Det Udgående Hospiceteam

Hospice består også af Diakonissestiftelsens Udgående Hospiceteam, som yder lindrende pleje, omsorg og behandling til 20 hjemmeboende patienter i samarbejde med praktiserende læger og hjemmepleje.

En sygeplejerske står med en cykel.

Det Udgående Hospiceteam yder lindrende pleje, omsorg og behandling til 20 hjemmeboende patienter. Foto: Ulrik Jantzen

Hensigten er at skabe et sammenhængende forløb og bedst mulig livskvalitet ved at bringe hospiceomsorgen hjem til de patienter, som trods uhelbredelig sygdom ønsker at forblive i eget hjem.

Det Udgående Hospiceteam består af speciallæger, sygeplejersker og fysioterapeut.

Det er væsentligt, at patienten selv ønsker at komme i kontakt med Det Udgående Hospiceteam. Ligeledes skal patienten være orienteret om sin sygdom og vide, at den fremtidige pleje og behandling alene er af lindrende karakter.

Henvisning til Diakonissestiftelsens Udgående Hospiceteam

Det Udgående Hospiceteam kan kontaktes af patient, pårørende, hjemmepleje, praktiserende læge, sygehusafdeling og plejehjem med henblik på at blive tilknyttet Hospiceteamet. Der skal efterfølgende altid fremsendes en lægehenvisning. Vi kontakter patienten snarest muligt, efter at vi har modtaget henvisningen.

Det Udgående Hospiceteam tilbyder hjælp og støtte til patienter med belastende symptomer:

  • smerter, kvalme, åndenød, træthed, appetitløshed og andre fysiske symptomer
  • støtte til psykosociale problemer
  • støtte til åndelige og eksistentielle overvejelser
  • støtte til pårørende.

De planlagte besøg foretages i dagtimerne, og hjælpen ydes dels ved hjemmebesøg, dels ved telefonisk rådgivning.

Det Udgående Hospiceteam kan kontaktes af patienter, pårørende og samarbejdspartnere for rådgivning: Alle hverdage kl. 08.30 – 15.30
T: 38 38 49 50

Henvendelse i aftentimerne og weekenden besvares af sygeplejersker på Diakonissestiftelsens Hospice. 

 

Information til praktiserende læger, hjemmepleje og sygehusafdelinger

Kontakt

Det Udgående Hospiceteam

Dronningensvej 24
2000 Frederiksberg
Tel: 38 38 49 50
E: hospice@diakonissen.dk