Der er sundhed i kulturen

11. oktober 2021

Diakonissestiftelsens ’Sammen om kultur’-projekt var et møde med – og i – kulturen og luft under vingerne for deltager Anne Greis Østergaard.

Billedet viser Anne Greis Østergaard foran et drivhus.

Anne Greis Østergaard foran Orangeriet, som var rammen om den sidste workshop i forløbet ’Kunst, sansning og fortællinger’. Foto: Thomas Wittrup.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Kan kultur-oplevelser bidrage til bedre mental trivsel? Ja, mener Anne Greis Østergaard, som har deltaget i det seneste forløb i Diakonissestiftelsens kulturprojekt ’Sammen om kultur’:

”Kulturen og vores individuelle oplevelser af den blev vores fælles referenceramme og basis for samtaler om alt muligt – også af mere personlig karakter. Det har været fantastisk at være med. Jeg er meget taknemmelig og føler, at jeg har fået luft under vingerne af mødet med både kunsten og de øvrige deltagere,” fortæller hun efter projektets sidste workshop, hvor deltagerne prøvede kræfter med syltning og fermentering.

Anne Greis Østergaard havde kun boet på Frederiksberg i et års tid, da hun så annoncen for kulturforløbet og besluttede sig for at melde sig til:

”Jeg kendte ikke mange mennesker eller steder på Frederiksberg, så jeg øjnede en mulighed for nogle gode oplevelser i selskab med andre mennesker,” siger hun.

Den helbredende kunst

Kunst og kultur spiller en rolle i menneskers sundhed og velvære. Det fremgår blandt andet af Verdenssundhedsorganisationens rapport fra 2019 (Health Evidence Network synthesis report 67) hvor man konkluderer, at kulturen bidrager til forebyggelse og behandling af både akutte og kroniske sundhedsproblemer – psykiske og fysiske.

Det er netop kulturens positive effekt på sundhed og velvære, som Cecilie Monrad, der er formidlingsinspektør ved Frederiksbergmuseerne, har fokuseret på som facilitator og vært ved de seks workshops, som var forløbet ’Kunst, sansning og fortællinger’:

”På Frederiksbergmuseerne arbejder vi meget med koblingen mellem kultur og sundhed. Vi vil gerne tilbyde kulturen som et værktøj til forebyggelse og rehabilitering af fx stress, angst og ensomhed. Vi forsøger at tilbyde meningsfulde oplevelser, som alle kan få noget ud af uanset forkundskaber. Og forhåbentligt kan et forløb som dette være med til at forbedre trivsel og give deltagerne et skud positiv livskvalitet,” fortæller Cecilie Monrad under det store træ foran museet Bakkehuset.

Forløbet bestod af besøg på Frederiksbergmuseerne: Bakkehuset og Bakkehusets Orangeri, STORM og Cisternerne, som tilsammen dannede rammerne for viden og oplevelser på tværs af litteratur, billedkunst, scenekunst, arkitektur, musik og gastronomi. Det er det tredje af i alt fire forløb i projektet ’Sammen om kultur’ udviklet af Diakonissestiftelsens afdeling for Kirke og diakoni.

Billedet viser Cecilie Monrad foran et ældre gult hus.

Formidlingsinspektør Cecilie Monrad håber, at Frederiksbergmuseerne kan være et aktivt indspark i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Foto: Thomas Wittrup.

Store underjordiske oplevelser

En af workshopperne var et besøg i Cisternerne i Søndermarken, hvor det underjordiske mørke gjorde et stort indtryk på Anne Greis Østergaard:

”Det var altså imponerende! At bevæge sig rundt under jorden i en stille verden med mørke og vand var en oplevelse, som nærmest åbnede bevidstheden. Det gav anledning til nogle fine samtaler om den tid, vi lever i. Det var som om, vi deltagere blev trygge og fortrolige om noget fælles tredje, der gjorde det lettere at åbne op for hinanden, selv om vi ikke kendte hinanden på forhånd,” konstaterer hun.

Anne Greis Østergaard har fået smag for mere kultur og ikke mindst de sociale møder i forbindelse med kulturoplevelserne:

”Det har været en god oplevelse, og jeg kunne godt forestille mig selv at fortsætte med noget lignende. Måske sammen med nogle af de øvrige deltagere eller på egen hånd, hvor jeg kunne arrangere og invitere andre med til forskellige oplevelser.”

Fakta

  • Sammen om kultur er udviklet af Diakonissestiftelsen og fondsfinansieret med midler fra Socialstyrelsen og Det Obelske Familiefond.

  • Sammen om kultur er et udviklingsprojekt, der er baseret på viden og erfaringer fra andre lignende projekter, f.eks. det kommunale projekt Kultur på recept.

  • Der er 10 pladser på hvert forløb, og det er gratis at deltage.

  • Næste forløb i projektet er ’SorgFugl’, hvor deltagerne får mulighed for at dykke ned i oplevelsen af sorg gennem dans og koreografi.

  • Målgruppen er 18+ år. Forløbene er tiltænkt personer, som har eller har haft erfaring med angst, stress eller depression. Men også personer som har svært ved at holde en forbindelse til arbejdsmarkedet eller oplever andre udfordringer i hverdagen.

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at drage omsorg for mennesker og arbejde med fællesskaber, der styrker det enkelte menneskes livskvalitet.

 

Mere om Sammen om kultur