SOSU-assistent

3 år, 9 måneder og 3 uger (maks. varighed)

Uddannelsen som SOSU-assistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem.

Som SOSU-assistent får du ansvar for at vurdere, koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som selvstændigt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

   

Grundforløb 2

20 uger

På Grundforløb 2 går du mest i skole, men skal også i oplæring.

Du lærer og får erfaring med:

 • Samarbejde og kommunikation
 • Sundhedsvæsenet
 • Mødet med mennesket
 • Fremtidig arbejdsplads
 • Brand- og førstehjælp
 • Motion og bevægelse
 • Indsamling og bearbejdning af informationer vha. IT-værktøjer
 • Behandling og forklaring af statistiske informationer

 Du afslutter Grundforløb 2 med en grundforløbsprøve og en prøve i et grundfag.

   

Hovedforløb

2 år, 9 måneder og 3 uger.

På hovedforløbet veksler du mellem skole og oplæring. Inden du starter, skal du have en uddannelsesaftale.

Du  kommer i oplæring på sygehuse, på psykiatriske afdelinger eller psykiatriske institutioner, hjemmeplejen og/eller på plejehjem.

Du lærer og får erfaring med:

 • Fysiske og psykiske lidelser
 • Sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne
 • Medicinering
 • Kommunikation, motivation og vejledning
 • Ansvar for opgaver og teamkoordinering

   

Job

Klar til arbejde

Uanset hvilket job du får, skal du lede og koordinere aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du arbejder bl.a. med medicinering.

Her kan du få job:

 • Sygehuse
 • Psykiatrien
 • Plejecentre for handicappede
 • Hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder
 • Plejehjem og bosteder
 • Private bureauer

   

Videregående uddannelser

Som SOSU-assistent kan du søge ind på en række videregående uddannelser via Kvote 2. Du kan søge optagelse på følgende professionsbachelorer:

Læs mere om Kvote 2 her.

Med supplering af enkelte fag har du adgang til følgende uddannelser:

 • Ergoterapeut – Supplering: Engelsk C
 • Fysioterapeut – Supplering: Engelsk C
 • Tandplejer – Supplering: Engelsk C
 • Psykomotorisk terapeut – Supplering: Engelsk C
 • Jordemoder – Supplering: Kemi C
 • Katastrofe- og risikomanager – Supplering: Matematik C
 • Bioanalytiker – Supplering: Kemi C og matematik C
 • Radiograf – Supplering: To af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B
 • Ernæring og sundhed – Supplering: Engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C