> Tilbage til SOSU-uddannelsernes forside

Kvalitetsarbejde

SOSU-skolen arbejder målrettet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Kvalitetsarbejdets mange indholdsområder er skitseret i denne illustration, som også viser, hvordan de enkelte dele er indbyrdes forbundne.

Diakonissestiftelsens kvalitetspolitik:

Diakonissestiftelsens kvalitetspolitik

SOSU-uddannelsens kvalitetspolitik:

SOSU-uddannelsens kvalitetspolitik

Monitorering og kvalitetssikring af SOSU-uddannelsens pædagogiske praksis:

Monitorering og kvalitetssikring af SOSU-uddannelsens pædagogiske praksis

Pædagogisk råd:

Pædagogisk råd

Fælles pædagogisk, didaktisk grundlag

Fælles pædagogisk, didaktisk grundlag

Udviklingsprojekt - Udvikling af undervisernes IT-didaktiske kompetencer til differentiering af undervisningen

Projektbeskrivelse

Undervisningsværkstøjer og -metoder

Se mere på Materialeplatformen

 

Afrapportering

Elevtrivselsundersøgelse:

Som følge af erhvervsuddannelsesreformen ses den årlige og obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU) og Virksomhedstrivelsundersøgelse (VTU).

ETU - tillægsspørgsmål 2019

ETU (elevtrivselsundersøgelse) 2018

ETU (elevtrivselsundersøgelse) 2017

ETU (elevtrivselsundersøgelse) 2016

ETU (elevtrivselsundersøgelse) 2015

Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelse 2015

Virksomhedstrivselsundersøgelse:

VTU (virksomhedstrivselundersøgelse) 2018

VTU (virksomhedstrivselsundersøgelse) 2017

VTU (virksomhedstrivselsundersøgelse) 2016

Selvevaluering:

2019

Opfølgningsplan 2019 - 2020

2018:

Kvalitet og data

2017:

Årlig status- og udviklingsdag 2017

Kvalitet og data 2017

2016:

Opfølgningsplan

2015:

Årlig status- og udviklingsdag 2015

Kvalitet og data 2015

2014:

Årlig status- og udviklingsdag 2014

Kvalitet og data 2014

Handlingsplan for øget gennemførsel:

Handlingsplan for øget gennemførelse 2019

Handlingsplan for øget gennemførelse 2018

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016

Handlingsplan for øget gennemførelse 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse 2013

Handlingsplan for øget gennemførelse 2012

Strategi for efter- og videreuddannelse:

Strategi for efter- og videreuddannelse 2015-2018

Lærer- og ledelseskvalifikationer

Opdatering på vej

Lokaler og udstyr

Opdatering på vej

Afsluttende evaluering og karaktergennemsnit

Opdatering på vej

Uddannelsesstatistiske oplysninger

Information til at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner findes i Undervisningsministeriets databank.

Direkte links:

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført grundforløb 2

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede:

Beskæftigelsesprocenter året efter endt uddannelse
(I parameterbjælken: Under institution vælges "UC Diakonissestiftelsen Social- og sundhedsuddannelsen")

Læs også: