Eksamen

På denne side kan du finde information om dine eksamener m.m.

Eksamensinformation - 1. halvår 2024

Her kan du finde prøvebestemmelser og -vejledninger for de enkelte prøver

Grundforløb 1

Der er ikke grundforløb 1 i 1. halvår 2024.

Grundforløb 2

G2401-A
Prøve i grundfag d. 15. - 16. - 17. maj 2024. Faget udtrækkes ved lodtrækning og offentliggøres her på siden 3 uger før prøvens afholdelse. 

Afsluttende grundforløbsprøve d. 12. - 13. - 14. juni 2024. Eksaminator: Eva Nyholm

 

G2401-B
Prøve i grundfag d. 15. - 16. - 17. maj 2024. Faget udtrækkes ved lodtrækning og offentliggøres her på siden 3 uger før prøvens afholdelse. 

Afsluttende grundforløbsprøve d. 12. - 13. - 14. juni 2024. Eksaminator: Carsten Hansen

 

Hovedforløb (SOSU-hjælper)

H2301

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag: Mødet med borgeren d. 1. marts 2024. Eksaminator: Bettina Taarnberg
Afsluttende prøve d. 13. marts 2024. Eksaminator: Bettina Taarnberg

 

H2308-i

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 13. juni 2024. Faget udtrækkes ved lodtrækning og offentliggøres 3 uger før prøveafholdelse hjer på siden. Eksaminator: Bettina Taarnberg

Afsluttende prøve d. 26. juni 2024. Eksaminator: Bettina Taarnberg

 

H2308

Ingen prøver 1. halvår 2024.

 

H2401

Ingen prøver 1. halvår 2024.

 

H2401-i

Ingen prøver 1. halvår 2024.

 

H2406

Ingen prøver 1. halvår 2024.

 

H2406-i

Ingen prøver 1. halvår 2024.

Hovedforløb (SOSU-assistent)

A2108

Prøve i grundfaget naturfag d. 18. -19. marts 2024. Eksaminator: Gita Niemann

Prøve i grundfaget dansk d. 4. - 5. april 2024. Eksaminator: Bodil Høg

Prøve i grundfaget engelsk d. 19. april 2024. Eksaminator: Charlotte Ujvari

 

Afsluttende prøver afholdes efter individuelle planer

d. 5. april 2024

d. 19. april 2024

d. 31. maj 2024

 

A2201

Ingen prøver i 1. halvår 2024

 

A2206

Ingen prøver i 1. halvår 2024

 

A2210

Ingen prøver i 1. halvår 2024

 

A2301

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d. 7. - 8. marts. Eksaminator: Björgvin Soffiuson

 

A2306

Ingen prøver i 1. halvår 2024

 

A2310

Ingen prøver i 1. halvår 2024

 

A2401

Ingen prøver i 1. halvår 2024

 

A2406

Ingen prøver i 1. halvår 2024