Uddannelsesmiljøet på skolen

Vælger du en uddannelse på Diakonissestiftelsen, bliver du en del af et nært uddannelsesmiljø, hvor der er højt til loftet. Skolen er lille og du har derfor tæt kontakt til de andre klasser, lærere, vejledere og ledelse. Der er sociale aktiviteter for alle – og du vil både møde studerende fra sygeplejerskestudiet samt professionsbacheloren 3K, der også færdes på matriklen.

Røgfri skole

I 2021 indfører Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen røgfri studietid, røgfri skoletid og røgfri arbejdstid for studerende og elever og medarbejdere.

Det betyder, at der ikke må benyttes nogen former for tobak eller tobakslignende produkter, når elever og studerende er i skole eller på deres studie (tidsrummet 7 – 17). Her kan du læse uddannelsescentrets rygepolitik.

Læs også, hvordan uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem og elevrådsformand Angelica Yurimar Zambrano forholder sig til en hverdag uden røg.

Billedet viser en SOSU i praktik.

Angelica Yurimar Zambrano er elevrådsformand på SOSU-uddannelserne. Hun ser frem til en røgfri hverdag.

Hvad siger eleverne om uddannelserne?

"SÅ LANGT, JEG KAN HUSKE tilbage, har jeg drømt om at arbejde med mennesker, enten som sygeplejerske eller jordmoder. Efter 10. klasse kunne jeg have valgt at forfølge min drøm via gymnasiet. Men jeg havde lyst til at komme tættere på det ”virkelige” liv. Derfor valgte jeg i stedet at starte på grundforløbet på Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole.

Menneskeligt har mødet med mange kammerater fra forskellige kulturer i alle aldre modnet mig. Jeg har fået erfaringer, som jeg ellers ikke ville have fået og har oplevet et stærkt kammeratskab. UC Diakonissestiftelsen er en lille skole med små klasser. Det er et trygt miljø, og vi er blevet rystet godt sammen. Vi har hjulpet og støttet hinanden, og jeg lært meget om samarbejde, som jeg kan bruge i alle livets forhold. Via grundforløbet har jeg fået en helt ny oplevelse af ”skole” som en vej i livet, der har gjort mig voksen og ansvarsfuld."

Tinna Arnarsdóttir,
Grundforløb 1

Billedet viser elev Tinna Arnarsdóttir.

Allen Silva, SOSU-assistent

Billedet viser SOSU-assistent-elev Allen Silva

"JEG HAR ALDRIG VÆRET I TVIVL om, at jeg gerne vil arbejde med mennesker. På grundforløbet var jeg i oplæring på et plejehjem i to uger og blev kun bestyrket i, at det er det helt rigtige valg. Siden har jeg taget først social- og sundhedshjælperuddannelsen, og i efteråret afsluttede jeg uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Endnu er der ikke så mange mænd på uddannelsen – det er ærgerligt, fordi pleje og omsorg bestemt er lige så meget et mande- som et kvindefag. Mange arbejdsopgaver kræver gode kræfter, og beboere på plejehjem og patienter på hospitaler er jo også af forskelligt køn.

Jeg er et fysisk aktivt menneske, og derfor er det min plan at videreuddanne mig til fysioterapeut. Med mig har jeg fået en solid faglig bagage. Jeg ved noget om kommunikation, motivation, ansvar og planlægning og føler, jeg har et godt udgangspunkt både for at videreuddanne mig og for i fremtiden at hjælpe mennesker med at komme videre med deres liv."

"EFTER 10. KLASSE VAR JEG TEMMELIG SKOLETRÆT, så det var en smule nølende, jeg startede på grundforløbet. Lynhurtigt viste det sig dog, at grundforløbet på UC Diakonissestiftelsen var helt anderledes, end den folkeskole jeg kom fra. Her blev jeg set som et voksent menneske, der kunne tage ansvar for min egen læring, og hurtigt kom energien og lysten tilbage.

Også med hensyn til det faglige niveau blev jeg positivt overrasket. Ikke fordi det er lavt, for det er det bestemt ikke, tværtimod. Men undervisningen formidles via så mange forskellige indlæringsmetoder, gruppearbejde, skuespil, udstillinger etc., at der er en vej for alle.

Skolen er lille, og ingen forsvinder i mængden. Over en kop kaffe på skolens café møder man også andre, som man ikke går i klasse med, og her er en dejlig og tryg stemning, hvor hej’erne sidder løst."

Cecilie Jørgensen, Grundforløb 2

Billedet viser Cecilie Jørgensen.