Kvalitetsarbejde

SOSU-skolen arbejder målrettet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Se denne illustration, hvor kvalitetsarbejdets mange indholdsområder er skitseret, og hvordan de enkelte dele er indbyrdes forbundne.

Særlig sprogindsats 2021-2023

I samarbejde med Frederiksberg Kommune sætter SOSU Diakonissestiftelsen særligt fokus på sprog og sproglige udfordringer særligt for vores tosprogede elever.

Læs samarbejdsaftalen med Frederiksberg Kommune her: Samarbejdsaftale om sprogindsats

Afrapportering

Undervisningsmiljøvurdering:

Elevtrivselsundersøgelse:

Som følge af erhvervsuddannelsesreformen ses den årlige og obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU) og Virksomhedstrivelsundersøgelse (VTU). 

Virksomhedstrivselsundersøgelse:

Selvevaluering:

2023

2022

2021

2020

Uddannelsesstatistiske oplysninger

Find tal og notater om klare mål, lærepladsstatistik, elever og institutioner i Børne- og Undervisningsministeriets statistik.

Find data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’ hos Børne- og Undervisningsministeriet

Find nøgletal om beskæftigelsesfrekvenser (søg efter 'Diakonissestiftelsen')

Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr

Under opdatering.......

Læs også: