Fastholdelse, trivsel og orden

Fastholdelse

Skolen har en række fastholdelsestiltag, som bl.a. er beskrevet i den årlige selvevaluerings- og opfølgningsplan, som du kan se her på siden under "Tal&fakta". Alle medarbejdere har det som en kerneopgave at arbejde med fastholdelse af elever.

Vi har lavet en skitse over, hvilke funktioner, der har et særligt fokus på fastholdelse:

Se oversigt over fastholdelsesfunktioner her

Klasse- og kontaktlærerne har en helt central funktion i fastholdelsen af elever.

Læs SOSU-skolens beskrivelse af klasse- og kontaktlærerfunktionen her

 

Regler om fravær i skoledelen

Du skal som elev altid give besked om fravær. Dette skal du gøre inden kl 8.15 i Studie+

Er du syg over flere dage, skal du hver dag huske at registrere dig fraværende i Studie+


Dit fravær registreres hver dag af den pågældende underviser
Der er 2 former for fravær:

  1. godkendt fravær (sygdom, barns første sygedag eller særlige aftaler). Registreres med ”F” for fravær. Aftaler med f.eks. tandlæge, sagsbehandler skal du altid prøve at få lagt uden for skoletid.
  2. ikke godkendt fravær registreres når du ikke giver besked om fravær, eller det er uden gyldig grund. Registreres med ”U” for udeblivelse.

Du skal altid være i klassen når timen starter. Er døren til klassen lukket, betyder det, at undervisningen er i gang, og for at undgå forstyrrelser, bedes du vente udenfor, til der er pause i undervisning og døren blive åbnet. Timer du ikke deltager i registreres som fravær.

På Hovedforløbene til Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent er der indgået aftale med elevens arbejdsgiver om, hvordan fravær i skoledelen håndteres. Læs Retningslinjer for samarbejdet om elevers fravær/læring her

Trivsels- og ordensreglement

Læs SOSU-skolens trivsels- og ordensreglement her.

Psykisk mistrivsel

Se SOSU-skolens beredskabsplan for elever i psykisk mistrivsel her