Diakonissestiftelsens privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Diakonissestiftelsen behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger er persondataforordningen (GDPR) af 27. april 2016 og persondataloven af 23. maj 2018. Begge trådte i kraft den 25. maj 2018.

Information om behandling af dine oplysninger

Diakonissestiftelsen er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med din henvendelse, en sag eller ved din færden på vores hjemmeside.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan bl.a. være navn, privatadresse, e-mailadresse eller CPR-nummer.

Diakonissestiftelsen behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre som f.eks. kommuner, regioner og myndigheder. Diakonissestiftelsen kan også selv indhente oplysninger om dig fra f.eks. kommuner, regioner og myndigheder, når det er nødvendigt for varetagelsen af Diakonissestiftelsens opgaver.


Brug af billeder på Diakonissestiftelsen

På Diakonissestiftelsen bruger vi billeder i vores kommunikation, da vi oplever, at det styrker den daglige dialog på mange områder, og for at er vise hvem vi er på Diakonissestiftelsen og de aktiviteter, der finder sted. Et centralt mål er at kunne nå ud til de mange forskellige målgrupper, som Diakonissestiftelsen har og til en bredere kreds i offentligheden for at øge opmærksomheden om og for at animere til fortsat opbakning og støtte til Diakonissestiftelsens arbejde.

Derfor tager vi løbende billeder af hverdagens aktiviteter og vores sociale arrangementer.

Billederne viser vi på vores hjemmeside og sociale medier for at vise de forskellige aktiviteter, der finder sted på Diakonissestiftelsen. Vi foretager en konkret helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen.

Grundlaget for behandling af billeder er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, legitim interesse.

Når billederne vises på Diakonissestiftelsens hjemmeside deles oplysningerne med vores databehandler, som vi har indgået databehandleraftale med.


Databeskyttelsesreglerne og journalistisk arbejde

Langt de fleste GDPR-regler gælder ikke for ”behandling af personoplysninger, som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed”. Dette fremgår af databeskyttelseslovens § 3, stk. 8.

På Diakonissestiftelsen vurderer vi, at følgende er journalistisk arbejde:

  • Pressemeddelelser,
  • Nyhedsartikler,
  • Opslag på Diakonissestiftelsens sociale medier som Facebook og LinkedIn.

For journalistisk arbejde gælder en række regler bl.a. medieansvarsloven og presseetiske regler m.m.


Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra b og/eller c. Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a. Vores grundlag for at behandle følsomme personoplysninger er artikel 9, stk. 2, litra b, c, eller vi indhenter dit samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra a.


Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Det følger af databeskyttelsesforordningen. Rettighederne er bl.a. ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til at se dine oplysninger, ret til berigtigelse og til begrænsning af dine personoplysninger.

Dine rettigheder kan du læse mere om i nedenstående link.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  
GDPR - under og efter din ansættelse

Her finder du en guide til personoplysninger og databeskyttelse – under og efter din ansættelse.


Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til Diakonissestiftelsens privatlivspolitik, kan du kontakte Diakonissestiftelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@diakonissen.dk.


Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Diakonissestiftelsens behandling af dine personoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Tjenester på sociale medier og cookies-politik

Diakonissestiftelsens hjemmeside indeholder henvisninger til Diakonissestiftelsens sider på de sociale medier Facebook og LinkedIn, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik, inden du afgiver personoplysninger.

Diakonissestiftelsen bruger cookies på sin hjemmeside til at behandle personoplysninger. Du kan læse mere i vores cookiepolitik her: www.diakonissestiftelsen.dk/cookiepolitik.


Du kan læse mere om Diakonissestiftelsens behandling af dine personoplysninger her: