Når du bruger Diakonissestiftelsens hjemmeside og abonnere på nyhedsbreve, behandler vi dine personoplysninger

1.1 Dataansvarlig
Diakonissestiftelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver Margit Vildlyng på dpo@diakonissen.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere
Vi har indgået databehandleraftale med ekstern leverandør om hosting af denne hjemmeside. Her ud over henviser til vores cookies-politik. Den finder du her: www.diakonissestiftelsen.dk/cookie-indstillinger

Hvis du ønsker at abonnere på Diakonissestiftelsens nyhedsbrev, dele vi dit navn og e-mailadresse med
leverandøren Mailchimp for at kunne udsende nyhedsbreve.

På hjemmeside har vi en integration med vores side på Facebook. Hvis du klikker på integrationen til Facebook f.eks. ved at aktivere ”like-knappen”, indsamles og overføres besøgsdata på vegne af Facebook.

Det er Diakonissestiftelsens legitime interesse som en almenvelgørende organisation i sit kommunikations- og indsamlingsarbejde at kunne øge opmærksomheden om Diakonissestiftelsens arbejde og visuelt at animere en bredere kreds til at støtte organisationen.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Når du abonnerer på nyhedsbreve eller aktiverer integrationen til Facebook overføres dine personoplysninger til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksem-pel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg på hjemmesiden.
Hvis du abonnere på vores nyhedsbreve, opbevares dine personoplysninger i op til 2 år fra nyhedsbrevet er afsendt.

5. Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte databeskyttelsesrådgiver Margit Vildlyng på dpo@diakonissen.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Diakonissestiftelsens behandling af dine personoplysninger.

Tilbage til Diakonissestiftelsens privatlivspolitik