Lovstof

Uddannelsesordninger

Seneste uddannelsesordninger

Gældende og tidligere uddannelsesordninger kan findes på Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelsers hjemmeside (SEVU)

Bekendtgørelser

Gældende bekendtgørelser

641 (17.05.2022) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

640 (17.05.2022) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

555 (27.04.2022) - Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

2499 (13.12.2021) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

956 (21.06.2022) - Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Yderligere information kan findes på Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelsers hjemmeside (SEVU)