Eksamen

På denne side kan du finde information om dine eksamener m.m.

Eksamensinformation - 1. halvår 2020

Grundforløb 1

Ikke Grundforløb 1 1. halvår 2020

 

Grundforløb 2

GF2-2001-A

Grundfagseksamen d. 13. - 14. - 15. maj 2020. Det udtrukne fag er Dansk. Prøven er aflyst og standpunktskarakter ophævet til prøvekarakter jf. BEK 255 af 21/03/2020

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 24. - 25. - 26. juni 2020 er aflyst og standpunktskarakter ophæves til prøvekarakter jf. BEK 626 af 16/05/2020, §8, stk. 2,4.

GF2-2001-B

Grundfagseksamen d. 10. - 11. - 12. juni 2020. Det udtrukne fag er Dansk. Prøven er aflyst og standpunktskarakter ophævet til prøvekarakter jf. BEK 626 af 16/05/2020

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 24. - 25. - 26. juni 2020 er aflyst og standpunktskarakter ophæves til prøvekarakter jf. BEK 626 af 16/05/2020, §8, stk. 2,4.

GF2-2001-C

Grundfagseksamen d. 10. - 11. - 12. juni 2020. Det udtrukne fag er Naturfag. Prøven er aflyst og standpunktskarakter ophævet til prøvekarakter jf. BEK 626 af 16/05/2020

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 24. - 25. - 26. juni 2020 er aflyst og standpunktskarakter ophæves til prøvekarakter jf. BEK 626 af 16/05/2020, §8, stk. 2,4.

Hovedforløb (SOSU-hjælper)

H1901

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag:  Social- og sundhedshjælperens rolle  d. 10.-11. marts 2020, eksaminator: Bettina Taarnberg

Afsluttende prøve d. 19. - 20. marts 2020 - eksaminator: Bettina Taarnberg

 

H1908

Ingen prøver i 1. halvår 2020

 

H2001

Ingen prøver i 1. halvår 2020

 

Hovedforløb (SOSU-assistent)

A1708

Alle elever har modtaget en individuel oversigt over deres prøver

Afsluttende prøver (i 1. halvår 2020) d.

27. marts 2020

15. april 2020

29. april 2020

9. juni 2020

Eksaminator er Anja Richter

Naturfag: 26. - 27. marts 2020. Prøven er aflyst og standpunktskarakter ophævet til prøvekarakter jf. BEK 255 af 21/03/2020

Dansk: 15. april 2020. Prøven er aflyst og standpunktskarakter ophævet til prøvekarakter jf. BEK 255 af 21/03/2020

 

A1801

Ingen prøver i 1. halvår 2020

 

A1804

Ingen prøver 1. halvår 2020

 

A1808

Ingen prøver i 1. halvår 2020

 

A1901

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d.  4. - 5. - 6. marts 2020. Eksaminator er Anja Richter.

 

A1904

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d.27. - 28. - 29. maj 2020. Prøven er aflyst og standpunktskarakter ophævet til prøvekarakter jf. BEK 626 af 16/05/2020

 

A1908

Ingen prøver 1. halvår 2020

 

A2001

Ingen prøver 1. halvår 2020

 

A2004

Ingen prøver 1. halvår 2020

 

 

Retningslinjer vedr. den aktuelle corona-situation

Se Prøvevejledninger og eksamensbestemmelser for de enkelte prøver her.