Om Plejehjemmet Salem i Gentofte

Hjerteligt velkommen!

På Plejehjemmet Salem arbejder vi ud fra et diakonalt værdisæt. Det betyder, at det er respekten for det enkelte og hele menneske, som er udgangspunktet for pleje, omsorg og service.

Vi vil gøre vores yderste for at sikre dig en hverdag kendetegnet af tryghed og trivsel båret af høj faglighed, rummelighed og respekt for de ønsker du måtte have.

Coronavirus

Diakonissestiftelsen følger spredningen af ny coronavirus (COVID-19) og udviklingen i det nationale beredskab nøje og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Læs om status på Covid-19 her (opdateret 9. september 2021)

Fakta om Plejehjemmet Salem

Plejehjemmet Salem er en grenorganisation under Diakonissestiftelsen og hviler på et folkekirkeligt grundlag.

Salem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.

Visitationen til boligerne sker via Gentofte Kommune her:

Salem udgøres af 45 boliger opdelt i fire boenheder, der er placeret på to etager rundt om en atriumgård og en sansehave – med udsigt til Gentofte sø.

Salem har eget køkken og driver Café Salem.

En smilende ældre kvinde kigger sig over skulderen, hvor en hund sidder på gulvet.

Livet på Plejehjemmet Salem

I hverdagen er livet på Salem fyldt med spændende udflugter, dans, litteraturklub, sangquiz og kreative tiltag. Det er vigtigt, at beboerne selv har mulighed for at til- og fravælge aktiviteter i hverdagen.

Læs mere om livet og hverdagen på Salem

 

Et plejehjem i Gentofte med skønne omgivelser

Salem er placeret i det naturskønne område omkring Gentofte sø, og derfor har flere af boligerne udsigt over søen. Vores fine atriumgård, som samler alle boligerne, har direkte udgang til de grønne områder ved søen, og giver derved nem og hurtig adgang til gode gåture.

Nyheder fra Salem

Plejehjemmet Salems historie - en pioners drøm

Ideen til plejehjemmet Salem startede allerede i 1903, da filantropen Johan Adolph oprettede et rekonvalescenthjem i sin sommerbolig i gentofte. Johan Adolph, der var medlem af Diakonissestiftelsens bestyrelse, brugte sin sommerbolig 'Salem', hvis navn er hentet fra biblen og betyder 'fred', til at gøre andet for socialt udsatte end blot at give penge. Johan Adolph gav patienterne massage og brugte meget tid sammen med dem, hvilket resulterede i, at en journalist døbte ham 'Jesus i Gentofte'.

I 1909 overdrog han Salem til Diakonissestiftelsen og betingede sig, at ejendommen aldrig måtte sælges eller pantsættes. Allerede i 1910 måtte rekonvalescenthjemmet dog lukke på grund af dårlig økonomi og blev i stedet omdannet til et sygehjem – det vi i dag vil kalde et plejehjem.

I 1950'erne lykkedes det at ændre i bestemmelserne i gavebrevet, så Diakonissestiftelsen fik mulighed for at sælge noget af grunden fra. En stor del af grunden blev i 1963 solgt til Gentofte Kommune, der byggede plejeboligerne Kløckershave på den ene del af grunden, mens Diakonissestiftelsen byggede Salem på den anden side. De to institutioner hænger sammen i en bygning og deler café.

I 2003 - 2005 gennemgik Salem en omfattende renovering og nybygning, som Thora Arkitekter stod bag. Der er nu plads til 45 beboere.

Kontakt

Plejehjemmet Salem
Mitchellsstræde 5
2820 Gentofte

T: 39 98 86 50

Du er altid velkommen til at sende en mail til: salem@gentofte.dk. Postkassen tømmes dagligt og videresendes til rette person.

Job på Plejehjemmet Salem

Alle job opslås på denne side:

Se Plejehjemmet Salems organisationsdiagram