Aktuelle kurser 2023

Vi kan tilbyde mere end 100 AMU-kurser inden for ’ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi’. Kontakt os, hvis du har specifikke ønsker.

Billedet viser en undervisningssituation.

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der har behov for uddannelse for at vedligeholde og/eller videreudvikle deres erhvervsrettede kompetencer.

Demens

-

Kommunikation

-

Praktikvejledning

Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever overbygning - Fagnummer 48381

Efter kurset kan du:

  • gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer.
  • ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål.
  • i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis.
  • ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledning.
  • anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksis.
  • beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denne.
  • facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov.
  • kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som praktikvejleder eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Kurset vil finde sted på følgende datoer:

Uge 44: 30.10. - 2.11.2023 (4 dage)
Uge 46: 13.11. - 16.11.2023 (4 dage)
Uge 48: 27.11. - 30.11.2023 (4 dage)
I alt 12 dage.

Tilmeldingsfrist

29. september 2023

Link til information og tilmelding hos Voksenuddannelse.dk

 

Rehabilitering

-

Forflytning

-

Pædagogik

-

Omsorg

-

Medicin

-

Pleje

-

Forebyggelse

-

Dansk

-

Arbejdsmarked

-

Faglighed

-

Sygdom

-

Diverse

-

Kontakt

Louise Elmgaard Thiem

Louise Elmgaard Thiem

Uddannelsesleder
+45 27 79 47 52
loth@diakonissen.dk