Om Emmauskirken

 > Emmauskirkens forside

Kirkens kunstneriske udsmykning består i dag af fire skulpturgrupper: den sørgende kvinde ved graven (ved kirkens hovedindgang), Maria Magdalene (bagerst i kirken), Jomfru Maria med barnet (fremme i kirken over for døbefonten) og endelige den opstandne Kristus (stående bag alteret). Det nye alter og den nye døbefont er lavet i granit. Kirkens oprindelige bænke er bibeholdt for de fem bagerste rækkers vedkommende, hvor de er forkortet i længden og nymalede. Resten af de oprindelige bænke er fjernet til fordel for løse stole.

 

Emmauskirken blev indviet i 1876, som en selvstændig fløj til Diakonissestiftelsen, som kort forinden var bygget på den 7 ½ tønder land store grund på hjørnet af Søndre Fasanvej og Peter Bangs Vej, som var erhvervet med personlig støtte fra Dronning Louise. Finansieringen af selve kirkebygningen var muliggjort gennem en stor donation fra justitsråd Stoltenberg.

Kirken er tegnet af arkitekt Hans Jørgen Holm og opført i røde sten i nygotisk stil. Kirken har kamtakkede gavle og spidsbuede vinduer ligesom de øvrige ældre bygninger på grunden. Det oprindelige alterbillede "Vandringen til Emmaus" er malet af Anton Dorph til kirken i 1878 som en donation fra den lokale tobaksfabrikant og grosserer Emil F. Nobel.

"Emmaus"
Hvad betyder Emmaus, og hvordan kan vi forstå det. 

Fra starten var kirkens orgel placeret over koret, hvor korsangerne også befandt under gudstjenesten. I 1970 blev der bygget et nyt orgel af Frobenius & Sønner med 20 stemmer (reoveret i 1999), som blev placeret bagerst i kirken. Det gamle orgel over koret kan stadig ses, men er ikke længere i brug.

I 2015 gennemgik kirken en gennemgribende renovering ved arkitekt Hans Jørgen Lykkboe og med ny kunst af skulptør Lisbeth Nielsen. Som en del af renoveringen blev det gamle alterbillede fjernet (hænger i dag på Diakonissestiftelsens plejehjem Søster Sophies Minde) sammen med den det gamle alter, døbefont og prædikestol.

Frivillige i kirken

I Emmauskirken udføres en stor del af arbejdet af frivillige. Det er med til at skabe engagement, og det giver en god mangfoldighed, at der er mange ud over de ansatte, som er med til at sætte sit præg på kirken.