Lovstof

Uddannelsesordninger

Seneste uddannelsesordninger

Gældende og tidligere uddannelsesordninger kan findes på Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelsers hjemmeside (SEVU)

Bekendtgørelser

Gældende bekendtgørelser

535 (27.04.2020) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

2304 (18.12.2020) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

692 (26.05.2020) - Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

2499 (13.12.2021) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

1868 (28.09.2021) - Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Yderligere information kan findes på Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelsers hjemmeside (SEVU)