Coronavirus

Vi arbejder sammen med Frederiksberg Kommune på en kontrolleret og sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af vores institution.

Læs mere om genåbningen af daginstitutioner og skoler i Frederiksberg Kommune

Diakonissestiftelsen følger spredningen af ny coronavirus (COVID-19) og udviklingen i det nationale beredskab nøje og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Læs om Diakonissestiftelsens beredskab her (opdateret 14. sep. 2020)

Om Marthagården

Velkommen til børnehuset Marthagården, som er en kombineret institution med børn i alderen 0-6 år.

Marthagården er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen. Vi bygger vores pædagogik på det kristne livs- og menneskesyn, og derfor lægger vi vægt på, at alle børn har samme værdi, og at de er noget særligt. Vi har plads til alle, uanset religion og nationalitet.

I Marthagården er vi fordelt i to dejlige huse. I det ene hus er vi 36 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn, i det andet hus er vi 40 børnehavebørn. Husene er bygget sammen med fællesrum, køkken, kontor og personalerum.

Vi har en dejlig stor legeplads med masser af aktivitetsmuligheder og legemuligheder. Udeliv og leg har stor betydning i hverdagen. I 2014 blev vores hus renoveret, og vi er nu en "bæredygtig institution", både i arkitekturen og i vores pædagogik. Alle materialer i det nye hus er sunde og miljørigtige, og hver dag lærer vi vores børn at dyrke grøntsager og lave økologisk mad.


 

Rundvisning

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til en plads i Marthagården, har vi rundvisning fredage kl. 9.30. Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at lave en aftale.

Kontaktoplysninger:

Telefon: 3838 4341

Mail: marthagaarden@diakonissen.dk

Artikler om Marthagården

Borgmesterbesøg i Marthagården

Naturvejlederne på Frederiksberg besøgte Marthagården sammen med Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen.

Se TV2 Lorry's indslag om besøget her.

 

 

Vores profil

Omsorg og udvikling i RELATIONER
Vores pædagogik i det daglige er baseret på anerkendende relationer mellem voksne og børn. Vi arbejder med den pædagogiske metode "ICDP", der står for International Child Developement Program. Pædagogisk metode: ICDP

Kreativitet, musik og EVENTYR
Børnenes fantasi og forestillingsverden udfordres gennem kreative og fantasifulde udfoldelser.

Bevægelse og udeleg i BYHAVEN
Vores store legeplads indbyder til alle former for leg - fantasilege, fordybelseslege, bevægelseslege og naturoplevelser i al slags vejr.

Mad med alle SANSER
Vi ønsker at give børnene oplevelsen af mad ved at give dem gode råvarer, som dufter og smager af noget.
Visioner og værdier

VISION

Alle børn skal have en god barndom.

Vi skaber børn med sundt selvværd gennem en bæredygtig pædagogik og næstekærlighed i alle relationer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med Selvværd (pdf)

For os er kerneydelsen at styrke børnenes selvværd.

Selvværdet er ”stammen”, som skal bære børnene gennem livet, så de bliver livsduelige og robuste børn, som har mod på livet. De kan klare udfordringer og takle modgang.

Selvværdet bliver grundlagt indenfor de 4 første leveår, og vil være stammen i børnenes liv.

Jo større og stærkere træstammen er, jo mere skal der til, før træet vælter. Det samme gælder i alle menneskers liv. Stammen bygges op ved at give børnene en oplevelse af, at de er værdifulde, og hjælper dem til at takle udfordringer og konflikter. Dette gør vi bedst gennem følgende værdier: Nærvær, ansvar, fællesskab og nysgerrighed

VÆRDIER

Nærvær:
Fordi den nære relation til en voksen er livsnødvendig for trivsel og udvikling. Voksne der har en empatisk tilgang til børnene og kan se, høre og anerkende dem. Børnene har tillid til de voksne gennem en positiv kontakt, guidning og god dialog.

Ansvar:
Børnene lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden ved at opøve selvstændighed og give dem mod på at prøve noget nyt og mestre sit eget liv. Børnene bliver indraget i forskellige opgaver i løbet af dagen. Det kan være samlinger og måltider. De voksne hjælper barnet med at mestre de opgaver og udfordringer de møder i vuggestuen og børnehaven. Vi hjælper dem til at kunne løse problemer/konflikter i hverdagen.

Fælleskab: 
Alle børn skal opleve at de er en del af små og store fællesskaber og kan rumme hinandens forskelligheder. De lærer at være gode mod hinanden,trøste, og se hinandens følelser. 
Vi lærer børnene at vise omsorg, hjælpsomhed og have medfølelse. 
I Marthagården arbejder vi på at skabe et miljø, hvor der er en stor grad af rummelighed og høj tolerance. Vi ønsker, at rummelighed og mangfoldighed, skal være en væsentlig del af vores pædagogik.

Nysgerrighed:
At børnene kan bevare sin naturlige nysgerrighed trang til at vide og opleve, og lysten til at undersøge, lære nyt og at skabe noget og være kreativ. Vi lægger vægt på læring og ufdordring gennem krop og bevægelse, kultur og forskellige kulturelle udtryksforner og natur og naturfenomener.

Bæredygtighed i børnehøjde


I Marthagården har vi køkkenhave og krydderivæg, og vi genbruger vand og sorterer affald.

I vores fysiske rammer, der er nyrenoveret i 2014, lærer vi børnene i det daglige, hvad vil det vil sige at have en sundere og mere bæredygtig livsstil. Alle materialer i det nye hus er sunde og miljørigtige, og der er plantet grønne tage på de nye tilbygninger, som optager regnvand. Alle møbler er genbrug fra de gamle rammer, dvs. der er ikke købt nyt inventar i forbindelse med renoveringen. Endvidere har Marthagården et "byttetræ", hvor børnene kan bytte deres aflagte legetøj.

Sammen med børnene har vi fokus på at bruge vores sanser - at se, høre, smage og lugte. Vi dyrker grøntsager og laver økologisk mad, på et niveau som børnene kan involvere sig i og forholde sig til.

"Byttetræ" - legetøj genbruges, når børnene bytter deres aflagte legetøj

Download foldere

Velkomstfolder for børnehave 2020 (pdf)

Velkomstfolder for vuggestuen 2020 (pdf)

Fødselsdagsfolder (pdf)

Informationsfolder til familier med 2 sprog (pdf)

Årsplan for 2020 (pdf)

Sorg- og kriseplan for Marthagården (pdf)

Uddannelsesplan 2017 (pdf)

Om ICDP og RARRT, til forældre (pdf)

Kontakt


Adresse
Børnehuset Marthagården
Peter Bangsvej 10-12
2000 Frederiksberg


Hovednummer

Tlf. 38 38 43 41 
Her bliver du stillet videre enten til stuer, kontor eller køkken


Besøg
Ring til os og aftal et tidspunkt, hvor I kan komme og besøge os.
Jobsøgende?

Vi slår alle ledige job op her.

Lene Reedtz Nedergaard

Leder af Børnehuset Marthagården
+45 60 11 17 86
lene@diakonissen.dk

Links til undersider