Information til oplæringsstedet

Før oplæringen

Godkendelse og samarbejde

  • Inden oplæringsperioden begynder, skal elevernes oplæringssteder i Københavns og Frederiksbergs kommuner samt Region Hovedstaden godkendes. Derudover skal oplæringsstedet være bekendt med retningslinjerne for samarbejdet.

Oplæringsmål

Pædagogiske redskaber

I samarbejde med oplæringsvejlederne fra forskellige oplæringssteder i Frederiksberg Kommune er nedenstående værktøjer udviklet til at understøtte elevernes læring og arbejde med mål, mens de er i oplæring.

Skolevejledning

 

Oplæringsopgave i farmakologi

  • Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering i oplæringsuddannelsen er, at social- og sundhedsassistenteleven gennem hele uddannelsen har fokus på farmakologi og medicinhåndtering. Der er 3 farmakologiopgaver, én opgave til hver oplæringsperiode. Til hver opgave knytter der sig et særligt fokus, jf. nedenstående skema, og opgaverne afspejler samlet set en teoretisk og praktisk progression. Opgaverne er udarbejdet med spørgsmål, der hjælper eleven med at være undersøgende i forhold til farmakologi og medicinhåndtering i teori og praksis. Alle opgaver tager udgangspunkt i praktikmål 9:

    • "Eleven kan selvstændigt efter oplæringsstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling." (Uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen).

    • "Opgaverne i farmakologi er relaterede til en professionel medicinhåndtering i et samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tvær professionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen." (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til social- og sundhedsassistent, BEK. Nr. 616 af 31/05/2017".

PDF'er og word-filer til download

Nye opgaver

Gamle opgaver

Efter oplæringen

Vejledende overgangsskema

Efterevaluering

Vil du vide mere?

På EMU kan du finde inspiration, gode råd og eksempler fra praksis om det lærepladsopsøgende arbejde, elevers lærepladssøgning og kobling mellem skole og oplæring. Siderne er målrettet oplæringsvejlederne, men der er også inspiration og hjælp at hente for eleverne, skolens undervisere og andre med tilknytning til uddannelsen.

Læs om EMU - Sundhed, omsorg og pædagogik her.

Se også SEVU's (Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelser) hjemmeside, hvor der findes information om oplæringsdelen af uddannelserne.

Læs mere om oplæring på social- og sundhedshjælperuddannelsen her

Læs mere om oplæring på social- og sundhedsassistentuddannelsen her

Læs også: