SOSU-hjælper

2 år og 2 måneder (maks. varighed)

Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af dit arbejde, hvor du hjælper med personlig pleje, omsorg og praktiske opgaver.

Uddannelsen som SOSU-hjælper klæder dig på til at være den røde tråd i borgerens hverdag – og er for dig, der vil skabe livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Billedet viser en underviser med elever rundt om en seng.

   

Grundforløb

20 uger

På Grundforløb 2 går du mest i skole, men skal også i oplæring.

Du lærer og får erfaring med:

 • Samarbejde og kommunikation
 • Sundhedsvæsenet
 • Mødet med mennesket
 • Fremtidig arbejdsplads
 • Brand- og førstehjælp
 • Motion og bevægelse

Du afslutter Grundforløb 2 med en grundforløbsprøve og en prøve i et grundfag. 

   

Hovedforløb

1 år og 2 måneder

På hovedforløbet veksler du mellem skole og oplæring. Inden du starter, skal du have en uddannelsesaftale.

I løbet af uddannelsen er du i to oplæringsforløb på plejehjem eller i hjemmeplejen. I skolen undervises du i forskellige områder og fag, f.eks. pleje og dokumentation, social- og sundhedssektoren, psykologi og kommunikation, rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. Derudover er der en række valgfri, uddannelsesspecifikke fag og valgfag.

Du lærer og får erfaring med:

 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Støtte og motivation
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Velfærdsteknologiske og digitale redskaber

 

EUV1: Faglært Social- og sundhedshjælper på 17 uger

Har du arbejdet som ufaglært i hjemmepleje eller på et plejecenter, kan du skyde genvej til en SOSU-hjælper-uddannelse.

Hvad er det?

På EUV1 anerkender vi den praktiske erfaring, du allerede har og tilbyder dig et forløb uden oplæring. Du får vigtig og spændende teori koblet til din erfaring, og papir på det du kan.

Hvad kræver det?

Du skal være fyldt 25 år. Og i løbet af de seneste fire år skal du have haft sammenlagt 2 års relevant erhvervserfaring med ansættelse minimum 24 timer ugentligt.

Relevant erhvervserfaring

Du skal have erfaring inden for hjemmepleje eller plejecenter, og din arbejdsgiver skal dokumentere det med udfyldelse af arbejdsgivererklæring. Du skal have erfaring med følgende jobfunktioner:

 • Erfaring fra flere vagtlag, med hovedvægt på dagvagt.
 • Væsentlig erfaring med pleje- og omsorgsopgaver.
 • Have indgået i team i din arbejdsfunktion.
 • Have indgået i faglig sparring i din arbejdsfunktion.

Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelse her (pdf)

Økonomi og ansøgning

Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, kan du tale med din arbejdsgiver om orlov, og så kan du få løn under uddannelsen, og din arbejdsgiver kan få refusion (AUB). Din arbejdsgiver kan kun få refusion, hvis vi har modtaget en uddannelsesaftale fra din arbejdsgiver INDEN du starter. Læs om at oprette en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk.

Hvis du er ledig, kan du søge SU. Hvis du følger uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Vigtige datoer

Start den 12. august 2024 og slut den 6. december 2024 - 17 sammenhængende uger på skole.

Ansøgningsfrist: 27. marts 2024 via Optagelse.dk. Du skal søge ind til Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper med start den 14. august 2024 - også selvom du søger ind til EUV1 hjælper med start den 12. august 2024.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Signe Trap-Jensen
Uddannelsesvejleder
T: 61 97 45 01
E: sitr@diakonissen.dk

En medarbejder fra hjemmeplejen giver en ældre dame støttestrømpe på.

Som SOSU-hjælper kan du blandt andet arbejde i med hjemmepleje, hvor du kører ud og hjælper borgerne i deres eget hjem. Foto: Søren Svendsen.

Job som SOSU-hjælper

Klar til arbejde

Uanset hvilket job du får, skal du samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du arbejder bl.a. med rengøring, personlig pleje og omsorg.

Her kan du få job:

 • Plejehjem og bosteder
 • Dag- og aktivitetscentre
 • Hjemmeplejen
 • Private bureauer

   

Videreuddannelse

SOSU-assistent

 • Som SOSU-hjælper kan du videreuddanne dig til SOSU-assistent med merit. Det betyder, at du kan få afkortet ca. et halvt år af SOSU-assistent uddannelsen, hvis du allerede er uddannet SOSU-hjælper.

AMU-kurser

 • Du kan også efteruddanne dig med AMU-kurser (kurser i arbejdsmarkedsuddannelse), der er kompetencegivende kurser, som udløser et uddannelsesbevis.

Akademiuddannelse

 • I enkelte tilfælde er der også mulighed for at tage en akademiuddannelse, der er videregående voksenuddannelse (VVU) for dem, som har fuldtidsjob, men gerne vil specialisere sig.