Rigtig hjerteligt velkommen til Louisehjemmet Vallensbæk

Her kan du lære mere om Diakonissestiftelsens kommende friplejehjem i Vallensbæk

 

Vi har erfaring med og lægger stor vægt på at skabe et hjem for beboerne - ikke bare et plejehjem.

Vallensbæk Kommune har valgt Diakonissestiftelsen til at drive sit nye friplejehjem. Friplejehjemmet forventes at stå færdigt i starten af 2026. Herefter vil Diakonissestiftelsen stå for at drive plejehjemmet med 48 boliger.

Diakonissestiftelsen er en nonprofit organisation. Det betyder, at vores overskud går til sociale aktiviteter og til at udvikle vores ydelser. Vi bygger på 160 års tradition for at give omsorg, skabe hjemlighed og se det enkelte menneske. Vallensbæk Kommune får altså en erfaren leverandør af pleje med høj faglighed uden selv at skulle bygge og drive plejehjemmet. Udgiften pr. beboer er den samme som på et kommunalt plejehjem.

Et stærkt værdigrundlag

Hverdagen på Diakonissestiftelsens plejehjem er præget af respekt for det enkelte menneske og dets livshistorie og værdier og med mulighed for fællesskab og meningsfulde gøremål.

Der er et stort fokus på at se det enkelte menneske og anerkende og vedligeholde de ressourcer, beboerne har - både fysisk, psykisk og socialt og på at inddrage dem i en meningsfuld hverdag.

Diakonissestiftelsen har drevet hospice, plejehjem og hjemmepleje i mange år. Vi arbejder ud fra et løftet: 'Vi ser altid mennesket', og vi har en lang tradition for at levere sundheds- og velfærdsydelser af høj faglig kvalitet. Medarbejderne er fagligt velkvalificerede til opgaven og besidder et stort engagement såvel fagligt som menneskeligt.

Plejehjemmet udarbejder løbende indsatsområder og aktivitetsplaner, som bygger på at skabe en meningsfuld og aktiv hverdag med respekt for det enkelte menneske.

En medarbejder og en beboer danser.

Vi har mange aktiviteter på vores plejehjem for at skabe en god om meningsfuld hverdag for beboerne. Foto: Thomas Wittrup.

Diakonissestiftelsen har et kristent værdigrundlag som bliver udfoldet med kerneværdierne:

  • Medmenneskelighed
  • Ordentlighed
  • Faglighed
  • Synergi
  • Nytænkning

Vi tager imod mennesker med alle baggrunde og trosretninger.

Hvad er et friplejehjem?

Et friplejehjem skal leve op til de samme kvalitetskrav og tilsyn som alle andre plejehjem, og som beboer har du mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser. Det kan eksempelvis være gåture eller ledsagelse i byen.

Plejehjemmet bliver et supplement til de øvrige plejetilbud i Vallensbæk Kommune, og for borgerne er der frit valg. Det er ikke dyrere, hverken for dig eller samfundet, hvis du vælger at bo på et friplejehjem frem for et almindeligt plejehjem.

Et friplejehjem adskiller sig fra et kommunalt plejehjem ved, at det ikke formelt er knyttet til kommunen gennem en driftsoverenskomst. Det giver friplejehjemmet et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt bedst tilrettelægges.

Friplejehjem har også mulighed for at vælge, hvilke beboere de vil tage imod. På Diakonissestiftelsens friplejehjem vil vi tage imod alle, som har lyst til at bo hos os, så længe vi har fagligheden til at tage os godt af det enkelte menneske. Vi vil gøre vores bedste for at skabe rammerne om et godt ældreliv.

En ældre kvinde går tur med en medarbejder,

Som beboer på et friplejehjem har du mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser såsom gåture. Foto: Søren Svendsen.

Hjemlige rammer på friplejehjem i Vallensbæk

Diakonissestiftelsens intention om at skabe plejehjem med fokus på hjemlighed, stiller krav til det kommende byggeri og dets indretning.

Plejehjemsbeboere sidder ved et udendørs langbord.

Det nye plejehjem vil få adgang til en hyggelig, afgrænset have.

I arkitekturen og indretningen er der medtænkt hensynet til mennesker med demens med fokus på overskuelighed og genkendelighed. 

Hverdagens faste gøremål såsom måltider, sammenkomster og aktiviteter, er som udgangspunkt planlagt med ro, nærvær og overskuelighed for øje. Plejehjemmet vil, når bygningerne står færdige, søge om godkendelse under mærkningsordningen 'Demensegnede boliger'.

Fælles om måltider

Byggeriet opføres med fire plejeenheder med 12 plejeboliger i hver. På den måde er der mulighed for at tilberede måltider tæt på og i samarbejde mellem plejepersonale, ernæringsassistenter og beboere, som har ressourcer til at deltage.

Maden, som er ældrevenlig, anrettes og serveres med henblik på at øge appetitten og gøre måltidet til en social og god begivenhed flere gange dagligt. Maden serveres og spises som udgangspunkt i de små fælles dagligstuer på hver etage sammen med medarbejderne.

Hvis man ønsker det, kan maden også serveres i boligen. Som gæst er der mod betaling mulighed for at bestille mad og spise med. Ved særlige lejligheder er der fællesspisning i plejehjemmets store spisestue.

En medarbejder er ved at anrette karse på noget mad.

Maden anrettes med henblik på at øge appetitten.

Den vigtige livshistorie

Et nøje kendskab til og respekt for beboerens ønsker og behov i hverdagen, danner rammen for den måde, hvorpå hjælp og støtte planlægges og udføres.

Ledelse og medarbejdere har stort fokus på, at have et indgående kendskab til den enkelte beboer og de pårørende, som bliver støttet og medinddraget mest muligt. Det tilstræbes, at afholdes individuelle møder og samtaler med beboere og pårørende i den udstrækning, der er behov.

Medarbejdernes faglige viden og professionalisme i forhold til forskellige sygdommes indvirkning på tanker og adfærd er samtidig nødvendig for at forstå og tage hensyn den enkelte beboers reaktioner og adfærd.

En kvinde på plejehjem hilser på en hund.

Mange beboere har haft kæledyr tidligere i livet og har stor glæde af vores besøgshunde.

Der skal – allerede under byggeriet – etableres et bruger-pårørende-råd med mulighed for dialog, information og netværk.

Kontakt

Anette Christoffersen

Anette Christoffersen

Adm. direktør
aech@diakonissen.dk

Hanne Munkholm

Hanne Munkholm

Forstander for Ældre og livskvalitet
+ 45 28 35 37 53
hmmo@diakonissen.dk

Christina H. Bischoff

Christina H. Bischoff

Teamleder & Souschef
+45 38 38 46 42
chbi@diakonissen.dk