Diakonissestiftelsen

Din hjemmepleje på Frederiksberg

 

Diakonissestiftelsen har drevet hjemmepleje i Frederiksberg Kommune i 20 år, de sidste 5 år som privat leverandør. Med mere end 150 års erfaring inden for pleje og omsorg er Diakonissestiftelsen kendt for at sætte mennesket i centrum - og det værner vi om med stolthed. Vi er glade for at tilbyde ydelser af høj kvalitet til alle borgere på Frederiksberg, der har brug for hjælp, støtte og omsorg i det daglige.

I 2015 vandt vi udbud af hjemmehjælp i Frederiksberg Kommune, og det er vi stolte af. Aftalen om udbud betyder, at Diakonissestiftelsen, sammen med en anden privat hjemmeplejeleverandør og Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje, leverer al hjemmehjælp til borgerne på Frederiksberg de næste 6 år. Når du er visiteret til hjemmehjælp, kan du selv vælge, hvem af de tre leverandører du ønsker at benytte.

Kontakt os

T: 38 38 45 00
E: dst-hjpl@diakonissen.dk

Brugerne siger

”Når jeg møder nogen, der frygter alderdommen, kan jeg kun sige, at jeg er meget tilfreds med min. Jeg får den hjælp, jeg har brug for, til rengøring og til at få smurt mine ben. Hjælpen betyder, at jeg kan fortsætte med at dyrke venskaber og de gøremål, jeg holder af. Og hvis jeg en dag får behov for det, er der mere hjælp inden for rækkevidde.” /Arne Esbech

Læs mere:

 

Artikler om Hjemmeplejen

Om os

 

 • Vi lægger stor vægt på, at det er kendte hjemmehjælpere, der kommer i dit hjem.
 • Vi dækker hele døgnet og tilbyder både praktisk hjælp og personlig pleje.
 • Vi er en stab af engagerede, erfarne og uddannede medarbejdere. Vi har stor indsigt i 
     plejekrævende opgaver og særlig viden om, hvordan du kan bevare og udvikle dine funktioner, 
     så du bedst muligt kan klare hverdagens opgaver.
 • Hos os kan du tilkøbe en bred vifte af ekstra ydelser, som f.eks. ekstra rengøring, personlig pleje 
     eller at blive ledsaget til lægebesøg.
 • Som kunde hos os får du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter på Diakonissestiftelsen.

Vores ydelser

Personlig pleje og praktisk hjælp

Hjemmehjælp består helt grundlæggende af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er Frederiksberg Kommune, der afgør, om du kan få bevilliget hjemmehjælp, og i hvilken udstrækning. De ydelser, du er visiteret til, er gratis.

Er du ikke visiteret til hjemmepleje, kan du naturligvis alligevel købe vores ydelser. Du skal bare ringe til os.

Tilkøb af ekstra hjælp og pleje

Har du brug for anden hjælp end den, du er visiteret til, tilbyder vi dig at kunne købe ekstra ydelser hos os. Det kan være inden for både personlig pleje og praktisk hjælp, og mulighederne er mange. HUSK - visse ydelser, du køber ekstra, kan trækkes fra på din selvangivelse (håndværkerfradrag).

Personlig pleje - kan fx være: 
Ekstra bad, hjælp til at komme i seng eller stå op, assistance til besøg hos læge eller sygehus, hjælp til afklædning eller iklædning af tøj i dagligdagen eller til fx fest, få sat eller redt hår, hjælp til fodbad, lakering af negle etc. Det kan også være hjælp til meget andet, så spørg os endelig.

Praktisk hjælp - kan fx være:
Rengøring, hovedrengøring, tøjvask, nedtagning og vask af gardiner, vinduespudsning, oprydning, assistance til besøg hos frisør, indkøb/shoppe, koncerter o.lign. Det kan også være hjælp til meget andet, så spørg os endelig.

Frivillige kræfter en mulighed
Som en væsentlig del af Diakonissestiftelsens profil, historie og tradition er frivillige en vigtig medspiller i alle grene af organisationen. I øjeblikket arbejder vi på at opbygge et team af frivillige, som du kan trække på ved særlige behov.

Priser på tilkøbsydelser:

Praktisk hjælp, hverdage til kl. 15:
335 kr. /time

Praktisk hjælp, hverdage fra kl. 15:
445 kr. /time

Personlig pleje, hverdage til kl. 15:
370 kr. /time

Personlig pleje, hverdage fra kl. 15:
480 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, lørdage til kl. 15:
480 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, lørdage fra kl. 15:
510 kr. /time

Praktisk hjælp og personlig pleje, søndage og helligdage:
575 kr. /time

Mindste bestilling: 30 minutter

Du kan fratrække udgifterne til tilkøbsydelserne rengøring og vinduespudsning som servicefradrag på din selvangivelse på op til 6.000 kr. pr. person i husstanden pr. år.

Se liste over godkendte fradragsydelser her:

SKAT - godkendte fradragsydelser (håndværkerfradrag)

Vores CVR-nummer er: 62 57 20 19

Sådan gør du

Ønsker du Diakonissestiftelsens Hjemmepleje som din faste hjælp i det daglige, skal du eller dine pårørende blot oplyse kommunens visitator om dit valg.

Så får vi automatisk besked og kontakter dig for et møde, hvor vi sammen tilrettelægger den hjælp, du skal have.

Du finder alle kontaktoplysninger på Frederiksberg Kommune til højre her på siden. 

Er der noget, du er i tvivl om, er du også altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt kommunen

Frederiksberg Kommune
T: 38 21 50 20
E: visitationsenheden@frederiksberg.dk

Hjemmeside
https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stotte/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjemmehjaelp

Job hos os

Vores medarbejdere hos Diakonissestiftelsens Hjemmepleje er professionelle, fagligt dygtige og har det rette menneskesyn. Vi vægter medmenneskelighed, ordentlighed og respekt højt, og værner om vores stærke værdigrundlag hvor vi er kendt for at pleje og give omsorg med mennesket i centrum.

Kan du se dig selv i det, og er du interesseret i at arbejde hos Diakonissestiftelsens Hjemmepleje, er du meget velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Læs mere: Job hos os

Kontakt

Du kan kontakte Diakonissestiftelsens Hjemmepleje på:

T: 38 38 45 00
E: dst-hjpl@diakonissen.dk

Lena Jensen

Koordinerende teamleder
M: 61 97 43 02
E: lnje@diakonissen.dk