Når du er frivillig på Diakonissestiftelsen behandler vi dine personoplysninger

1.1 Dataansvarlig
Diakonissestiftelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vi behandler
personoplysninger om dig, når du bliver frivillig hos os. Det er bl.a. navn, telefonnummer, adresse, e-mail og fødselsdag. I nogle tilfælde behandler vi oplysninger om børneattester. De fleste oplysninger har vi fået fra dig, mens børneattester indhentes fra Kriminalregisteret med dit samtykke.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren på dpo@diakonissen.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med personer, der ønsker at være frivillige på Diakonissestiftelsen og indgå en frivilligkontrakt.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne indgå frivilligkontrakt mellem dig og Diakonissestiftelsen. I nogle tilfælde behandler vi dine personoplysninger for at kunne afklare, om vi kan indgå kontrakt med dig.

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger, som vi får fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse og fødselsdato.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke. Når du benytter app’en FriDia deles dine kontaktoplysninger med vores databehandler, som vi har indgået databehandleraftale med.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger bliver overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. I dette tilfælde er det USA. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares så længe, du er frivillig på Diakonissestiftelsen.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at være frivillig på Diakonissestiftelsen.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Diakonissestiftelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@diakonissen.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Diakonissestiftelsens behandling af dine personoplysninger.

Tilbage til Diakonissestiftelsens privatlivspolitik