> Tilbage til SOSU-uddannelsernes forside

SOSU-hjælper

2 år og 2 måneder (maks varighed)

Uddannelsen som SOSU-hjælper klæder dig på til at være den røde tråd i borgerens hverdag – og er for dig, der vil skabe livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af dit arbejde, hvor du hjælper med personlig pleje, omsorg og praktiske opgaver.

Grundforløb 2

20 uger

På Grundforløb 2 går du mest i skole, men skal også i praktik.

Du lærer og får erfaring med:

 • Samarbejde og kommunikation
 • Sundhedsvæsenet
 • Mødet med mennesket
 • Fremtidig arbejdsplads
 • Brand- og førstehjælp
 • Motion og bevægelse

Du afslutter Grundforløb 2 med en grundforløbsprøve og en prøve i et grundfag.

 

 

Hovedforløb

1 år og 2 måneder

På hovedforløbet veksler du mellem skole og praktik. Inden du starter, skal du have en uddannelsesaftale.

I løbet af uddannelsen er du i to praktikforløb på plejehjem eller i hjemmeplejen. I skolen undervises du i forskellige områder og fag, f.eks. pleje og dokumentation, social- og sundhedssektoren, psykologi og kommunikation, rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. Derudover er der en række valgfri, uddannelsesspecifikke fag og valgfag.

Du lærer og får erfaring med:

 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Støtte og motivation
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Velfærdsteknologiske og digitale redskaber

 


Job

Klar til arbejde

Uanset hvilket job du får, skal du samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du arbejder bl.a. med rengøring, personlig pleje og omsorg.

Her kan du få job:

 • Plejehjem og bosteder
 • Dag- og aktivitetscentre
 • Hjemmeplejen
 • Private bureauer

 

Videreuddannelse

SOSU-assistent

Som SOSU-hjælper kan du videreuddanne dig til SOSU-assistent med merit. Det betyder, at du kan få afkortet ca. et halvt år af SOSU-assistent uddannelsen, hvis du allerede er uddannet SOSU-hjælper.

AMU-kurser

Du kan også efteruddanne dig med AMU-kurser (kurser i arbejdsmarkedsuddannelse), der er kompetencegivende kurser, som udløser et uddannelsesbevis.

Læs mere om AMU her:

Uddannelsesguiden - Arbejdsmarkedsuddannelser

Akademiuddannelse

I enkelte tilfælde er der også mulighed for at tage en akademiuddannelse, der er videregående voksenuddannelse (VVU) for dem, som har fuldtidsjob, men gerne vil specialisere sig.

Læs mere om akademiuddannelser her:

Uddannelsesguiden - Akademiuddannelser