Diakonissestiftelsen bygger ’tilbage til fremtiden’

21. april 2022

Stort byggeprojekt på Diakonissestiftelsen er ét skridt tilbage, men to skridt frem. Mere åbenhed, bedre adgangsforhold og mere indbydende interiør bliver resultatet, når håndværkere fjerner en tilbygning og reetablerer den oprindelige facade på hovedbygningen.

Billedet viser fire mænd i beskyttelsesudstyr som renser røde mursten på en rist.

Ca. 6.000 mursten fra det gamle kapel blev håndrenset og bliver nu igen en del af Diakonissestiftelsens bygninger. Foto: Thomas Wittrup.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

En tilbygning i den vestlige ende af Diakonissestiftelsens hovedbygning på Peter Bangs Vej har siden midten af tresserne huset forskellige sundhedsfaglige specialer. Men bygningen er, ifølge chef for Byggeri og Udvikling Hanne Moe, ikke tidssvarende, og et ønske om at tilbyde erhvervslejere bedre og mere indbydende forhold betyder, at bygningen nu må lade livet, så facaden på den bagvedliggende hovedbygning kan genopstå. Samtidig bliver indgangs- og parkeringsforhold forbedret og nye lejemål gjort tilgængelige.

”Vores ønske er at gøre de mange sundhedsfaglige aktiviteter i vores hus mere synlige for den omgivende by med et mere åbent og imødekommende udtryk. Samtidig vil vi gerne forbedre de eksisterende forhold indenfor med mere lys og forbindelse mellem de forskellige etager, så brugerne får oplevelsen af et samlet sundhedshus,” forklarer Hanne Moe.

Billedet viser en kvinde i en blå jakke foran en rød murstenbygning.

Projektchef Hanne Moe foran indgangen på Peter Bangs Vej 7A, som i det næste års tid bliver bygget om. Foto: Thomas Wittrup.

Et såkaldt dobbelthøjt rum kommer til at give en visuel sammenhæng mellem to etager og forbinde den eksisterende indgang ved Peter Bangs Vej 7A med en ny indgang på den anden siden af bygningen, hvor tilbygningen bliver fjernet. Det giver lys tværs gennem ankomstområdet og giver bedre orienteringsmuligheder. Samtidig vil det give bedre parkeringsforhold, når besøgende får mulighed for at parkere på begge sider af bygningen.

Bygger nyt med gammelt

Diakonissestiftelsen er en organisation, som bærer foreløbig 158 års historie med sig ind i fremtiden. Det bliver også tilfældet ved genopbygningen af hovedbygningens oprindelige facade, der kommer til syne, når tilbygningen bliver fjernet. For en stor del af reetableringen bliver udført med genbrugte mursten, som blev renset og lagt til side, da det gamle kapel ved indkørslen til Diakonissestiftelsen for nylig blev fjernet.

”Vi har en klar målsætning om at gøre tingene ordentligt, når vi bygger på Diakonissestiftelsen. Det indebærer blandt andet at tænke bæredygtigt og sørge for, at vi bidrager med den mindst mulige negative indvirkning på miljø og klima. Til dette projekt har vi valgt at genbruge næsten 10.000 mursten fra det gamle kapel og Speciallægecentret. Sten som er blevet håndrenset og lagt til side, for nu at blive benyttet på ny. Det giver god mening, synes vi. Diakonissestiftelsen er jo et sted med en rig historie, som vi gerne vil bygge videre på,” siger Hanne Moe.

Billede viser en stor rød murstensbygning.

Tilbygningen i forgrunden af billedet er snart fortid. Til gengæld genopstår den oprindelige facade bagved. Foto: Thomas Wittrup.

De 10.000 sten er dog ikke helt nok til den planlagte reetablering af facaden, fortæller projektchefen. Men de manglende sten – cirka 4.000 stk. – bliver indkøbt hos en leverandør af genanvendte byggematerialer og bidrager således også til idéen om en på flere måder genopført facade.

Det er ikke første gang, at Diakonissestiftelsen bygger med genbrugssten. I forbindelse med byggeriet af 47 seniorboliger blev der ligeledes benyttet genbrugssten fra Diakonissestiftelsen til cykelskure samt gulve i opgangene.

Læs 22.700 gule mursten får nyt liv

Det aktuelle byggeprojekt med nedrivning af tilbygningen og den indvendige ombygning vil efter planen være afsluttet i april 2023, hvorefter et nyt projekt vil forandre pladsen foran indgang 7A med nye parkeringsforhold og grønne uderum.

Fakta

  • Læs mere om det aktuelle projekt.

  • Læs mere om byggeri og udvikling på Diakonissestiftelsen.

  • Diakonissestiftelsen ligger på tre en halv hektar land i Frederiksberg Kommune.

  • Bygningsporteføljen omfatter ca. 50.000 kvm.

  • Seneste større byggeprojekter: 2018 – 47 Seniorboliger. 2016 – Nyt hospice.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Tema: Den længste historie

Mere om bæredygtighed