Uddannelsescenter uden røg og damp

22. april 2021

I juli 2021 træder loven om røgfri skoletid i kraft på alle ungdoms- og erhvervsuddannelser. Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen tager forskud på loven og indfører allerede i foråret rygeforbud i hele skoletiden.

Billedet viser en SOSU-praktikant ved et ikke-ryger-skilt.

Angelica Yurimar Zambrano er i praktik som SOSU-assistent på Frederiksberg Hospital. I praktikken får hun en forsmag på, hvordan en røgfri hverdag ser ud. Her må man ikke ryge på hele matriklen. Foto: Mette Frid Darré.

Af Mette Frid Darré // mfda@diakonissen.dk

I år bliver børn og unge i Danmark sikret en røgfri skoletid. Cigaretter og tobaksvarer bliver gemt væk i butikker i april, og den 31. juli træder loven om røgfri skoletid i kraft på alle ungdoms- og erhvervsuddannelser. Knap et halvt år før loven bliver udrullet, har Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen valgt at gøre al undervisningstid røgfri. Det betyder, at alt fra cigaretter og pibetobak til vandpibe over e-cigaretter og snus ikke er tilladt at bruge mellem kl. 7 og 17. De nye, sunde vaner gælder både for medarbejdere, elever og studerende på professionsbachelor- og SOSU-uddannelserne.

Det nye tiltag med rygestop i skoletiden vækker glæde hos uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem på SOSU-uddannelserne:

”Det handler i bund og grund om, at der ikke skal være flere, der skal blive inspireret til at ryge i deres skoletid. Vi er en uddannelsesinstitution, hvor der færdes mange unge mennesker. Vi vil ikke være med til at skabe flere rygere,” fastslår hun.

Sundhedsfaglige er rollemodeller

Den ikke-rygende elevrådsformand på SOSU-skolen Angelica Yurimar Zambrano synes, at det er en rigtig god idé, at uddannelsescentret indfører røgfri skoletid.

”Vi er studerende inden for sundhedsområdet og rollemodeller for vores borgere. Det nye tiltag betyder forhåbentligt, at nye elever ikke starter på at ryge, når de er i skole. Det er en god start på en ny kultur for os alle,” fortæller hun og uddyber:

”Det er også vigtigt, at vi er klar til et arbejdsmarked, hvor der er fokus på tidsforbruget ved rygning og på medarbejderens helbred.”

Stramninger fører til færre rygere

Eleverne på SOSU-skolen har indtil videre taget godt imod de nye tiltag. Ifølge Louise Elmgaard Thiem har skolen ikke modtaget klager over de nye retningslinjer – hverken fra elever eller medarbejdere. For Louise Elmgaard Thiem er det vigtigt at understrege, at det nye tiltag ikke handler om, at skolen ikke kan lide rygere, eller at folk ikke må ryge generelt:

”Forskningen viser, at mange begynder at ryge i sociale sammenhænge. Vi vil gerne fjerne muligheden for, at eleverne kan ryge i pauserne og bygge et socialt fællesskab om det. Vi vil gerne signalere, at man ikke ryger i den tid, man er i skole, hvad enten man er på vej over i Fakta eller går tidligere hjem en dag.”

Meget tyder på, at det er det er helt rigtige at tage fat på skoletiden, når man forsøger at skabe en røgfri fremtid. Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om initiativet ’Røgfri skoletid’, der giver konkrete redskaber til, hvordan hverdagen kan indrettes uden rygespots og passiv rygning. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er nul tobak i skoletiden et effektivt redskab til at undgå, at unge begynder at ryge. Forskningen viser, at der er sammenhæng mellem rygeregler og antallet af rygere blandt eleverne. Jo strammere regler, jo færre rygere.

Klar til en røgfri skoledag

Angelica Yurimar Zambrano har talt med sine klassekammerater online om de nye retningslinjer. Her giver de fleste udtryk for, at det er en god idé at sætte regler for rygning i skoletiden. Og enkelte har set det som en opfordring til at holde op med at ryge:

”Der er en mand i min klasse, der stærkt overvejer at stoppe med at ryge. Han er motiveret for at passe på sit helbred og være et forbillede for sine borgere, da det kan være svært at formidle sundhed, når man selv ryger. Han forsøger at stoppe, så han er klar til røgfri skole.”

Enkelte har ikke været glade for den nye udmelding, da de ryger meget.

”Her har vi talt om, at de kan gå i gang med at bruge nikotintyggegummi, så de kan være klar til at smide cigaretterne væk,” fortæller hun.

Ligeværdige fællesskaber

En røgfri skoledag handler ikke kun om at forebygge følgesygdomme til rygning. Den gavner også fællesskaberne i skolen, hvor det sociale liv får nye præmisser, når smøgerne kvittes. Fremover bliver eleverne ikke delt op i ryger- og ikkeryger-grupper, og pauserne kommer til at handle om andet end rygning.

Uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem ser frem til, at fællesskaberne på tværs af SOSU-skolen bliver styrket og håber, at nye kan spire frem.

”Vi er sikre på, at en uddannelsesinstitution uden røg kan styrke fællesskabet og skabe en mere ens kultur blandt elever og studerende. Med kreativitet og ad nye veje er det muligt at skabe fællesskaber, hvor rygning ikke er en del af det sociale samvær.”

Angelica Yurimar Zambrano glæder sig også til at bruge tiden sammen med sine med-elever fremover.

”Vi kommer til at købe en kop kaffe og snakke sammen. Rygerne har pludselig ikke så travlt, når de skal ned og ryge i en fem-minutters pause.”

Faktaboks:

  • På Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen er der røgfri studietid, røgfri skoletid og røgfri arbejdstid for studerende og elever og medarbejdere.

  • Elever og studerende kan få hjælp til at blive røgfri med rygestopkurser, som vil blive afholdt, når der er tilstrækkeligt antal deltagere.

  • Læs mere om røgfri skoletid på Kræftens Bekæmpelse hjemmeside.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond, en af Danmarks største velfærdsorganisationer og har over 155-års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Månedens tema: Uddannet til fremtiden

Billedet viser uddannelseslederen foran indgangen til skolen.

Uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem ser frem til en røgfri skoledag. Foto: Thomas Wittrup.

Artikler om SOSU-uddannelserne