Information til samarbejdspartnere

Information til praktiserende læger, hjemmepleje og sygehusafdelinger

Diakonissestiftelsens Udgående Hospiceteam er en integreret del af Diakonissestiftelsens Hospice.

Det Udgående Hospiceteam tilbyder specialiseret, palliativ indsats i samarbejde med praktiserende læger og hjemmepleje. Det Udgående Hospiceteam består af læger, sygeplejersker, fysioterapeut og sekretær.

Henvisningsblanket

Henvisningsblanket til Det Udgående Hospiceteam (pdf)

Visitationskriterier

 • Patienten skal være uhelbredeligt syg, og den helbredende behandling skal være afsluttet
 • Patienten skal have kompleks symptomatologi som kræver specialiseret, tværfaglig indsats
 • Patienten skal selv ønske kontakten til Det Udgående Hospiceteam
 • Patienten skal være klar og orienteret
 • Der skal foreligge en lægehenvisning


Henvisningen skal indeholde:

 • Navn, CPR, adresse og tlf. nummer
 • Henvisningsdiagnose
 • Kort beskrivelse af sygehistorie
 • Formulering af patientens aktuelle problemstillinger
 • Medicinliste
 • Oplysning om egen læge og hjemmesygeplejerske

Snarest muligt efter modtagelsen af henvisningen kontaktes patienten af Det udgående Hospiceteam. Det udgående Hospiceteam tilbyder hjælp til patienter med komplicerede symptomer.

For eksempel:

 • Smerter, kvalme, dyspnø, træthed, appetitløshed og andre fysiske symptomer
 • Støtte til psykosociale problemer
 • Støtte til åndelige og eksistentielle overvejelser
 • Støtte til de pårørende
 • Hjælpen ydes dels ved hjemmebesøg, dels ved telefonisk rådgivning