Trivsel og orden

Trivsels- og ordensreglement

Læs SOSU-skolens trivsels- og ordensreglement her.