Lovstof

 

Uddannelsesordninger

Seneste uddannelsesordninger

2019:

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

2017:

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

2016:

Social- og sundhedsuddannelsen

2015:

Social- og sundhedsuddannelsen

Gamle ordning før 2015:

Social- og sundhedsuddannelsen

 

Yderligere information og flere uddannelsesordninger kan findes på hjemmesiden for Det faglige udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen (PASS):

PASS - Uddannelsesordninger

 

Bekendtgørelser

Gældende fra august 2019

387 (09.04.2019) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

407 (10.04.2019) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

567 (03.05.2019) - Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

570 (07.05.2019) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

Yderligere information og flere bekendtgørelser kan findes på hjemmesiden for Det faglige udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen (PASS):

PASS - Bekendtgørelser