Om Plejehjemmet Salem i Gentofte

Hjerteligt velkommen!

På Plejehjemmet Salem arbejder vi ud fra et diakonalt værdisæt. Det betyder, at det er respekten for det enkelte og hele menneske, som er udgangspunktet for pleje, omsorg og service.

Vi gør hvad vi kan for at sikre dig en hverdag kendetegnet af tryghed og trivsel båret af faglighed, rummelighed og respekt for de ønsker, som du måtte have.

Coronavirus

Skal man testes inden plejehjemsbesøg?

Pårørende til +85-årige borgere på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigenselvtest for covid-19 inden besøg hos den +85 årige og kan få udleveret en gratis antigenselvtest hos personalet. Derudover opfordres plejehjems- og hjemmeplejepersonale til at blive testet regelmæssigt. Læs mere om testopfordringerne for landets plejehjem og i hjemmeplejen på coronasmitte.dk.

Vi opfordrer alle ansatte, beboere, patienter og frivillige til stadig at overholde Sundhedsstyrelsens seks gode råd og vaner for at undgå smitte med coronavirus: Bliv vaccineret. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer. Hold afstand. Luft ud og skab gennemtræk. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

Du kan finde mere information via dette link til Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk/corona

Fakta om Plejehjemmet Salem

Plejehjemmet Salem er en grenorganisation under Diakonissestiftelsen og hviler på et folkekirkeligt grundlag.

Salem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.

Visitationen til boligerne sker via Gentofte Kommune her:

Salem udgøres af 45 boliger opdelt i to afdelinger, der er placeret på hver sin etage rundt om en atriumgård med udsigt til Gentofte sø.

Salem har eget køkken og driver Café Salem.

En mandlig beboer og en medarbejder skåler med hinanden.

Livet på Plejehjemmet Salem

Vi arbejder med det gode hverdagsliv inden for de givne rammer. Det kan bl.a. betyde besøg af besøgshund, andagter, cykelture og musikarrangementer. Som beboer har man for selv mulighed for at til- og fravælge det, der sker i hverdagen.

Læs mere om livet og hverdagen på Salem

 

Et plejehjem i Gentofte med skønne omgivelser

Salem er placeret i det naturskønne område omkring Gentofte sø, og flere boliger er med udsigt over søen. Vores fine atriumgård giver mulighed for udgang til de grønne områder ved søen.

Nyheder fra Salem

Plejehjemmet Salems historie - en pioners drøm

Ideen til plejehjemmet Salem startede allerede i 1903, da filantropen Johan Adolph oprettede et rekonvalescenthjem i sin sommerbolig i gentofte. Johan Adolph, der var medlem af Diakonissestiftelsens bestyrelse, brugte sin sommerbolig 'Salem', hvis navn er hentet fra biblen og betyder 'fred', til at gøre andet for socialt udsatte end blot at give penge. Johan Adolph gav patienterne massage og brugte meget tid sammen med dem, hvilket resulterede i, at en journalist døbte ham 'Jesus i Gentofte'.

I 1909 overdrog han Salem til Diakonissestiftelsen og betingede sig, at ejendommen aldrig måtte sælges eller pantsættes. Allerede i 1910 måtte rekonvalescenthjemmet dog lukke på grund af dårlig økonomi og blev i stedet omdannet til et sygehjem – det vi i dag vil kalde et plejehjem.

I 1950'erne lykkedes det at ændre i bestemmelserne i gavebrevet, så Diakonissestiftelsen fik mulighed for at sælge noget af grunden fra. En stor del af grunden blev i 1963 solgt til Gentofte Kommune, der byggede plejeboligerne Kløckershave på den ene del af grunden, mens Diakonissestiftelsen byggede Salem på den anden side. De to institutioner hænger sammen i en bygning og deler café.

I 2003 - 2005 gennemgik Salem en omfattende renovering og nybygning, som Thora Arkitekter stod bag. Der er nu plads til 45 beboere.

Kontakt

Plejehjemmet Salem
Mitchellsstræde 5
2820 Gentofte

T: 39 98 86 50

Du er altid velkommen til at sende en mail til: salem@gentofte.dk. Postkassen tømmes dagligt og videresendes til rette person.

Job på Plejehjemmet Salem

Alle job opslås på denne side:

Plejehjemmet Salem har 'Grøn smiley' fra Arbejdstilsynet.