Om Hospice

Diakonissestiftelsens Hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker tilbydes lindrende pleje og behandling. Stemningen på Hospice er kendetegnet af ro og nærvær, og kun specialuddannet personale tager sig af patienter og pårørende.

En sygeplejerske taler med en patient i en seng.

Specialuddannet personale tager sig af patienter og pårørende. Foto: Bureau Jantzen.

Diakonissestiftelsens Hospice, som er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen, består af et hospice med plads til 16 patienter og et udgående hospiceteam (palliativt team) for hjemmeboende patienter bosiddende i Frederiksberg og Københavns Kommuner.

Diakonissestiftelsens Hospice og Udgående Hospiceteam drives efter overenskomst med Region Hovedstaden. Det er således gratis for patienter at være indlagt på Hospice eller tilknyttet Hospiceteamet.

Download folder om hospice (pdf)
Download folder om hospice UK (pdf)

Vores formål er:

  • at tilbyde den bedst mulige lindrende pleje, behandling og omsorg, hvor helbredelse ikke skønnes muligt
  • yde hjælp til at leve med døden i vente
  • at yde de pårørende hjælp i forbindelse med familiemedlemmers eller venners sygdom og død

Nogle patienter udskrives til eget hjem eller plejehjem, fordi plagsomme symptomer er blevet lindret, og almentilstanden blevet stabil igen.

Læs mere om: