Vejledning

På SOSU-skolen tilbyder vi individuel vejledning til kommende og nuværende elever. Vejlederen er med til at sikre, at du bliver klædt bedst muligt på til et uddannelsesforløb.

Billedet viser to elever der bliver vejledt.

Vores uddannelsesvejleder, Signe Trapp-Jensen (t.h.), kan svare på de fleste spørgsmål om SOSU-uddannelserne.

Specialpædagogisk støtte (SPS) og læsevejledning

 

SPS og læsevejledning er et tilbud til dig, der har brug for støtte under uddannelsen i kortere eller længere perioder.

Hvad er SPS?

Ifølge gældende lovgivning skal elever på erhvervsuddannelserne, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse have tilbud om SPS.

SPS støtten gælder under hele uddannelsen, også når eleven er i praktik. Støtten skal tilrettelægges, så eleven kan uddanne sig på lige fod med andre. Der er tale om en individuelt tilrettelagt støtte. Det vil derfor være forskelligt, hvilken støtte den enkelte elev vil modtage, og hvor mange timers støtte eleven har ret til.

Nedenfor er der eksempler på støtteformer for to grupper af SPS-modtagere.

Elever med en psykisk funktionsnedsættelse kan fx modtage:

 • støttepersontimer, der har fokus på praktisk støtte på uddannelsen
 • studiestøttetimer, der har fokus på faglig sparring og vejledning, hvor der kan indgå kognitive, følelsesmæssige og sociale elementer afhængigt af elevens udfordringer i forbindelse med uddannelsen.

Elever med ordblindhed kan fx modtage;

 • it- hjælpemidler, der kan kompensere for læse og skrivevanskeligheder
 • instruktion i it-hjælpemidlerne
 • bevilling til lydbogsbiblioteket NOTA
 • studiestøttetimer til strategisk læseforståelse og opgaveskrivning
 • eksamensforberedelse

Her kan du møde elever, der modtager SPS på deres ungdomsuddannelse.

Hvad kan du bruge SPS - og læsevejledningen til?

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan:

 • blive screenet for ordblindhed
 • få bevilget ordblinde-hjælpemidler
 • få hjælp, hvis du har funktionsnedsættelse for eksempel syns- eller hørenedsættelse mm.
 • få støtte, hvis du har psykiske vanskeligheder
 • få vejledning i læsemetoder
 • lære at læse hurtigere
 • lære at huske, det du læser
 • få hjælp, hvis du har koncentrationsbesvær
 • få hjælp, hvis du har indlæringsvanskeligheder
 • få gode råd i brug af I bøger, lydbøger, hjemmesider, apps, m.m.
 • gode råd til, hvordan du formulerer dig
 • få hjælp til at overvinde eksamensangst
 • få orientering om andre tilbud, der kan gavne dit uddannelsesforløb

SPS i praktikperioden

Samarbejdet mellem skole og praktiksted om elevens SPS kan være afgørende for elevens udbytte af praktikken. Eleven skal give tilladelse til, at UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen kommunikerer med praktikstedet omkring vedkommendes støttebehov og SPS for at overholde GDPR-regler.

Har du spørgsmål til SU, er du velkommen til at kontakte skolens SU-vejleder.

Kontakt SU-vejlederen

Tanja Jørgensen

Tanja Jørgensen

SU-vejleder

T: 3838 4443
E: tajo@diakonissen.dk

Træffetid personligt eller pr. telefon
Tirsdage og torsdage kl. 9.30-11.30

Har du spørgsmål til uddannelserne, er du velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejleder.

Kontakt Uddannelsesvejlederen

Signe Trap-Jensen

Signe Trap-Jensen

Uddannelsesvejleder

T: 6197 4501
E: sitr@diakonissen.dk

Billedet viser forsiden af en folder om tilbud til elever på Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelser.

Tilbudskatalog

I denne folder finder du en oversigt over skolens tilbud og muligheder. Skolen sætter en ære i trivsel og høj faglighed. Du vil derfor have mulighed for at finde tilbud, der spænder fra fællesskab og netværk, til sprog- og mentorordning.

Klik her eller på kataloget for at åbne en pdf.