Diakonissestiftelsen som arbejdsplads

Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker. Vi er en non-profit erhvervsdrivende fond, og det betyder, at vores overskud går direkte til at udvikle vores ydelser og til fællesskaber, der styrker livskvaliteten for mange mennesker i mange forskellige livssituationer.

Vi har både den lange historie og de nyeste idéer. Det betyder, at vi i dag er en af Danmarks største velfærdsorganisationer med faglighed både i bredden og i dybden. Vi udvikler løbende vores ydelser og tilbud. Vi opfandt hospice og sygeplejerskeuddannelsen. Senest har vi udviklet et nyt koncept for fleksible seniorboliger med indbygget fællesskab.

Vil du med på holdet?

På siden her kan du møde medarbejdere og finde forskellige veje til job på Diakonissestiftelsen.

Mød os

En medarbejder fortæller om sit job hos Diakonissestiftelsen.

Hvordan er det at arbejde på Hospice, på plejehjem, i Hjemmeplejen eller i Diakonissestiftelsens børnehuse?

Arbejdsmiljø

To medarbejdere hos Diakonissestiftelsen hygger i frokostpausen.

Vi er et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med høj faglighed. Vi har en flad struktur, og vi arbejder med bæredygtighed.

Faglighed

En gruppe ansatte som arbejder for Diakonissestiftelsen arbejder med høj faglighed.

Vi ved, at faglig udvikling har stor betydning for vores medarbejdere. Vi har koncepter for vigtige områder og lærer af hinanden på tværs.

Medarbejderfordele

Billedet viser en gruppe mennesker foran en kirke.

Den vigtigste medarbejderfordel er fællesskabet, men du får også fri parkering, rabat på træning og mulighed for Erhvervskort hos DSB.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger på tværs af Diakonissestiftelsen bliver publiceret her:

En smilende kvinde klipper skægget på en ældre herre.

Uopfordret ansøgning

Har vi ikke slået den rigtige stilling op til dig, er du velkommen til at søge uopfordret. 

Send en uopfordret ansøgning via dette link.

Stillingstyper

På Diakonissestiftelsen har vores ansatte mange forskellige fagligheder.

Se mangfoldigheden i vores medarbejdergruppe.

En oversigt over forskellige job hos Diakonissestiftelsen
Michelle Læssøe Madsen

Michelle Læssøe Madsen

HR- & Arbejdsmiljøkonsulent
mcma@diakonissen.dk
+45 38 38 41 86

Hent relevant materiale