Diakonissestiftelsens Hospice og Udgående Hospiceteam drives efter overenskomst med Region Hovedstaden. Det er således gratis for patienter at være indlagt på Hospice eller tilknyttet Hospiceteamet.

Om Hospice

Diakonissestiftelsens Hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker tilbydes lindrende pleje og behandling. Stemningen på Hospice er kendetegnet af ro og nærvær, og kun specialuddannet personale tager sig af patienter og pårørende.

Download folder (pdf)

 

Diakonissestiftelsens Hospice, som er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen, består af et hospice med plads til 16 patienter og et udgående hospiceteam (palliativt team) for hjemmeboende patienter bosiddende i Frederiksberg og Københavns Kommuner.

 

Vores formål er:

  • at tilbyde den bedst mulige lindrende pleje, behandling og omsorg, hvor helbredelse ikke skønnes muligt
  • yde hjælp til at leve med døden i vente
  • at yde de pårørende hjælp i forbindelse med familiemedlemmers eller venners sygdom og død

Nogle patienter udskrives til eget hjem eller plejehjem, fordi plagsomme symptomer er blevet lindret, og almentilstanden blevet stabil igen.

Læs mere om:
Lindrende pleje

Rapporter og skrifter i PDF

Årsrapport 2019

10 års jubilæumsskrift

Arbejdsmiljø
Vi har en grøn smiley fra arbejdstilsynet, og vores trivselsundersøgelse viser en stor tilfredshed med Hospice som arbejdssted
Arbejdsmiljø


Ledige stillinger
Søg job på Hospice

Links til undersider