Diakonissestiftelsen hjælper døende på Bornholm

2. november 2017

Bornholms Hospital råder nu over øens to første hospicepladser, som bliver drevet med råd og vejledning fra Diakonissestiftelsen.

En kvinde foran hospice.

Helle Tingrupp er hospicechef på Diakonissestiftelsens Hospice. Hun ser frem til samarbejdet med Bornholms Hospital. Foto: Thomas Wittrup.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Uhelbredeligt syge bornholmere har fra efteråret 2017 mulighed for at tilbringe deres sidste tid på hospice uden at skulle forlade øen. Det tilbud er blevet muligt med to nyoprettede hospicepladser, som er etableret i tilknytning til et medicinsk afsnit på Bornholms Hospital i et samarbejde med Diakonissestiftelsens Hospice.

”Et selvstændigt hospice med kun to pladser er ikke en realistisk løsning. Tilknytningen til Bornholms Hospital, hvor de i forvejen har tre sengepladser til smertelindrende behandling, giver derimod god mening,” siger Helle Tingrupp, som er hospicechef på Diakonissestiftelsens Hospice, hvor man har to årtiers erfaring med pleje og lindring af døende.

Hospice er en filosofi – ikke en bygning

For at sikre, at behandlingstilbud og fagligt niveau omkring de to nye hospicepladser er det samme som på Region Hovedstadens øvrige hospicer, er der indgået en aftale med Diakonissestiftelsen om kompetenceudvikling og faglig sparring for personalet på det palliative afsnit på Bornholm.

”Hospice er en filosofi, som ikke knytter sig til en bestemt lokalitet eller nogle bestemte senge. Det er et tankesæt og nogle værdier, som styrer den tværfaglighed, der er så vigtig i forbindelse med en døendes sidste tid. Vi håber, at kunne bidrage med erfaring og rådgivning, som kan være til gavn og glæde for borgerne på Bornholm,” siger Helle Tingrupp om aftalen, som vækker glæde på Bornholms Hospital:

”Vi er meget begejstrede over, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Diakonissestiftelsen om rådgivning og kompetenceudvikling. Det giver vores alvorligt syge patienter med livstruende sygdomme og et kort livsperspektiv mulighed for at få netop den specialiserede behandling, som de ønsker i den sidste levetid,” siger oversygeplejerske på Afdelingen for medicinske sygdomme Peter Juul Jensen.

 

Billedet viser Bornholms Hospital.

Bornholms Hospital som netop er udvidet med to hospicepladser. Foto: Region Hovedstaden/Bornholms Hospital.

Rådgivning i stort og småt

Diakonissestiftelsen vil ikke få ansatte på Bornholm som følge af aftalen. Samarbejdet vil derimod bestå af daglig faglig sparring over telefon og mail, ugentlige videokonferencer og udarbejdelse af årlige udviklingsplaner.

Derudover har personale fra Bornholms Hospital mulighed for at komme i udvekslingspraktik på Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg, hvor de vil kunne udvikle kompetencer inden for områder som generel hospicefilosofi, etisk refleksion, åndelig omsorg og kommunikation.

”Med hospicesamarbejdet følger også, at vores medarbejdere får mulighed for kompetenceudvikling. Det giver et løft til hospitalets samlede kompetenceprofil og giver de relevante medarbejdere nye udviklingsmuligheder i jobbet. Så udover at vi her på Bornholm nu kan glæde os over også at have hospicesenge, kommer samarbejdet også til at sætte gang i en proces, som giver medarbejderne et kvalifikationsløft”, siger oversygeplejerske Peter Juul Jensen

”Vi kan hjælpe med gode råd og vejledning på flere niveauer. Vi kan både være med til at sikre den overordnede ramme for hospicepladserne og de optimale betingelser for den tværfaglige indsats. Men vi kan også give helt specifik og detaljeret rådgivning om den daglige pleje og omsorg,” forklarer Helle Tingrupp.

Tilbage til jubilæumssiden

Fakta

  • De to hospicepladser på Bornholm er resultat af Kræftplan III fra 2011, hvor der blev afsat penge til 42 nye hospicepladser fordelt i hele landet.

  • Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg har 16 pladser og har derudover et udgående hospiceteam, som yder pleje og omsorg til yderligere 20 borgere.

  • Diakonissestiftelsens Hospice blev etableret i 1997 som det tredje i landet.

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring med at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs også: