Når du er patient på hospice, beboer eller bruger af Hvide Gule Hus, modtager af hjemmepleje, behandler vi dine personoplysninger

1.1 Dataansvarlig
Diakonissestiftelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig, når du er patient på Diakonissestiftelsens Hospice eller bruger af vores dagcenter.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver Margit Vildlyng på dpo@diakonissen.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med Diakonissestiftelsens behandling af personoplysninger er at kunne give den korrekte sundhedsfaglige ydelse. Derudover er formålet at kunne overholde en række retlige forpligtelser, som bl.a. følger af sundhedslovgivningen og sundhedsaftalen.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne give den korrekte sundhedsfaglige ydelse. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger, som vi får fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, cpr.nr. Herud over behandler vi helbredsoplysninger om dig.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger deles med offentlige myndigheder i det omfang, Diakonissestiftelsen er retligt forpligtet hertil. Her ud over videregives dine personoplysninger i konkrete tilfælde efter udtrykkeligt samtykke fra dig. Endelig har vi indgået databehandleraftale med leverandør, der opbevarer personoplysninger på vegne af Diakonissestiftelsen.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i 10 år i henhold til reglerne i journalføringsbekendtgørelsen.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysninger er en forudsætning for, at vi kan levere ydelser til dig.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Diakonissestiftelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@diakonissen.dk
Dine rettigheder er følgende:

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Diakonissestiftelsens behandling af dine personoplysninger.

Tilbage til Diakonissestiftelsens privatlivspolitik