Kurser i Kristendom, Kultur og Kommunikation

Kristendom, kultur og kommunikation på UC Diakonissestiftelsen udbyder inden for loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet inden for det kristendoms-og kirkefaglige område er velegnet til f.eks. kirke- og kulturmedarbejdere, der ønsker at opkvalificere sig inden for området. Som enkeltfagsstuderende følger du de ordinære studerende på kristendom, kultur og kommunikation. Der kan dog være tale om særligt tilpassede forløb, herunder særlige eksamensformer, da de ordinære studerende ofte skal levere tværfaglige opgaver, som forudsætter deltagelse i andre undervisningsforløb. Der stilles løbende vejledning til rådighed inden for de rammer, som kristendom, kultur og kommunikation giver mulighed for.

Kursus

ECTS

Pris

Kursusstart

Kristendomskundskab I

10

5.000,- DKK

5. november 2020

I kristendomskundskab I er fokus på kirkehistorie og konfessionskundskab. Der arbejdes med, hvordan og hvorfor den kristne kirke har udviklet og forgrenet sig til den mangfoldighed af kirkesamfund, der eksisterer i dag. Formålet med faget er, at du som studerende bliver i stand til at agere indsigtsfuldt og reflekteret i kristendomsfaglige kontekster.

Mål for læringsudbytte

Viden

Den studerende har viden om

 1. den kristne kirkes historie og praksis
 2. kristendommens betydning for kultur og samfund, herunder forholdet mellem kirke, stat og civilsamfund i Danmark
 3. udvalgte konfessioners bekendelsesskrifter


Færdigheder

Den studerende kan

 1. identificere kristne grundbegreber og skelne mellem forskellige trossamfund og deres praksis
 2. demonstrere indsigt i kirkens, herunder særligt folkekirkens, historie og praksis og reflektere over dens samspil med kultur og samfund
 3. redegøre for den unikke kirkeligt-konfessionelle situation i Danmark


Kompetencer

Den studerende kan

 1. deltage i kristendomsfaglige samtaler på et teoretisk og historisk kvalificeret grundlag samt formidle kristendomsfaglige emner til en udvalgt målgruppe.

 

 

Kristendomsfagligt fordybelsesforløb

10

5.000,- DKK

24. august 2020

Forudsætningen for at deltage i dette forløb er, at kristendomskundskab I og II er gennemført, eller at tilsvarende viden, færdigheder og kompetencer kan dokumenteres.

I det kristendomsfaglige fordybelsesforløb skal der vælges mellem et undervisningsforløb i eksegese og et undervisningsforløb i systematisk teologi.

Eksegese:

I eksegese arbejdes der med nytestamentlige tekster (læst på dansk) ud fra videnskabelige metoder knyttet til faget samt en indføring i relevante teologiske eller historiske problemstillinger knyttet til teksterne.

Systematisk teologi:

I systematisk teologi tages der udgangspunkt i aktuelle teologiske diskussioner/udfordringer. Det undersøges, hvad diskussionerne/udfordringerne handler om, hvorfor de er opstået, og hvilke synsvinkler der er i spil. Ud fra bibelske tekster og forskellige dogmatikker arbejdes der med, hvordan teologi og aktivitet hænger sammen i de aktuelle situationer.

Mål for læringsudbytte:

Viden

Den studerende har viden om

 1. specialiserede kristendomsfaglige problemstillinger
 2. historiske og aktuelle teologiske positioner og tekster
 3. centrale teorier og praksis- og kommunikationsformer inden for kristendom og teologi


Færdigheder

Den studerende kan

 1. redegøre for udvalgte teksters og problemstillingers betydning for teologisk tænkning historisk og aktuelt
 2. anvende forskellige metoder og teorier på bibelske og teologiske tekster i relation til kristendommens praksis- og kommunikationsformer
 3. analysere aktuelle teologiske problemstillinger ud fra indholdet af udvalgte bibelske og teologiske tekster samt ud fra kristendommens virkningshistorie


Kompetencer

Den studerende kan

 1. vurdere og diskutere forskellige teorier og metoder i relation til læsning af bibelske og teologiske tekster
 2. vurdere og diskutere historiske og aktuelle teologiske problemstillinger i relation til kristendommens praksis- og kommunikationsformer
 3. selvstændigt forholde sig til kristendomsfaglige problemstillinger og indgå kvalificeret i dialog herom med andre faggrupper i praksisfeltet.

Hent Instruktørmateriale - kun tilgængeligt med login