> Tilbage til SOSU-uddannelsernes forside

Hvilke adgangskrav skal du opfylde?

Der er forskellige adgangskrav til Grundforløb 1, Grundforløb 2 og Hovedforløbet.

Du kan blive optaget på Grundforløb 1, når:

  • Du kommer direkte fra 9. klasse og har bestået afgangsprøven med mindst 02 i dansk og matematik eller tilsvarende

Du kan blive optaget på Grundforløb 2, når:

  • Det er over et år siden, du har afsluttet 9.-10. klasse eller tilsvarende og har bestået afgangsprøven med mindst 02 i dansk og matematik
  • Du har gennemført Grundforløb 1
  • Du er over 25 år og har bestået folkeskolen eller en tilsvarende afgangsprøve med mindst 02 i dansk og matematik

Du kan blive optaget på Hovedforløbet, når:

  • Du er under 25 år og har gennemført Grundforløb 2
  • Du er over 25 år og har mindst 2 års særlig sundhedsfaglig erhvervserfaring***
  • Du har en uddannelsesaftale (gælder uanset alder)

***Kriterierne for vurdering af, om en elev har 2 års relevant erhvervserfaring findes i hovedforløbenes bekendtgørelser, bilag 1.

Direkte links:

Bekendtgørelse 1116, Bilag 1 - SOSU-assistent

Bekendtgørelse 1117, Bilag 1 - SOSU-hjælper

 

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du blive inviteret til optagelsesprøve og samtale på skolen. Prøven er skriftlig og varer 2 timer.

Læs mere om adgangskravene til erhvervsuddannelser her:

Adgangskrav til erhvervsuddannelser - UG

 

Læs også:

Links til undersider