Realkompetencevurdering (RKV)

Realkompetencevurdering

Dit uddannelsesforløb på UC Diakonissestiftelsen indebærer en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en vurdering af dine samlede kompetencer. Det vil sige viden og færdigheder, som du har erhvervet ved uddannelse, på arbejdspladsen, på kurser, udlandsophold, frivilligt arbejde, foreningsarbejde mv.

Individuel vurdering

En realkompetencevurdering er individuel og kan give anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af skoleundervisningen.

På baggrund af din ansøgning vurderer UC Diakonissestiftelsen, om din dokumentation og oplysninger giver anledning til godskrivning og/eller yderligere afklaring af dine kompetencer. Det kan for eksempel være en afprøvning af dine uformelle og ikke-formelle kompetencer, som du ikke har dokumentation for.

Den yderligere afklaring foretages af undervisere og kan have forskellig form og varighed afhængig af dine forudsætninger. Underviserne vil typisk anvende samtaler, fokusgruppeinterviews, skriftlige opgaver, cases m.m.

Standardgodskrivning

Af bekendtgørelserne fremgår det, hvilke kriterier, herunder hvilken type erhvervserfaring og uddannelse, der giver ret til standardgodskrivning.