Pædagogisk metode: ICDP

I Marthagården har vi i mange år arbejdet med Marte Meo, som er en pædagogisk metode til at udvikle et godt samspil mellem mennesker.

Inden for de sidste år, har vi stiftet bekendtskab med ICDP som er bygget på Marte Meo principperne, men går videre i forhold til at skabe en anerkendende kultur, hvor vi ser på børnenes ressourcer og styrker i en reflekterende praksis. Vi tror på at, gode relationer mellem mennesker, fremmer psykisk sundhed og er afgørende for alles trivsel. Samspillet mellem voksne og børn danner grundlaget for vores pædagogik.

 

Om ICDP og RARRT, til forældre (pdf) 

ICDP
International Child Developement Program

I ICDP er der 3 dialoger

1. Den følelsesmæssige dialog
Vis positive følelser. Vis at du er glad for barnet. Juster dig efter barnet og følg dets initiativer. Tal med barnet om det som optager det, og prøv at på en følelses-mæssig samtale. Ros barnet for det som det magter, og anerkend barnet for at være den det er.

2. Den meningsskabende dialog
Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, så I har en fælles oplevelse af omverden. Giv mening til barnets oplevelse af omverden ved at tale om den og ved at vise følelser og entusiasme. Uddyb og giv forklaring når du oplever noget sammen med barnet.

3. Den lærende og guidende dialog
Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at lede det, vise positive alternativer og planlægge sammen.