Uddannelsernes opbygning

Social- og sundhedsuddannelserne (forkortet SOSU) er erhvervsuddannelser. Som alle andre erhvervsuddannelser er uddannelserne opbygget af Grundforløb og Hovedforløb.

Se illustration over SOSU-uddannelsernes opbygning her. 

Besøg siden 'Ung i velfærd', hvor du kan møde ambassadører fra SOSU-uddannelserne.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra grundskolen, starter du på Grundforløb 1 med fagretningen ”Samfund, sundhed og medmenneskelighed”. Her kommer du til at prøve kræfter med fag, der handler om at arbejde med mennesker, og du finder ind til dine faglige og personlige potentialer og færdigheder. Forløbet er et rent skoleforløb, hvor du har undervisning med fokus på dialog og læring.

På Grundforløb 1 tilegner du dig faglige og personlige kompetencer, der kvalificerer dig til at fortsætte på et Grundforløb 2.

Vær opmærksom på, at du allerede skal vælge EUX på Grundforløb 1, hvis du ønsker erhvervsuddannelsen EUX Velfærd/SOSU, der er en SOSU-assistentuddannelse med gymnasiale fag. Læs mere om EUX Velfærd/SOSU her.

Grundforløb 2

Er det mere end et år siden, du gik ud af grundskolen, starter du direkte på Grundforløb 2 som enten SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. På Grundforløb 2 får du undervisning i introducerende social- og sundhedsfaglige fag, og du tilegner dig relevant viden inden for fagområdet. Du vil blive udfordret på dine personlige og professionelle færdigheder, og blandt andet lære om sundhedsvæsenet, mennesket og kommunikation. Grundforløbet er primært et skoleforløb, men du skal også i virksomhedsforlagt undervisning 1 uge på fx et plejecenter.

Grundforløb 2 kvalificerer dig til at fortsætte på et hovedforløb.

Hovedforløbet

Efter Grundforløb 2 kan du starte på hovedforløbet, hvor du er ansat som enten SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. På hovedforløbet opnår du den stærke, faglige ballast, der sikrer dig en uddannelse af høj kvalitet og forbereder dig til arbejdsmarkedet.

Alle hovedforløb er opbygget som vekseluddannelser. Det betyder, at du undervejs i hovedforløbet veksler mellem oplæring og skole. Oplæringen vægtes højt, da konkret erhvervserfaring og personlig kontakt til borgerne er vigtig at opbygge, inden du skal ud og arbejde med mennesker efter endt uddannelse. Skoleperioderne giver dig et stærkt teoretisk fundament til at gå ud og blive klogere på virkeligheden i praksis.

Hovedforløbet giver dig direkte adgang til job, og du har forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse alt afhængig af, hvilken SOSU-uddannelse du har taget.

Uddannelser

AMU-kurser

Vi kan tilbyde mere end 100 AMU-kurser inden for ’ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi’. 

Læs mere om aktuelle AMU-kurser her.