Lovstof

Uddannelsesordninger

Seneste uddannelsesordninger

Gældende og tidligere uddannelsesordninger kan findes på hjemmesiden for Det faglige udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen (PASS)

Bekendtgørelser

Gældende bekendtgørelser

535 (27.04.2020) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

527 (27.04.2020) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

692 (26.05.2020) - Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

1619 (27.12.2019) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

Yderligere information og flere bekendtgørelser kan findes på hjemmesiden for Det faglige udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen (PASS)