Velkommen til Marthagården!

 

Om Marthagården

Velkommen til børnehuset Marthagården, som er en kombineret institution med børn i alderen 0-6 år.

Marthagården er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen. Vi bygger vores pædagogik på det kristne livs- og menneskesyn, og derfor lægger vi vægt på, at alle børn har samme værdi, og at de er noget særligt. Vi har plads til alle, uanset religion og nationalitet.

I Marthagården er vi fordelt i to dejlige huse. I det ene hus er vi 36 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn, i det andet hus er vi 40 børnehavebørn. Husene er bygget sammen med fællesrum, køkken, kontor og personalerum.

Vi har en dejlig stor legeplads med masser af aktivitetsmuligheder og legemuligheder. Udeliv og leg har stor betydning i hverdagen. I 2014 blev vores hus renoveret, og vi er nu en "bæredygtig institution", både i arkitekturen og i vores pædagogik. Alle materialer i det nye hus er sunde og miljørigtige, og hver dag lærer vi vores børn at dyrke grøntsager og lave økologisk mad.

Marthagården har sin egen institutionsbestyrelse med formanden for forældrebestyrelsen og medlemmer udpeget af Diakonissestiftelsens bestyrelse.

En ko stikker tungen ud. En pige vil gerne fodre den med brød.

Hvert år har Marthagården emneforløb om naturen og naturfænomener. Her udvikler børnene kendskab, viden og forståelse og respekt for naturen.

Rundvisning

Hvis du overvejer at skrive dit barn op til en plads i Marthagården og ønsker en rundvisning, er du velkommen til at skrive til os for at lave en aftale.

Vores mailadresse er: marthagaarden@diakonissen.dk

Artikler om Marthagården

Krop, sanser og bevægelse

I vuggestuen arbejder vi med læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”, hvor børnene får styrket deres fysiske sundhed gennem fysiske aktiviteter, og lærer færdigheder som fx forskellige former for hop, gå på et ben,  balance. Børnene oplever glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse. Børnene udvikler mod og tør afprøve, hvad kroppen kan samtidig med, at de har det sjovt og griner sammen.

Den årlige bondegårdstur

En gang om året tager de ældste vuggestuebørn og børnehavebørne på bustur til en bondegård, hvor de er med til at at fodre dyrene, rider på ponyer og oplever livet på landet.

I efteråret 2021 besøgte Marthagårdens børn Bedstemor Ann’s Besøgsbondegård i Gilleleje.

    

Tre børn står ved en hestefold

Børnene får lov til at fodre hestene med brød.

En ged klatrer op ad et hegn og tager imod et stykke brød.

En ged hopper op og hilser på et barn.

Billedet viser en gammel traktor, som børnene klatrer på.

Der er trængsel ved den gamle traktor.

Billedet viser en kø til en ridetur.

Børnene får en ridetur rundt i folden, men først må de vente på tur i køen.

Billedet viser en børnegruppe og tre pædagoger.

Køerne er kommet hen til indhegningen for at hilse på børnene.

Vores profil

Omsorg og udvikling i RELATIONER

Vores pædagogik i det daglige er baseret på anerkendende relationer mellem voksne og børn. Vi arbejder med den pædagogiske metode "ICDP", der står for International Child Developement Program.

Kreativitet, musik og EVENTYR

Børnenes fantasi og forestillingsverden udfordres gennem kreative og fantasifulde udfoldelser.

Bevægelse og udeleg i BYHAVEN

Vores store legeplads indbyder til alle former for leg - fantasilege, fordybelseslege, bevægelseslege og naturoplevelser i al slags vejr.

Mad med alle SANSER

Vi ønsker at give børnene oplevelsen af mad ved at give dem gode råvarer, som dufter og smager af noget.

Børn sidder i en stor kreds og lytter til en person, der læser højt.

Besøg fra biblioteket med juleeventyr på legepladsen.

Tre børn er ved at grave et hul på legepladsen.

Vi har dejlige udendørsarealer.

Vi tager ud i naturen og lærer om dyr og planter.

En vision om sundt selvværd

VISION

Alle børn skal have en god barndom.

Vi skaber børn med sundt selvværd gennem en bæredygtig pædagogik og næstekærlighed i alle relationer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med selvværd (pdf)

For os er kerneydelsen at styrke børnenes selvværd

Selvværdet er ”stammen”, som skal bære børnene gennem livet, så de bliver livsduelige og robuste børn, som har mod på livet. De kan klare udfordringer og takle modgang.

Selvværdet bliver grundlagt indenfor de 4 første leveår, og vil være stammen i børnenes liv.

Jo større og stærkere træstammen er, jo mere skal der til, før træet vælter. Det samme gælder i alle menneskers liv. Stammen bygges op ved at give børnene en oplevelse af, at de er værdifulde, og hjælper dem til at takle udfordringer og konflikter. Dette gør vi bedst gennem følgende værdier: Nærvær, ansvar, fællesskab og nysgerrighed

VÆRDIER

Nærvær:

Fordi den nære relation til en voksen er livsnødvendig for trivsel og udvikling. Voksne der har en empatisk tilgang til børnene og kan se, høre og anerkende dem. Børnene har tillid til de voksne gennem en positiv kontakt, guidning og god dialog.

Ansvar:

Børnene lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden ved at opøve selvstændighed og give dem mod på at prøve noget nyt og mestre sit eget liv. Børnene bliver indraget i forskellige opgaver i løbet af dagen. Det kan være samlinger og måltider. De voksne hjælper barnet med at mestre de opgaver og udfordringer de møder i vuggestuen og børnehaven. Vi hjælper dem til at kunne løse problemer/konflikter i hverdagen.

Fælleskab:

Alle børn skal opleve at de er en del af små og store fællesskaber og kan rumme hinandens forskelligheder. De lærer at være gode mod hinanden,trøste, og se hinandens følelser. 
Vi lærer børnene at vise omsorg, hjælpsomhed og have medfølelse. 
I Marthagården arbejder vi på at skabe et miljø, hvor der er en stor grad af rummelighed og høj tolerance. Vi ønsker, at rummelighed og mangfoldighed, skal være en væsentlig del af vores pædagogik.

Nysgerrighed:

At børnene kan bevare sin naturlige nysgerrighed trang til at vide og opleve, og lysten til at undersøge, lære nyt og at skabe noget og være kreativ. Vi lægger vægt på læring og ufdordring gennem krop og bevægelse, kultur og forskellige kulturelle udtryksforner og natur og naturfenomener.

Bæredygtighed i børnehøjde

I Marthagården har vi køkkenhave, bærbuske, et stort 'byttetræ' og vi sorterer affald.

I vores fysiske rammer, der er nyrenoverede i 2014, lærer vi børnene i det daglige, hvad vil det vil sige at have en sundere og mere bæredygtig livsstil. Alle materialer i det nye hus er sunde og miljørigtige, og der er plantet grønne tage på de nye tilbygninger, som optager regnvand. Alle møbler er genbrug fra de gamle rammer, dvs. der er ikke købt nyt inventar i forbindelse med renoveringen. Endvidere har Marthagården et "byttetræ", hvor børnene kan bytte deres aflagte legetøj.

Sammen med børnene har vi fokus på at bruge vores sanser - at se, høre, smage og lugte. Vi dyrker grøntsager og laver økologisk mad, på et niveau som børnene kan involvere sig i og forholde sig til.

Billedet viser en træbygning mellem to murstenshuse.

Marthagården blev renoveret i 2014.

En reol formet som et træ.

"Byttetræ" - legetøj genbruges, når børnene bytter deres aflagte legetøj.

Download foldere

Virksomhedsplan

Indhold fra Marthagårdens virksomhedsplan (i pdf):


Læs hele vores virksomhedsplan:

Praktik i Marthagården

Tilsyn

Uanmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune 2021 (pdf)

Anmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune 2021 (pdf)

Uanmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune 2020 (pdf)

Uanmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune 2019 (pdf)

Anmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune, 2019 (pdf)

Uanmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune, 2018 (pdf)

Anmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune, 2018 (pdf)

Uanmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune, 2016 (pdf)

Anmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune, 2016 (pdf)

Kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen

Grafik med link til fødevarestyrelsens rapporter

Kontakt

Adresse

Børnehuset Marthagården
Peter Bangsvej 10-12
2000 Frederiksberg


Hovednummer

Tlf. 38 38 43 41 
Her bliver du stillet videre enten til stuer, kontor eller køkken


Besøg

Ring til os og aftal et tidspunkt, hvor I kan komme og besøge os.
Jobsøgende?

Vi slår alle ledige job op her.

Lone Lykke Olsen

Lone Lykke Olsen

Leder i Børnehuset
Marthagården
+45 60 11 17 87
llol@diakonissen.dk

Tina Cecilie Myrung

Tina Cecilie Myrung

Souschef
Børnehuset Marthagården
+45 60 11 17 86
timy@diakonissen.dk