Praktiske oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger om AMU, VEU og deltagerbetingelser, samt kontaktinformation ved afbud.

Billedet viser Bettina Taarnberg, der underviser to elever.

Bettina Taarnberg (t.h.) er en af underviserne på SOSU-uddannelsernes AMU-kurser.

Hvad er AMU?

Arbejdsmarkedsuddannelserne – i daglig tale forkortet AMU – er for dig der ønsker at tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som du kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

Fra 2020 afsluttes AMU-kurser med en prøve. Prøven skal du bestå for at få et uddannelsesbevis.
Uddannelsesbeviset er kompetencegivende og kan anvendes i hele landet. De fleste AMU-kurser er gratis for dig, der har en erhvervsuddannelse eller er ufaglært.

Hvem kan deltage?

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU.

Vi stiller krav om at deltagerens sproglige niveau i dansk er tilstrækkeligt til at at følge undervisningen.

Hvis du er ledig, skal AMU-kurser aftales med Jobcenter eller A-kasse inden tilmelding og UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen skal have et betalingstilsagn derfra inden kursusstart.

VEU-godtgørelse

Deltagere på AMU, der er i arbejde og hvis højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse, kan søge VEU-godtgørelse samt transportgodtgørelse.

VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

VEU-godtgørelse udbetales til:

  • arbejdsgiver, hvis medarbejderen får løn under AMU-kurset.
  • deltageren, hvis medarbejderen ikke får løn under kurset.

Transportgodtgørelse udbetales altid til deltageren, hvis kriterierne for godtgørelse er opfyldt.

VEU-godtgørelse og transportgodtgørelse skal søges digitalt via kursustilmeldingen her.

Afmelding/udeblivelse

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus, skal du melde fra så hurtigt som muligt.

Ring på telefonnummer 38 38 41 00 eller skriv til e-mail: kursus@diakonissen.dk

Melder du fra senere end en uge før kursets start eller, udebliver du fra kurset, sender vi en regning til din arbejdsplads.Afmelde- og udeblivelsesgebyr: Undervisningsministeriet har pr. 1. juli 2008 indført afmelde- og udeblivelsesgebyrer. For kurser med varighed op til 37 timer er mindstegebyr for afmelding:

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1.500,- (gælder for kurser med varighed op til 37 timer)

  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2.500,- (gælder for kurser med varighed over 37 timer)

  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2.500,- (gælder for kurser med varighed op til 37 timer)

  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3.500,- (gælder for kurser med varighed over 37 timer) Afbud modtaget af skolen senere end 5 dage før kursusstart vil udløse et af ovenstående gebyrer.

Prøver i AMU

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve.

Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøve ikke bestås, er det muligt at opnå et deltagerbevis eller gå til omprøve.  

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er tilmeldt prøven.  

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, med mindre der informeres om andet på kursets første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag. Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår. 

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven, med mindre andet oplyses på uddannelsens første dag.  

Deltageren har ret til én omprøve ved ikke-bestået bedømmelse. 

Deltageren kan klage over prøven. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til skolen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse. 

Kvalitet

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) bliver evalueret af alle kursister gennem det landsdækkende evalueringssystem VisKvalitet.

På linket kan du se VisKvalitet-rapporterne for SOSU Diakonissestiftelsen

På skolen arbejder vi med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling ud kvalitetscirklen:


Plan/strategi: I samarbejde med vores samarbejdende arbejdsgiverkommune og det lokale uddannelsesudvalg planlægger vi, hvilke kurser der skal udbydes i det kommende år.

Indsats: Kurserne udbydes og afvikles

Evaluering: Kursisterne evaluerer kurserne ved at benytte VisKvalitet

Opfølgning: Undervisere og ledelse følger op på kursisternes evalueringer i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og aftaler, hvilke tilpasninger der skal gøres til næste gang kurset udbydes og gennemføres.

Udbud

Her finder du SOSU Diakonissestiftelsens udbudsansøgning

Se: Udbudsansøgning

Se: Businesscase

SOSU Diakonissestiftelsen er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB):