Pædagogisk metode: ICDP

I Marthagården har vi i mange år arbejdet med Marte Meo, som er en pædagogisk metode til at udvikle et godt samspil mellem mennesker.

Inden for de seneste år, har vi stiftet bekendtskab med ICDP, som er bygget på Marte Meo principperne, men går videre i forhold til at skabe en anerkendende kultur, hvor vi ser på børnenes ressourcer og styrker i en reflekterende praksis. Vi tror på, at gode relationer mellem mennesker fremmer psykisk sundhed og er afgørende for alles trivsel. Samspillet mellem voksne og børn danner grundlaget for vores pædagogik.

Børn og voksne leger på legepladsen.

Samspillet mellem voksne og børn danner grundlaget for vores pædagogik.

ICDP
International Child Developement Program

I ICDP er der tre dialoger:

1. Den følelsesmæssige dialog

Vis positive følelser. Vis, at du er glad for barnet. Juster dig efter barnet og følg dets initiativer. Tal med barnet om det, som optager det, og prøv at på en følelsesmæssig samtale. Ros barnet for det, som det magter, og anerkend barnet for at være den det er.

2. Den meningsskabende dialog

Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, så I har en fælles oplevelse af omverden. Giv mening til barnets oplevelse af sin omverden ved at tale om den og ved at vise følelser og entusiasme. Uddyb og giv forklaring, når du oplever noget sammen med barnet.

3. Den lærende og guidende dialog

Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at lede det, vise positive alternativer og planlægge sammen.