Fællessang for sundhed og sammenhold

4. marts 2022

Når ordene slipper op, kan man bruge sange til at sætte ord på stemninger. Fællessang skaber glæde, fjerner bekymringer, gør os stærkere og skaber sammenhold, fortæller en forsker. På Diakonissestiftelsen er der blevet sunget for sammenhæng i denne uge.

En mand laver grimasser.

Ph.d. i sundhedsvidenskab og sanger Lasse Skovgaard forklarer, hvordan mimikken er med til at sende signaler om glæde til hjernen. Foto: Karen Grønkjær.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Tag et grillspyd, placer det vandret klemt ind i dine mundvige og spænd i smile-musklerne. Nu sender du signaler til din hjerne om at være glad. Og det er faktisk noget af det samme der sker, når du synger.

”Vores ansigtsmuskulatur og mimik bliver aktiveret på en anden måde, når vi synger, end når vi taler. Det kan måles biokemisk, at vores niveauer af serotonin, dopamin og endorfiner stiger, når vi synger – alt sammen noget, der giver en følelse af glæde, måske endda lykke,” forklarer musikpædagog, sanger og ph.d. i sundhedsvidenskab Lasse Skovgaard.

Sammen om sang på Diakonissestiftelsen

Anledningen er ’Diakoniens Uge’, hvor Diakonissestiftelsen sætter fokus på at være sammen om sang. Derfor holdt Lasse Skovgaard den 1. marts foredrag i Emmauskirken om fællessang på recept.

Tidligere samme dag på legepladserne i børnehusene Marthagården og Louisegården svinger børnene hinanden rundt i en dans, mens de voksne synger. Til melodien af ’jeg plukker fløjsgræs’ lyder det: ”Vi møder ældre i øjenhøjde, vi lærer børn at gå i egne sko

Nogle mennesker synger sammen med en masse børn.

Leder af Kirke og diakoni Jan Nilsson (nr. 2 fra venstre) har sammen med forstanderinde Merete Pelle Poulsen (t.h.) og kommunikationschef Karen Grønkjær Kjeldsen været rundt for at synge med alle medarbejdere på Diakonissestiftelsen. Her også med børnene i Louisegården. Foto: Mette Frid Darré.

”Vi har været rundt i alle afdelinger af Diakonissestiftelsen og sunget diakonien ind med en ny-forfattet diakonisang. Diakonien har vi til fælles på tværs af vores store organisation, og det handler om at se det enkelte menneske, at alle har værdi, og at vi hjælper ved at gøre noget sammen med vores brugere, ikke bare ved at gøre det for dem,” siger Jan Nilsson, der er leder af Kirke og diakoni på Diakonissestiftelsen.

En gruppe mennesker står på en terasse og synger.

Fællessang med medarbejderne på Plejehjemmet Salem. Foto: Karen Grønkjær.

”Går vejen med dig, men ikke for dig: Det ’ det der kaldes diakoni,” klinger sangen videre. Rundt på Diakonissestiftelsen går mange og nynner i denne uge, og det er der en god forklaring på ifølge Lasse Skovgaard:

”Hjernen leder efter mønstre, og når den finder dem, belønner den med dopamin. Det er en smart indretning, så vi skal have lyst til at sætte ting i system. Når vi hører en melodi, vi kender, nyder hjernen mønstret, og når der så oveni købet kommer en ny tekst på, så bliver den lidt udfordret, så den ikke bare går i standby. På den måde bliver hjernetræning leget ind gennem sang,” siger han.

Vi giver gennem sang

På Diakonissestiftelsen bliver der ofte sunget i begyndelsen af møder og arrangementer. Det samler, og det føles godt. Det kan Lasse Skovgaard også give en forklaring på:

”Stemmen er privat, og det kan føles intimt at ’dele den’ med andre. Så når vi vælger at synge sammen, giver vi noget af os selv, og der opstår en følelse af fællesskab, som gør det sværere at være uenige – derfor ser man også tit fællessange til politiske partimøder.”

Fire mennesker holder hinanden i hånden med krydsede arme.

Man bliver glad og opløftet af at synge. Det oplevede tilhørerne til foredraget om fællessang i Emmauskirken. Foto: Karen Grønkjær.

Der er også forskning, som viser, at når vi trækker vejret dybt for at synge, bliver blodet bedre iltet, vi kommer bedre af med CO2 og beroliger vores hjerterytme. Desuden bliver vi mindre bekymrede, fordi hjernen er beskæftiget, og vi producerer blandt andet immunoglobulin A, som kroppen bruger til at bekæmpe infektioner.

”Så alt i alt gælder det bare om at synge derudaf. Sang er godt for både det personlige velvære og for fællesskabet,” opfordrer Lasse Skovgaard.

Du kan synge med på Diakonissestiftelsens nye Diakonisang i videoen herunder:

Fakta:

  • Det er påvist, at fællessang gør os glade, opløftede, mere opmærksomme og sociale, mindre bekymrede og stærkere.

  • I Diakoniens Uge har Diakonissestiftelsen sat fokus på at synge sammen.

  • Diakoni betyder 'tjeneste' - at stille sig til rådighed for andre.

  • I praksis på Diakonissestiftelsen betyder det, at vi med udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer søger at styrke livskvaliteten for den enkelte.

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs mere om diakoni

Tema: Den gode arbejdsplads