Elevråd

Skolens elevråd er elevernes talerør på uddannelsen. Elevrådet varetager elevernes interesser og samarbejder tæt med ledelse, undervisere og elevkammerater.