Udbudte AMU-kurser der er afholdt eller aflyst

Her kan du se, hvilke kurser UC Diakonissestiftelsen har udbudt, afholdt og aflyst.

Billedet viser en mennesker, der læser en bog,

 

2024

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, ajourføring - Fagnummer 48382 - aflyst

2023

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever overbygning - Fagnummer 48381 - aflyst
 • Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis - Fagnummer 49970 - afholdt (to gange)

 • Medvirken ved medicinadministration - Fagnummer 49489 - afholdt (to gange)

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, ajourføring - Fagnummer 48382 - aflyst

2022

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever - Fagnummer 48256 - afholdt

 • Praktisk hjælp til ældre - Fagnummer 42690 - aflyst

 • Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - Fagnummer 40392 - aflyst

 • Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - Fagnummer 40392 - aflyst

 • Det meningsfulde liv - mennesker med demens - Fagnummer 49241 - aflyst

 • Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet - Fagnummer 44783 - aflyst

 • Medvirken til pleje af borger med KOL - Fagnummer: 40121 - aflyst

 • Pleje og behandling af diabetiker - Fagnummer: 42683 - aflyst

 • Omsorg for personer med demens - Fagnummer 44327 - aflyst

 • Angst og depression hos ældre - Fagnummer: 47261 - aflyst

 • Sang & musik i relationen med mennesker med demens - Fagnummer 48089 - aflyst

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, Ajourføring - Fagnummer 48382 - afholdt

 • Farmakologi i psykiatrien - Fagnummer - 48102 - aflyst

 • Medicinadministration - Fagnummer 48101 - aflyst

 • Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens - Fagnummer 48478 - aflyst

 • Medvirken ved medicinadministration - Fagnummer - 49489 - aflyst

 • Palliativ omsorg for mennesker med demens - Fagnummer 49637 - aflyst

2021 

 • Pleje og behandling af kræftpatienter - AMU-fag, fagnummer 42682 - aflyst

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever overbygning - Fagnummer 48381 - aflyst

 • SOSU-fagligt gerontologisk arbejde - fagnummer 40601 - aflyst

 • Praktisk hjælp til ældre - fagnummer 42690 - aflyst

 • Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I - fagnummer 40137 - aflyst

 • Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I - fagnummer 45571 - aflyst

 • Udvikling og styring af aktiveringsprojekter - Fagnummer 42687 - aflyst

 • Træning af borger i eget hjem - Fagnummer 47262 - aflyst

 • Opsporing og forebyggelse af diabetes - Fagnummer 44342 - aflyst

 • Medarbejder som deltager i forandringsprocesser - Fagnummer 44383 - aflyst

 • Forebyggelse og sundhedsfremme - Fagnummer 45061 - aflyst

 • Teamorganiseret hjemmepleje - Fagnummer 44785 - aflyst

 • Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen - Fagnummer 46873 - aflyst

 • Pleje og behandling af diabetikere - Fagnummer 42683 - aflyst

 • Pleje af den svært overvægtige borger - Fagnummer 47876 - aflyst

 • Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje m.m - Fagnummer 40933 - aflyst

 • Helhedspleje af borgere med kroniske smerter - Fagnummer 48706 - aflyst

 • Inkontinents: Pleje, behandling og vejledning - Fagnummer 42932 - aflyst

 • Ernæringsscreening i ældreplejen m.m - Fagnummer 42952 - aflyst

 • Injektion af medicin - Fagnummer 47968 - aflyst
   
 • Sårbehandling, behandlingskrævende sår - Fagnummer 43461 - aflyst

 • Sårpleje, medvirken ved sårpleje - Fagnummer 40878 - aflyst

 • Borgere med misbrugsproblemer - Fagnummer 47259 - aflyst

 • Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge - Fagnummer 44782 - aflyst
   
 • Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer - Fagnummer 44789 - aflyst

 • Opsporing og omsorg ved dysfagi - Fagnummer 47683 - aflyst

 • Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet - Fagnummer 40598 - aflyst

 • Metalisering i omsorgs- og relationsarbejde - Fagnummer 48670 - aflyst

 • Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet - Fagnummer 47266 - aflyst

 • Sorg- & krisearbejde i omsorgs- & pædagogisk områd - Fagnummer 44312 - aflyst

 • Dokumentation og evaluering af pæd.-/sosu arbejde - Fagnummer 40142 - aflyst

 • Socialpædagogisk og aktiverende metoder - Fagnummer 40600 - aflyst

 • Pædagogiske metoder i ældreplejen - Fagnummer 40999 - aflyst

 • Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - Fagnummer 44859 - aflyst

 • Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde - Fagnummer 45783 - aflyst

 • Brugerindflydelse i pædagogisk praksis - Fagnummer 44298 - aflyst

 • Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde - Fagnummer 48096 - aflyst
   
 • Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 1 - Fagnummer 48879 - aflyst

 • Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 2 - Fagnummer 48880 - aflyst

 • Forflytning og speciallejring i borgerens hjem - Fagnummer 40934 - aflyst

 • Assistent som nøgleperson - Fagnummer 47748 - aflyst
   
 • Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejde - Fagnummer 47749 - aflyst

 • Assistent i det tværgående samarbejde - Fagnummer 45668 - aflyst

 • Fysisk genoptræning af borgere/patienter - Fagnummer 47263 - aflyst

 • Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet - Fagnummer 40596 - aflyst

 • Tværsektorielt arbejde med rehabilitering - Fagnummer 40128 - aflyst

 • Neurorehabilitering af senhjerneskader - Fagnummer 40821 - aflyst

 • Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats - Fagnummer 42923 - aflyst

 • Medvirken til rehalibilitering - Fagnummer 40126 - aflyst

 • Vejl. & rådg. i dialog med borger/patient - Fagnummer 47969 - aflyst

 • Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - Fagnummer 44886 - aflyst

 • Magt og omsorg - Fagnummer 44627 - aflyst

 • Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre - Fagnummer 42678 - aflyst

 • Videndeling og læring for medarbejdere - Fagnummer 45369 - aflyst

 • Udarbejdelse af projektrapporter - Fagnummer 45989 - aflyst

 • Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere - Fagnummer 48351 - aflyst

 • Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter - Fagnummer: 48352- aflyst

 • Projektudvikling og gennemførelse - Fagnummer 45987 - aflyst

 • Kvalitet i offentlige velfærdsydelser - Fagnummer 46977 - aflyst

 • Borgernær forløbskoordination - Fagnummer 47820 - aflyst

 • Akut nødhjælp til ældre og handicappede - Fagnummer 42922 - aflyst

 • Grundlæggende faglig matematik - Fagnummer: 47669 - aflyst

 • Grundlæggende faglig matematik - Fagnummer 45347 - aflyst

 • Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser - Fagnummer 49545 - aflyst

 • Praktik for F/I - Fagnummer 43343 - aflyst

 • Introduktion til et brancheområde (F/I) - Fagnummer 40533 - aflyst

 • Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) - Fagnummer 40534 - aflyst

 • Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau - Fagnummer: 45574 - aflyst

 • Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau - Fagnummer 45569 - aflyst

 • Dansk som andetsprog for F/I, basis - Fagnummer 45572 - aflyst

 • Dansk som andetsprog for F/I, basis - Fagnummer 45545 - aflyst

 • Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau - Fagnummer 45567 - aflyst

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever - Fagnummer 48256 - afholdt

 • Kontaktperson i omsorg og sygepleje - Fagnummer 44329 - aflyst

 • Faglig skrivning - Fagnummer 47671 - aflyst

 • Faglig skrivning - Fagnummer 45536 - aflyst

 • Faglig læsning - Fagnummer 45511 - aflyst

 • Faglig læsning - Fagnummer 47670 - aflyst

 • Deeskalerende kommunikation - Fagnummer 48703 - aflyst

 • Værdibaserede arbejdspladser - Fagnummer 45368 - aflyst

 • Personlig udvikling til arbejde og uddannelse - Fagnummer 45362 - aflyst

 • Interkulturel kompetence i jobudøvelsen - Fagnummer 43766 - aflyst

 • Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere - Fagnummer 40805 - aflyst

 • Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet - Fagnummer 45622 - aflyst

 • Jobrelateret brug af styresystemer på pc - Fagnummer 44371 - aflyst

 • Brug af pc på arbejdspladsen - Fagnummer 45565 - aflyst

 • Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job - Fagnummer 48050 - aflyst

 • Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job - Fagnummer 48049 - aflyst

 • Konflikthåndtering i sosu-arbejdet - Fagnummer 41687 - aflyst

 • Sang og musik i relationen med mennesker med demens - Fagnummer 48089 - aflyst

 • Omsorg for personer med demens - aflyst 

 • Farmakologi i psykiatrien - aflyst

 • Farmakologi i somatikken - aflyst

 • Medicinadministration -aflyst

 • Samarbejde med ældre om gode kostvaner - aflyst

 • Angst og depression hos ældre - aflyst

 • Medvirken til pleje af borgere med KOL - aflyst

 • Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet - aflyst

 • Arbejdet med totalkommunikation - aflyst

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, EUX, Talent - aflyst

 • Ajourføringskurser for praktikvejledere for SOSU-elever - afholdt

 • Arbejde med ældre i eget hjem - aflyst

 • Arbejdsmiljø i SOSU-arbejde, etik og adfærd - aflyst

2020

 • Praktikvejledning af SOSU elever (basis) - afholdt

 • Omsorg for personer med demens - aflyst

 • Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet - aflyst

 • Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet - aflyst

 • Omsorg-, pleje- og praktikhjælp, Covid-19 - aflyst