Kurser i Kristendom, Kultur og Kommunikation

Kristendom, kultur og kommunikation på UC Diakonissestiftelsen udbyder inden for loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet inden for det kristendoms-og kirkefaglige område er velegnet til f.eks. kirke- og kulturmedarbejdere, der ønsker at opkvalificere sig inden for området. Som enkeltfagsstuderende følger du de ordinære studerende på kristendom, kultur og kommunikation. Der kan dog være tale om særligt tilpassede forløb, herunder særlige eksamensformer, da de ordinære studerende ofte skal levere tværfaglige opgaver, som forudsætter deltagelse i andre undervisningsforløb. Der stilles løbende vejledning til rådighed inden for de rammer, som kristendom, kultur og kommunikation giver mulighed for.

Kursus

ECTS

Pris

Kursusstart

Kristendomskundskab I

10

5.000,- DKK

25. oktober 2021

I kristendomskundskab I er fokus på kirkehistorie og konfessionskundskab. Der arbejdes med, hvordan og hvorfor den kristne kirke har udviklet og forgrenet sig til den mangfoldighed af kirkesamfund, der eksisterer i dag. Formålet med faget er, at du som studerende bliver i stand til at agere indsigtsfuldt og reflekteret i kristendomsfaglige kontekster.

Mål for læringsudbytte

Viden

Den studerende har viden om

  1. den kristne kirkes historie og praksis
  2. kristendommens betydning for kultur og samfund, herunder forholdet mellem kirke, stat og civilsamfund i Danmark
  3. udvalgte konfessioners bekendelsesskrifter


Færdigheder

Den studerende kan

  1. identificere kristne grundbegreber og skelne mellem forskellige trossamfund og deres praksis
  2. demonstrere indsigt i kirkens, herunder særligt folkekirkens, historie og praksis og reflektere over dens samspil med kultur og samfund
  3. redegøre for den unikke kirkeligt-konfessionelle situation i Danmark


Kompetencer

Den studerende kan

  1. deltage i kristendomsfaglige samtaler på et teoretisk og historisk kvalificeret grundlag samt formidle kristendomsfaglige emner til en udvalgt målgruppe.

 

 

Hent Instruktørmateriale - kun tilgængeligt med login