Aktuelle kurser 2022/2023

Vi kan tilbyde mere end 100 AMU-kurser inden for ’ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi’. Kontakt os, hvis du har specifikke ønsker.

Billedet viser en undervisningssituation.

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der har behov for uddannelse for at vedligeholde og/eller videreudvikle deres erhvervsrettede kompetencer.

Demens

-

Kommunikation

-

Praktikvejledning

 • Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, Basis - Fagnummer 49970 (vælg Diakonissestiftelsen)
  Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Kurset finder sted:

 • 14.-17. marts 2023 (hver dag kl. 8.00-15.24) - 4 dage
 • 28.-31. marts 2023 (hver dag kl. 8.00-15.24) - 4 dage
 • 12.-14. april 2023 (hver dag kl. 8.00-15.24) - 3 dage

 Deadline for tilmelding: 10. februar 2023

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring - Fagnummer 48382 (vælg Diakonissestiftelsen)
  Deltageren kan tilrettelægge praktikvejledning med afsæt i ajourført viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent Deltageren kan omsætte praktikmålene i forhold til organisationens kerneopgave med henblik på udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetence

Kurset finder sted:

 • 26.-28. april 2023 (hver dag 8.00-15.24) - 3 dage

Rehabilitering

-

Forflytning

-

Pædagogik

-

Omsorg

-

Medicin

 • Medvirken ved medicinadministration - Fagnummer 49489 (3 dage) (vælg Diakonissestiftelsen)
  Efter uddannelsen kan du medvirke ved medicinadministration inden for dit ansvars- og kompetenceområde med afsæt i arbejdspladsens instrukser og gældende lovgivning. Uddannelsen giver dig viden om hvordan du udleverer medicin, hjælper borgeren med korrekt indtagelse og observerer og reagerer på forandringer ud fra viden om virkning, bivirkning og interaktioner hos de hyppigst forekommende lægemidler i din praksis. Endvidere bliver du styrket i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde inden for dit jobområde med henblik på øget patientsikkerhed.

Kurset finder sted: 

 • 15. marts 2023
 • 22. marts 2023
 • 29. marts 2023

Tilmeldingsfrist: 22. februar 2023

Pleje

-

Forebyggelse

-

Dansk

-

Arbejdsmarked

-

Faglighed

-

Sygdom

-

Diverse

-

Kontakt

Louise Elmgaard Thiem

Louise Elmgaard Thiem

Uddannelsesleder
+45 27 79 47 52
loth@diakonissen.dk