Eksamen

På denne side kan du finde information om dine eksamener m.m.

Eksamensinformation - 1. halvår 2021

Grundforløb 1

Ikke Grundforløb 1 1. halvår 2021

 

Grundforløb 2

GF2-2101-A

Grundfagseksamen i faget Dansk, Naturfag eller Engelsk (hvis eleven har valgt engelsk) d. 19. - 20. - 21. maj 2021.
Prøven er aflyst og standpunktskarakter i faget ophøjes til prøvekarakter, jf. BEK nr. 1229 af 22/08/2020 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning af covid-19 § 10, stk. 3, punkt 3.

Eleven gøres bekendt med standpunkt i faget senest 14 dage efter sidste undervisningsdag i hvert grundfag.

 

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 22. - 23. - 24. juni 2021. Eksaminator: Carsten Fog Hansen. 

 

GF2-2101-B

Grundfagseksamen i faget Dansk, Naturfag eller Engelsk (hvis eleven har valgt engelsk) d. 19. - 20. - 21. maj 2021.
Prøven er aflyst og standpunktskarakter i faget ophøjes til prøvekarakter, jf. BEK nr. 1229 af 22/08/2020 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning af covid-19 § 10, stk. 3, punkt 3.

Eleven gøres bekendt med standpunkt i faget senest 14 dage efter sidste undervisningsdag i hvert grundfag.

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 22. - 23. - 24. juni 2021. Eksaminator: Eva Nyholm. 

 

GF2-2101-C

Grundfagseksamen i faget Dansk, Naturfag eller Engelsk (hvis eleven har valgt engelsk) d. 19. - 20. - 21. maj 2021.
Prøven er aflyst og standpunktskarakter i faget ophøjes til prøvekarakter, jf. BEK nr. 1229 af 22/08/2020 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning af covid-19 § 10, stk. 3, punkt 3.

Eleven gøres bekendt med standpunkt i faget senest 14 dage efter sidste undervisningsdag i hvert grundfag.

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 22. - 23. - 24. juni 2021. Eksaminator: Maja Michaelsen. 

 

 

Hovedforløb (SOSU-hjælper)

H2008 - individuelle forløb

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 15. juni 2021: "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering"

Eksaminator: Mathilde Bjørnsson

Afsluttende prøve d. 29. juni 2021. Eksaminator: Mathilde Bjørnsson

 

H2008

Ingen prøver i 1. halvår 2021

 

H2101

Ingen prøver i 1. halvår 2021

Hovedforløb (SOSU-assistent)

A1808

Afsluttende prøver (i 1. halvår 2021) d.

23. marts 2021

9. april 2021

23. april 2021

2. juni 2021

Eksaminator er Anja Richter/Signe Svendsen

 

Prøverne i naturfag, dansk og engelsk i henhold til elevens personlige uddannelsesplan, er aflyst og standpunktskarakter i fagene ophøjes til prøvekarakter, jf. BEK nr. 1229 af 22/08/2020 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning af covid-19 § 10, stk. 3, punkt 3.

Eleven gøres bekendt med standpunkt i faget senest 14 dage efter sidste undervisningsdag i hvert grundfag.

 

A1901

Ingen prøver i 1. halvår 2021

 

A1904

Ingen prøver i 1. halvår 2021

 

A1908

Ingen prøver i 1. halvår 2021

 

A2001

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d. 3. - 4. - 5. marts 2021.
Eksaminator: Ane Henriksen

 

A2004

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d. 26. - 27. - 28. maj 2021.
Eksaminator: Tina Kjær Ostri

 

A2008

Ingen prøver i 1. halvår 2021

 

A2101

Ingen prøver i 1. halvår 2021

 

A2104

Ingen prøver i 1. halvår 2021

Ansøgning om særlige prøvevilkår

Retningslinjer vedr. den aktuelle corona-situation