Valgfag og bonusfag på Social- og sundhedsuddannelserne

På alle niveauer (Grundforløb 1, Grundforløb 2, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen) tilbydes eleverne forskellige valgfag/bonusfag i løbet af uddannelserne.

Følgende valgfag/bonusfag udbydes:

Valgfagskatalog