Eksamen

På denne side kan du finde information om dine eksamener m.m.

Eksamensinformation - 1. halvår 2022

Her kan du finde prøvebestemmelser og -vejledninger for de enkelte prøver

 

 

Grundforløb 2

G2201-A
Prøve i grundfag d. 4. - 5. - 6. maj 2022. Følgende fag er udtrukket: Dansk. Eksaminator: Bodil Høg

Afsluttende grundforløbsprøve d. 21 - 22. - 23. juni 2022. Eksaminator: Eva Nyholm

G2201-B
Prøve i grundfag d. 18. - 19. - 20. maj 2022. Følgende fag er udtrukket: Dansk. Eksaminator er: Kaspar Rose.

Afsluttende grundforløbsprøve d. 21 - 22. - 23. juni 2022. Eksaminator: Maja Michaelsen

G2201-C
Prøve i grundfag d. 18. - 19. - 20. maj 2022. Følgende fag er udtrukket: Naturfag. Eksaminator er: Gita Niemann.

Afsluttende grundforløbsprøve d. 21 - 22. - 23. juni 2022. Eksaminator: Carsten Hansen

Hovedforløb (SOSU-hjælper)

H2101

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 22. - 23. februar 2022. Faget er: "Personlig hjælp, omsorg og pleje". Eksaminator: Bettina Taarnberg.

Afsluttende prøve d. 7. - 8. marts 2022. Eksaminator: Bettina Taarnberg.

 

H2108-individuelle forløb

Prøve i det uddannelsesspecifikke fag d. 15. juni 2022. Faget afgøres ved lodtrækning og oplyses her på siden 3 uger før prøvens afholdelse.

Afsluttende prøve d. 29. juni. Eksaminator: Ane Henriksen

 

H2201

Ingen prøver i 1. halvår 2022

 

H2206

Ingen prøver i 1. halvår 2022

Hovedforløb (SOSU-assistent)

A1904

Afsluttende prøve d. 4. februar 2022.

A1908

Prøve i grundfaget naturfag d. 22. - 23. marts 2022. Eksaminator: Gita Niemann

Prøve i grundfaget dansk d. 5. - 6. april 2022. Eksaminator: Bodil Høg.

 

Afsluttende prøver afholdes efter individuelle planer

d. 23. marts 2022

d. 6. april 2022

d. 25. april 2022

d. 1. juni 2022

 

A2001

Ingen prøver i 1. halvår 2022

 

A2004

Ingen prøver i 1. halvår 2022

 

A2008

Ingen prøver i 1. halvår 2022

 

A2101

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d. 1. - 2. -3. marts 2022. Eksaminator: Mathilde Bjørnsson

 

A2104

Prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" d. 1. - 2. - 3. juni 2022. Eksaminator: Engelke Riber Nielsen

 

A2108

Ingen prøver i 1. halvår 2022

 

A2201

Ingen prøver i 1. halvår 2022

 

A2206

Ingen prøver i 1. halvår 2022

Ansøgning om særlige prøvevilkår