Hospiceledelsen fortæller

Den højest mulige livskvalitet for patienten og de pårørende. Det er målet med plejen på hospice, og det mål har været det samme gennem 25 år. Indsatsen over for patient og pårørende bygger på en helhedsorienteret tankegang. En tankegang, hvor personalet tager hensyn til både psykiske, fysiske, sociale og åndelige behov, for at livskvaliteten til det sidste bliver bedst mulig.

”Det betyder helt konkret, at patienten bliver mødt som menneske, og ikke blot en diagnose. Det kræver, at personalet møder patienten med tillid, respekt og ydmyghed. At blive behandlet eller mødt som et unikt menneske med sin egen livshistorie, er lige præcis den måde, vi alle gerne vil mødes på,” fortæller hospicechef Helle Tingrupp og souschef Hanne Monberg fra Diakonissestiftelsens Hospice.

Læs: 25 år med Diakonissestiftelsens Hospice

25 år med Hospice på Diakonissestiftelsen

Klik for at se større version af tidslinjen.

Film om Hospice

Artikler om Hospice

Grafik Grafik
Grafik Grafik Grafik Grafik

Hospice er en tværfaglig indsats

Billedet viser en kvinde foran et træ.


30 sygeplejersker sørger for pleje og omsorg for patienterne på hospice.

”Vores omsorg for patienterne handler ikke kun om at lindre deres fysiske tilstand, men også sikre en psykisk, social og åndelig sundhed. Vi forsøger altid at se på, hvad der er vigtigt for den enkelte patient, så vi kan give en pleje og omsorg, som er med til at skabe livskvalitet i den sidste tid. Vi kan for eksempel hjælpe patienterne med at prioritere deres dag, så de fortsat har mulighed for at tilbringe tid sammen med deres nærmeste og være noget for dem,” siger sygeplejerske Elizabeth Noack.

Billedet viser en kvinde foran en bygning.


To fysioterapeuter hjælper patienterne med at bevare det bedst mulige funktionsniveau.

”Hos os kan patienterne være overvældede af fysiske symptomer som åndenød, træthed, smerter og funktionstab. Hele deres korthus er brudt sammen, og de oplever, at de ikke er den samme som før. De er ofte angste for, hvad der vil ske. Når de kommer på hospice oplever de tryghed ved, at vi tager ansvar for dem og lindrer deres symptomer,” siger fysioterapeut Hanne Oest Jacobsen om sit arbejde på hospice.

Billedet viser en kvinde foran et vindue.


Der er én præst på hospice.

”Selvfølgelig er der patienter, jeg tager med mig hjem i tankerne og familier, der sætter dybe aftryk. Vi har et fantastisk fagligt fællesskab på hospice og er gode til at tale udfordringerne igennem og tage hånd om hinanden: Give et knus, fælde en tåre, snakke om forløbet,” siger hospicepræst Charlotte Clante om samarbejdet med sine kolleger på hospice.

Billedet viser en kvinde foran en bygning.


Der er tre sekretærer på hospice.

”Fællesskaberne er stærke på Hospice. Både de faglige og de sociale. Udgangspunktet er, at vi som medarbejdere er fælles om at give patienter og pårørende en god tid, mens de er her. Alle bidrager tværfagligt til at sørge for, at alt kører på skinner og problemer bliver håndteret i fællesskab,” fortæller sekretær Helle Edelborg Ibsen om kollegaskabet på hospice.

Billedet viser en mand med en kokkehue.


Tre kokke laver mad til patienterne på hospice.

”Vi prøver at have stor afveksling i menuen, og vi er opmærksomme på, at nogle af patienterne har brug for blød kost, der er nem at tygge. Der skal også være masser af farver på, så det ser indbydende ud,” siger Mark Sandersen om at være kok på hospice.

Billedet viser en mand ved et sort flygel.


Der er én musikterapeut på hospice.

”Jeg ved aldrig, hvad der kommer til at ske, når jeg kommer ind til en patient – de er forskellige mennesker med hver deres særlige behov og ønsker. Musik kan bruges til lindring på mange måder. Og det kræver ikke musikalske forudsætninger at få musikterapi,” fortæller musikterapeut Hugo Jensen

Billedet viser en mand med briller rundt om halsen.


To medarbejdere gør rent på hospice.

”Jeg er i kontakt med patienterne dagligt, og de fleste har jeg en relation til. Når jeg gør rent, får jeg tit talt med patienterne, og jeg kan godt lidt at få dem til at smile. Indimellem taler vi også alvorligt om livet,” siger rengøringsassistent Per Dahl om sit arbejde på hospice.

Billedet viser en kvinde foran en bygning.


Der er tre læger på hospice.

”Lægerne på hospice er en del af den tværfaglige indsats, som forsøger at favne patienterne som hele mennesker og give dem mest mulig livskvalitet i den sidste tid. En af vores opgaver er at lægge en behandlingsplan for patienterne. En plan som står på de fire ben i begrebet ’Den totale smerte’: det fysiske, det psykiske, det eksistentielle og det sociale,” fortæller specialeansvarlig overlæge Maibritt Vejrup Holtsmark.

Billedet viser et portræt af en kvinde med et navneskilt på brystet.


Der er én socialrådgiver på hospice.

”Situationen, når man får en alvorlig, livstruende sygdom og får plads på et hospice, kan opleves som uoverskuelig for både patient og pårørende. Der er mange ting at forholde sig til. Min opgave er at hjælpe patienten med at få et overblik over den sociale situation – alt det som ikke har noget med den medicinske situation at gøre; job, løn, pension, forsikringer, børn, testamenter og mange andre ting, der skal tages hånd om,” siger socialrådgiver Karina Keller.

  • Besøg hjemmesiden for Diakonissestiftelsens Hospice