Indvielsesfællesskab

Diakonifællesskabet ved Diakonissestiftelsen er et indvielsesfællesskab bestående af diakonisser og diakoner på tværs af generationer og med det bedste fra en 150-årig tradition i ryggen.

Diakoniens tradition
Vort sigte er at bevare og udvikle diakoniens tradition og at medvirke til fornyelse af diakonale arbejdsformer - både nationalt og internationalt. Vi ser en afgørende opgave i at fastholde Diakonissestiftelsen på dens diakonale identitet og værdigrundlag.

Kristent grundlag
Vi har det fælles mål at hjælpe andre ud fra et kristent grundlag. Diakonifællesskabet supplerer vore øvrige sociale kontakter og familieliv med et åndeligt, personligt og fagligt netværk. Diakonifællesskabet optager nye medlemmer med folkekirkelig baggrund.

Du kan læse mere om kriterierne for optagelse i Diakonifællesskabet her - optagelseskriterier

Kontakt

S. Merete Pelle Poulsen

Forstanderinde
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
E: forstanderinden@diakonissen.dk