Kvalitetsarbejde

SOSU-skolen arbejder målrettet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Se denne illustration, hvor kvalitetsarbejdets mange indholdsområder er skitseret, og hvordan de enkelte dele er indbyrdes forbundne.

Udviklingsprojekt - Udvikling af undervisernes IT-didaktiske kompetencer til differentiering af undervisningen

Særlig sprogindsats 2021-2023

I samarbejde med Frederiksberg Kommune sætter SOSU Diakonissestiftelsen særligt fokus på sprog og sproglige udfordringer særligt for vores tosprogede elever.

Læs samarbejdsaftalen med Frederiksberg Kommune her: Samarbejdsaftale om sprogindsats

Afrapportering

Elevtrivselsundersøgelse:

Som følge af erhvervsuddannelsesreformen ses den årlige og obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU) og Virksomhedstrivelsundersøgelse (VTU). 

Virksomhedstrivselsundersøgelse:

Selvevaluering:

2020

2019

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

Handlingsplan for øget gennemførsel:

Strategi for efter- og videreuddannelse:

Uddannelsesstatistiske oplysninger

Læs om informationer til at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner i Undervisningsministeriets databank i dette link.

Direkte links:

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede:

Lærer- og ledelseskvalifikationer

Opdatering på vej ...

Lokaler og udstyr

Opdatering på vej ...

Afsluttende evaluering og karaktergennemsnit

Opdatering på vej ... 

Læs også: