelsesaktivitet, og hvor uddannelsen er gennemført
 • ECTS-point. Hvor mange point giver gennemførsel af denne aktivitet, og hvor stor timebelastning/årsværk?
 • Kopi af formelle prøve- eller eksamensbeviser samt kursus- og uddannelsesbeviser, hvor der er markeret, hvilke uddannelsesaktiviteter der ønskes meritoverført.
 • Kopi af ansættelsesbeviser/kontrakter, udtalelser og lignende. Oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal skal fremgå
 • Relevant pensum/litteraturliste

Vær opmærksom på, at ETCS-systemet ikke måler det faglige niveau, men udelukkende forbrug af tid på studiet. Derfor er ECTS-systemet ikke indrettet sådan, at det automatisk giver tilsvarende merit ved en vurdering.

Bemærk: Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at du linker til en studieordning på nettet. Du skal i stedet sende os en kopi af relevante sider fra studieordningen.​

Vi bruger dokumentationen til at foretage en faglig vurdering af, om der er dele af din nye uddannelse, du ikke skal følge, fordi du allerede har bestået tilsvarende uddannelsesdele.


Hvornår kan der forventes svar på ansøgningen?

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 6 uger.

Ansøgningen sendes til studievejleder Eva Aggernæs på evsa@ucdiakonissen.dk.

Klager

Hvis du vil klage over meritafgørelsen, har du følgende klagemuligheder, hvilket også fremgår af klagevejledningen i afgørelsen:

Klagen kan indbringes for Kvalifikationsnævnet inden for en frist af 4 uger fra meritvurderingen er dig i hænde. Klagen indgives til studievejleder. Herefter foretages en re-vurdering, og hvis afslaget fastholdes, sendes det videre til Kvalifikationsnævnet til deres endelige afgørelse. Det følger af LEP-lovens § 29.

Relevant beskæftigelse

Har du haft relevant beskæftigelse i forhold til den uddannelse, som du søger ind på, SKAL du også oplyse om og dokumentere dette i din ansøgning om optagelse. Dokumentationen kan være kopi af ansættelsesbevis, udtalelser eller arbejdsgivererklæring. Arbejdsgivererklæring kan hentes på optagelse.dk. Dokumentationen skal omfatte oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal. Relevant beskæftigelse vil indgå i en vurdering af, om du skal have merit for praktik.

Merit i forhold til din uddannelse

Hvis vi vurderer, at du skal have merit, vil du blive fritaget for dele af din nye uddannelse.

Fritagelsen betyder, at du ikke kan følge undervisningen for uddannelseselementerne. Men da et semester indeholder flere støttefag, vil der været en udprøvning sidst i semesteret, hvor der er taget højde for din merit. Du skal dog være opmærksom på, at merit for praktik ikke nødvendigvis omfatter merit for udprøvningen.

Meritafgørelse

Obligatorisk merit afsluttes endelig for alle nye studerende med studiestart i september 1. oktober.

Hvis du har søgt om optagelse i efteroptaget, er du ikke garanteret at modtage din meritvurdering inden studiestart.

Klager

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for to uger efter, du har fået besked om afgørelsen. I afgørelsen vil der fremgå en klagevejledning.

Tidligere optaget

Hvis du søger optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på (enten på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, Københavns Professionshøjskole eller en anden uddannelsesinstitution), er der særlige forhold, du skal være opmærksom på.

Bemærk: Hvis du før har været indskrevet på samme uddannelse enten på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen eller VIA University College, kan du tidligst blive genoptaget eller genindskrevet på uddannelsen 5 måneder efter, at du udmeldte dig, eller blev udmeldt af institutionen.

Søg genoptagelse hvis du ikke har bestået første studieår

Hvis du tidligere har været indskrevet på uddannelsen, enten på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen eller VIA, men ikke har bestået første studieår, skal du søge om genoptagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding via www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen for at søge genoptagelse er d. 15. marts kl. 12.00.

Du skal i din ansøgning oplyse, at du tidligere har været optaget på uddannelsen samt dokumentere evt. beståede dele af uddannelsen ved en studiejournal fra uddannelsesstedet.

Du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen og i øvrigt følge de generelle retningslinjer for ansøgning i kvote 2.

Dispensation

Hvis du i forbindelse med din tidligere optagelse på uddannelsen har opbrugt prøveforsøg til en eksamen, skal du søge dispensation. Din dispensationsansøgning og dokumentation skal uploades som bilag til din ansøgning på optagelse.dk

Kontakte studievejlederen, hvis du har brug for hjælp til dispensationsansøgningen.

Du modtager svar på din ansøgning d. 28. juli.

Søg genindskrivning hvis du har bestået det første studieår

Hvis du har bestået det 1. studieår og vil genindskrives, skal du kontakte studievejlederen for at blive genindskrevet.

Betinget optag

På UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen, 3K-uddannelsen, gives der ikke mulighed for betinget optag, jf. Adgangsbekendtgørelsen.

Studievejledning

Kontakt studie- og SU-vejledere

Anni Bendtsen

Anni Bendtsen

Studievejleder

T: 60111772
M: anbe@ucdiakonissen.dk 

 

Eva Aggernæs

Eva Aggernæs

Studievejleder

T: 38 38 44 59
E: evsa@ucdiakonissen.dk

 Studievejlederen

Studievejlederen er til rådighed for vejledning inden for områderne:

 • overflytning
 • ordinær orlov, sygeorlov eller barselsorlov - herunder også ændrede studieforløb

 • merit

 • fremtidige karrieremuligheder; efter- og videreuddannelse, job og ansættelsesmuligheder

 • klagemuligheder i forbindelse med ikke beståede prøver 

 • krav og forventninger i uddannelsesforløbet 

 • faglige problemer

 • personlige problemer, der har betydning for gennemførelse af studiet 

 • studieteknik/metodik, eksamen og evt. eksamensnervøsitet
 • studietvivl eller studietræthed

 

 

 

Studentervejledningen

Vi kan træffes efter aftale på kontoret ved siden af studievejlederen.

 • Vi er 3K-studerende fra forskellige semestre og ved derfor godt, hvordan det er at studere - både på godt og ondt
 • Vi har tid til at lytte og snakke, så vi sammen kan finde gode løsninger for den enkelte studerende
 • Vi har tavshedspligt

Som studerende på skolen er du altid velkommen til at kigge forbi vores kontor eller skrive en mail til os, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker en individuel telefonisk eller fysisk samtale.

Kommende studerende er også velkomne til at henvende sig på mail til studentervejledningen og få svar på spørgsmål. Vi kan fx svare på spørgsmål, der handler om, hvor stor en arbejdsindsats studiet kræver, hvor mange timers studiejob det er realistisk at have, og hvordan det sociale studiemiljø er. 

Vi har samlet en masse praktiske oplysninger om uddannelsen og gode råd til dig, der er ny studerende, i vores studenterhåndbog. Du finder håndbogen her.

Billedet viser to unge mennesker holde hinanden om skuldrene.

Lauge Lindhardt Frederiksen, 4. semester og Ditte Sivgaard Grum, 8. semester er 3K-uddannelsens studentervejledere.

Tanja Jørgensen

Tanja Jørgensen

SU- og SPS-vejleder

T: 38 38 44 43
E: tajo@ucdiakonissen.dk

SU og SPS

Har du spørgsmål i forbindelse med din SU eller SPS?

Hos SU-vejlederen får du information og vejledning om SU og SPS. Du kan læse meget mere om SU her.

Søg SU 

SU - Statens Uddannelsesstøtte

 • Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst en måned, før du starter på din uddannelse.

 • SU tildeles i form af et klippekort. Et klip svarer til en måneds SU, som udbetales månedsvis forud.

SU-lån

 • Foruden SU kan du søge om SU-lån.

Forsørger SU-lån/tillæg

 • Har du børn under 18 år, er der mulighed for supplerende SU-lån. Er du enlig forsørger, kan du søge om forsørgertillæg for enlige. Er du forsørger på SU og bor sammen med en SU-modtager, kan du søge om et nedsat forsørgertillæg. 
  Læs mere om forsørgertillæg her.

Fødselsstøtte

SU-tillægsklip

 • Bliver du forsinket under uddannelse pga. sygdom eller andre særlige forhold, kan du søge om tillægsklip for den studietidsforsinkelse, som sygdomsperioden har medført. Først når forsinkelsen er indtruffet, kan du søge om tillægsklip. Ansøgningen om tillægsklip skal sendes til SU-vejlederen.
  Sådan søger du SU-tillægsklip                                                              

Handicaptillæg

Ungdomskort (transportrabat)

 • Er du optaget på en SU-berettiget uddannelse, har du mulighed for rabat på udgifterne til offentlige transportmidler. Skal du i ulønnet praktik, kan du søge om Ungdomskort til strækningen i praktikperioden.
  Søg om Ungdomskort
  .

SPS

 • Du har mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS) ved fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 

 

Se, hvilke muligheder du har for at modtage SU


Se, hvordan du søger om forsørgertillæg


Se, hvordan du søger tillæg af SU-klip

Orlov

Du kan søge om forskellige typer af orlov i løbet af studiet. Kontakt altid studievejlederen.

Ordinær orlov
Ordinær orlov kan bevilges, efter at hele første studieår er gennemført. Orlovens varighed er normalt ½ år og aftales med studievejlederen før orlovens begyndelse. Orloven kan under særlige omstændigheder forlænges til 1 år. Den studerende, der er under orlov, kan ikke deltage i undervisningen, indstilles ikke til prøver og eksamen og modtager ikke SU. Ansøgning om orlov skal være skriftlig og begrundet og stiles til studievejledningen. Orlov kan sædvanligvis kun bevilges én gang under uddannelsesforløbet.

Sygeorlov
Hvis du under din studietid får et længerevarende sygdomsforløb, skal opereres eller lignende, har du mulighed for at søge om orlov grundet sygdom. Sygeorlov aftales med studievejlederen, og der skal desuden forelægge en lægeerklæring, som du selv betaler. I sygeperioden fortsætter din SU. Efter genoptagelse af studiet har du mulighed for at søge om tillæg af klip på grund af sygdom.

Barselsorlov
Fra d. 1. august 2022 har du som forælder ret til at holde op til 9 mdr. barselsorlov. Læs mere om de nye SU-regler eller kontakt studievejledningen. Ved barselsorlov skal du ansøge om barselsorlov i god tid, ca. 2-3 måneder inden orloven påbegyndes, og studievejlederen skal bruge en kopi af din vandrejournal for at udarbejde en ny studieplan.


Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har en funktionsnedsættelse. Støtten kan bestå af it-hjælpemidler, studiestøttetimer, sekretærbistand, tegnsprogstolk, ergonomiske møbler mm.

Der gives kun støtte, hvis det er muligt at kompensere for din funktionsnedsættelse til den uddannelse, du har søgt.

Hvem kan søge? Målgruppen for SPS er defineret bredt og inkluderer bl.a. bevægelseshandicappede, blinde, døve, psykisk syge og mennesker med udviklingsforstyrrelser samt ord- og talblindhed mv. 

Hvordan søger du? Vi anbefaler, at du allerede ved studiestart gør opmærksom på, at du har behov for støtte. Kontakt derfor skolens SPS-vejleder (Tanja Jørgensen: tajo@ucdiakonissen.dk) for at afklare hvilke støttebehov og støttemuligheder din funktionsnedsættelse giver i forhold til din uddannelse.

Dokumentation

Som led i ansøgning om specialpædagogisk støtte, skal lægefaglig dokumentation indgå. Heraf skal det fremgå, hvordan din funktionsnedsættelse påvirker din funktion i forhold til studiet. For ordblinde og studerende med dyskalkuli er ordblinde/dyskalkuli-test påkrævet.

Læs mere på spsu.dk


Studiefaglige samtaler

Studiefaglige samtaler er et af vores vigtige tiltag til at støtte dig som som studerende i uddannelsesforløbet.

1. studiefaglige samtale
Den 1. samtale afholdes kort efter studiestart, er obligatorisk og varetages af studievejlederen. Samtalen handler om den studerendes oplevelse af studiestarten samt dens studerendes læring og trivsel på studiet.

2. studiefaglige samtale 
Den 2. studiefaglige samtale ligger på 5. semester, er frivillig og varetages af underviserne. Under samtalen evaluerer vi det forudgående forløb og drøfter målene for den studerendes fremtidige faglige og personlige udvikling. 

Opfølgende karrierevejledning
Tilrettelægges af studievejlederen i løbet af uddannelsen.

Ledelse

Anne Regitze Lind Holm

Anne Regitze Lind Holm

Uddannelsesleder på professionsbacheloruddannelserne

T: 38 38 47 84
E: anrl@ucdiakonissen.dk

Administration

Gry Harrit

Gry Harrit

Administrativ koordinator, 3K
T: 38 38 44 41
E: ghar@ucdiakonissen.dk

Peter Bangs Vej 3A, lok. 1.2.12

Diana Othman

Diana Othman

Økonomimedarbejder
T: 38 38 47 47
E: diot@diakonissen.dk

Peter Bangs Vej 3A, lokale 1.07

Undervisere

Anna Kaae Kjærgaard

Anna Kaae Kjærgaard

Ph.d., lektor 

Underviser i kommunikation, kultur, organisation/ledelse, akademisk skrivning og videnskabsteori

 
T: 60 25 36 81
E: ankj@ucdiakonissen.dk

Kasper Dalgaard

Kasper Dalgaard

Ph.d., lektor
Praktikkoordinator

Underviser i kristendomskundskab og religionsvidenskab


T: 42 52 89 84 
E: kasd@ucdiakonissen.dk

Ruth Sønderskov Bjerrum

Ruth Sønderskov Bjerrum

Lektor

Underviser i pædagogik og didaktik, diakoni, tværprofessionelt samarbejde og organisation/ledelse

T: 38 38 41 22
E: rusb@ucdiakonissen.dk

Eksterne undervisere

Berit Weigand Berg

Berit Weigand Berg

Teolog og udviklingskonsulent i Kirkefondet

Underviser i systematisk teologi

Jan B. W. Pedersen

Jan B. W. Pedersen

Ph.d., lektor ved sygeplejerskeuddannelsen

Underviser i etik, filosofi, videnskabsteori og tværprofessionalitet

T: 38 38 44 44
E: janp@ucdiakonissen.dk 

Jan Nilsson

Jan Nilsson

Præst og leder af Kirke og Diakoni på Diakonissestiftelsen

Underviser i diakoni

Jesper Larsen

Jesper Larsen

Pædagogisk udviklingskonsulent

Underviser i ungdomspædagogik

Peter Søndergaard

Peter Søndergaard

Sekretariatsleder ved Frivilligcenter Fredensborg

Underviser i organisation og ledelse af frivillige

Toke Halskov Kristensen

Toke Halskov Kristensen

Administrationschef hos Azets og social iværksætter

Underviser i innovation, budgetlægning, fundraising og strategisk kommunikation