Når du er uddannelses- eller virksomhedspraktikant hos Diakonissestiftelsen, behandler vi dine personoplysninger

1.Dataansvarlig
Diakonissestiftelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du er i praktik hos Diakonissestiftelsen.

2. Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren på dpo@diakonissen.dk

3. Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne indgå aftale mellem dig og Diakonissestiftelsen. I nogle tilfælde behandler vi dine personoplysninger for at kunne afklare, om vi kan indgå aftale med dig. Vi behandler sædvanligvis følgende almindelige personoplysninger, som vi får fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, cvr.nr., og dit CPR-nr.

4. Formålet med behandling af personoplysningerne
Når du er i uddannelses- eller virksomhedspraktik behandles dine personlige oplysninger til en lang række formål. De fleste oplysninger har vi fået fra dig i forbindelse med din ansøgning og aftale. Når du er praktikant her, accepterer du samtidig den måde, som Diakonissestiftelsen behandler dine personoplysninger på. Behandlingen sker i henhold til Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen. Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at indgå en aftale om praktik med Diakonissestiftelsen.
Diakonissestiftelsen behandler personoplysninger fortroligt. Personoplysningerne behandles og opbevares i Diakonissestiftelsens sags systemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, vil de blive slettet. Dine personoplysninger slettes senest 5 år efter, dit praktikperiode er afsluttet.

5. Videregivelse af oplysninger
Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til andre uden, at du oplyses herom, med mindre at Diakonissestiftelsen er retligt forpligtet til at videregive oplysningerne til andre fx til offentlige myndigheder.

5.1. Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

6. Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Diakonissestiftelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@diakonissen.dk

Dine rettigheder er følgende:

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Diakonissestiftelsens behandling af dine personoplysninger.

Tilbage til Diakonissestiftelsens privatlivspolitik