Omsorgsophold på aflastningspladser kan købes af alle

Uanset din forhistorie kan et omsorgsophold på Søster Sophies Mindes aflastningspladser være det helt rigtige tilbud for dig og din familie. Vi tilbyder hjemlige rammer og kompetent personale, der er klar til at skræddersy et ophold efter netop jeres behov.

Måske har du brug for en mellemstation mellem hospital og eget hjem. Måske har du et ældre familiemedlem, der ikke kan rejse med resten af familien på ferie. Måske trænger du til en pause eller aflastning fra den daglige pleje af din pårørende. Uanset hvad årsagen måtte være, kan et ophold på en aflastningsplads være det, der giver dig mere overskud.

Coronavirus

Diakonissestiftelsen følger spredningen af ny coronavirus (COVID-19) og udviklingen i det nationale beredskab nøje og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Læs om status på Covid-19 her (opdateret 20. januar 2021)

Læs mere:

Artikler om aflastningsophold

En smilende plejemedarbejder barberer en plejehjemsbeboer.

Venligt personale står klar til at tage sig af dig.

Er en aflastningsplads noget for mig?

Vi kan tilbyde forskellige former for omsorgsophold af kortere eller længere varighed. Opholdet retter sig som udgangspunkt mod dig, der har behov for ekstra omsorg og pleje, f.eks. i følgende situationer:

  • I overgangen mellem hospital (somatisk/psykiatrisk) og eget hjem. Du er udskrevet og erklæret færdigbehandlet af hospitalet, men er ikke klar til at komme direkte hjem.
  • Når du har brug for genoptræning eller vedligeholdelsestræning f.eks. efter en indlæggelse.
  • Du venter på plejebolig og kan ikke være hjemme i ventetiden.
  • Når din familie skal på ferie, og du eller din pårørende ikke kan komme med, fordi en af jer ikke er frisk nok til at rejse.
  • Når du som rask ægtefælle trænger til aflastning eller skal indlægges og derfor ikke kan passe din pårørende.
  • Når du trænger til aflastning og har behov for et rekreationsophold.
  • Hvis du bor i udlandet og opholder dig i Danmark i forbindelse med behandling.
  • Hvis din pårørende er døende og ikke kan plejes af hjemmeplejen i eget hjem, kan man også afslutte livet her. 

For yderligere oplysninger:

Mail: aflastningsophold@diakonissen.dk

Telefon: 28 35 37 53 (forstander Hanne Munkholm) eller 38 38 46 42 (souschef Christina Bischoff).

Telefontid alle hverdage kl. 8.00-16.00.