Lovstof

Uddannelsesordninger

Seneste uddannelsesordninger

Gældende og tidligere uddannelsesordninger kan findes på Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelsers hjemmeside (SEVU)

Bekendtgørelser

Gældende bekendtgørelser

222 (02.03.2023) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

640 (17.05.2022) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

555 (27.04.2022) - Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

953 (22.06.2023) - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

1069 (08.08.2023) - Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

41 (16.01.2014) - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Yderligere information kan findes på Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelsers hjemmeside (SEVU)