Eksamen

På denne side kan du finde information om dine eksamener m.m.

Eksamensinformation - 1. halvår 2023

Her kan du finde prøvebestemmelser og -vejledninger for de enkelte prøver

Grundforløb 1

Der er ikke grundforløb 1 første halvår 2023.

Grundforløb 2

G2301-A
Prøve i grundfaget Naturfag eller dansk d. 24. - 25. - 26. maj 2023. Faget udtrækkes ved lodtrækning og offentliggøres her på siden 3 uger før prøveafholdelse

Afsluttende grundforløbsprøve d. 21. - 22. - 23. juni 2023. Eksaminator: Eva Nyholm

 

G2301-B
Prøve i grundfaget Naturfag eller dansk d. 24. - 25. - 26. maj 2023. Faget udtrækkes ved lodtrækning og offentliggøres her på siden 3 uger før prøveafholdelse

Afsluttende grundforløbsprøve d. 21. - 22. - 23. juni 2023.Eksaminator: Maja Michaelsen

 

G2301-C
Prøve i grundfaget Naturfag eller dansk d. 24. - 25. - 26. maj 2023. Faget udtrækkes ved lodtrækning og offentliggøres her på siden 3 uger før prøveafholdelse

Afsluttende grundforløbsprøve d. 21. - 22. - 23. juni 2023. Eksaminator: Carsten Hansen

Hovedforløb (SOSU-hjælper)

H2201

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 21. - 22. februar 2023. september 2022. Det udtrukne fag er: "Mødet med borgeren". Eksaminator: Bettina Taarnberg.

Afsluttende prøve d. 2. - 3. marts 2023. Eksaminator: Bettina Taarnberg.

 

H2206

Ingen prøver i 1. halvår 2023

 

H2206-i

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 10. maj 2023. Faget udtrækkes ved lodtrækning og offentliggøres her på siden 3 uger før prøveafholdelse.
Eksaminator: Bettina Taarnberg.

Afsluttende prøve d. 25. maj 2023. Eksaminator: Bettina Taarnberg.

 

H2301

Ingen prøver i 1. halvår 2023

Hovedforløb (SOSU-assistent)

A2004

Prøve i grundfaget naturfag d. 24. november 2022. Eksaminator: Gita Niemann

Prøve i grundfaget dansk d. 8. december 2022. Eksaminator: Bodil Høg.

 

Afsluttende prøver afholdes efter individuelle planer

d. 24. november 2022

d. 8. december 2022

d. 22. december 2022

d. 3. februar 2023

 

A2008

Prøve i grundfaget naturfag d. 16. - 17. marts 2023. Eksaminator: Gita Niemann

Prøve i grundfaget dansk d. 30. - 31. marts 2023. Eksaminator: Bodil Høg.

Prøve i grundfaget engelsk d. 20. april 2023. Eksaminator: Charlotte Ujvari

 

Afsluttende prøver afholdes efter individuelle planer

d. 31. marts 2023

d. 20. april 2024

d. 30. - 31. maj 2023

 

A2101

Ingen prøver i 1. halvår 2023

 

A2104

Ingen prøver i 1. halvår 2023

 

A2108

Ingen prøver i 1. halvår 2023

 

A2201

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d. 7. - 8. - 9. marts 2023. Eksaminator: Engelke Riber Nielsen

 

A2206

Ingen prøver i 1. halvår 2023

 

A2210

Ingen prøver i 1. halvår 2023

 

A2301
Ingen prøver i 1. halvår 2023