Eksamen

På denne side kan du finde information om dine eksamener m.m.

Eksamensinformation - 1. halvår 2020

Grundforløb 1

Ikke Grundforløb 1 2. halvår 2020

 

Grundforløb 2

GF2-2008-A

Grundfagseksamen d. 4. - 5. - 6. november 2020. Der trækkes lod mellem grundfagene og det udtrukne fag oplyses her på siden 3 uger før prøvens afholdelse.

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 6. - 7. - 8. januar 2021.

GF2-2001-B

Grundfagseksamen d. 4. - 5. - 6. november 2020. Der trækkes lod mellem grundfagene og det udtrukne fag oplyses her på siden 3 uger før prøvens afholdelse.

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 6. - 7. - 8. januar 2021.

GF2-2001-C

Grundfagseksamen d. 4. - 5. - 6. november 2020. Der trækkes lod mellem grundfagene og det udtrukne fag oplyses her på siden 3 uger før prøvens afholdelse.

Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 6. - 7. - 8. januar 2021.

 

Hovedforløb (SOSU-hjælper)

H1908

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 22. - 23. september 2020 - udtrukket fag: "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering",
eksaminator: Bettina Taarnberg

Afsluttende prøve d. 5. - 6. oktober 2020 - eksaminator: Bettina Taarnberg

 

H2001

Ingen prøver i 2. halvår 2020

 

H2008

Ingen prøver i 2. halvår 2020

Hovedforløb (SOSU-assistent)

A1801

Afsluttende prøver (i 2. halvår 2020) d.

9. september 2020

23. september 2020

7. oktober 2020

11. november 2020

Eksaminator er Anja Richter/Signe Svendensen

 

Prøver i naturfag, dansk og engelsk i henhold til elevens personlige uddannelsesplan.

A1804

Afsluttende prøver (i 2. halvår 2020) d.

24. november 2020

8. november 2020

22. december 2020

Eksaminator er Anja Richter/Signe Svendensen

 

Prøver i naturfag, dansk og engelsk i henhold til elevens personlige uddannelsesplan.

 

A1808

Ingen prøver i 2. halvår 2020

 

A1901

Ingen prøver i 2. halvår 2020

 

A1904

Ingen prøver i 2. halvår 2020

 

A1908

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d. 16. - 17. - 18. september 2020.

 

A2001

Ingen prøver i 2. halvår 2020

 

A2004

Ingen prøver i 2. halvår 2020

 

A2008

Ingen prøver i 2. halvår 2020

 

 

Retningslinjer vedr. den aktuelle corona-situation